Čelní převodovky TNC

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Převodovky   /   Čelní převodovky TNC

Čelní převodovka TNC

Velikost : 1 ÷ 5

Převodový poměr : „i“ = 4,4 – 180

Výkon: 0,18 – 11 kW

Kroutící moment: 16 – 3000 Nm

Informace o výrobku

Specializovaný výrobce převodovek a variátorů nabízí řadu čelních převodovek. Rozměrové a výkonové odstupňování v řadě umožňuje široké možnosti uplatnění. Použití jakostních materiálů s tradiční přesností výroby a pečlivostí montáže garantují dodání kvalitního výrobku s dlouhou životností a provozní spolehlivostí.

Koncepce

Vlastní koncepce čelních převodovek, navržená konstrukční kanceláří výrobce byla propracována s pomocí výpočetní techniky a kvalitními specializovanými výpočtovými programy. Výpočetní technikou (CAD) je provedena i výkresová a průvodní dokumentace. Výsledkem je výrobek s optimálními rozměry a funkčními parametry.

Kompaktnost

Integrované ozubení umožňuje zmenšit rozměry převodovky. Přesnost opracování ozubení snižuje vznik vibrací a zaručuje tichý chod.

Plynulá změna otáček

Při požadavku plynulé změny otáček, stálosti otáček nebo stálosti točivého momentu osazujeme převodovky TNC frekvenčními měniči SIEMENS.

Přizpůsobivost požadavkům zákazníka

Velké množství kombinací vstupních a výstupních hřídelí a přírub umožňuje použití převodovek TOS téměř pro všechny požadované případy pohonu.

Variabilita

Tvar převodovky umožňuje snadné připojení ke všem druhům zařízení.

Jemné odstupňování převodů

Sestavení převodů a jejich jemné odstupňování od i = 4,4 umožňuje přesnou volbu potřebných výstupních otáček.

Motory

Převodovky je možno osadit širokou škálou typů motorů.

Povrchová úprava

Převodovky jsou opatřeny základním nátěrem a nastříkány polyuretanovým lakem. U převodovek TNC je lakováním sjednocena i barva osazeného motoru.

Mazání

Soukolí převodovek je mazáno olejem. Množství mazací náplně je uvedeno v kapitole MAZÁNÍ.

Plynulá změna otáček

Při požadavku plynulé změny otáček, stálosti otáček nebo stálosti točivého momentu osazujeme převodovky TNC frekvenčními měniči SIEMENS.

Typové označení výrobku

Převodovka je jednoznačně určena typovým označením. V objednávce je proto nutné uvádět úplné označení číselným kódem dle uvedeného vzoru.

Součástí objednávky je objednací formulář uvedený v kapitole 13, ve kterém lze upřesnit i odlišné požadavky oproti dodávanému standardu

a) Typ:

TNC označení plochých převodovek s dutou hřídelí vyráběných v TOS ZNOJMO

b) Označení:

Je dáno velikostí 1 – 5 tabulka 2.1 a počtem převodových stupňů dle tabulky 6.1

Tabulka 2.1.

Velikost Dvoustupňové (TNC _2) Třístupňové (TNC _3) Ø dutého výstupního hřídele
označení označení
TNC 1_ 1 2 1 3 30
TNC 2_ 2 2 2 3 35
TNC 3_ 3 2 3 3 40
TNC 4_ 4 2 4 3 50
TNC 5_ 5 2 5 3 60

c) Poloha skříně:

Tvar a provedení převodové skříně umožňuje použití převodovky v různých provozních polohách, zobrazených v tabulce 2.2. Polohu udávají kódová čísla 1 – 7

Tabulka 2.2

d) Provedení vstupu:

 1. Čep
 2. s osazeným elektromotorem
 3. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** (IM B14 FT** ) – menší příruba B14 A
 4. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** ( IM B14 FT** ) – větší příruba B14 B
 5. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3041 ( IM B5 )

e) Provedení výstupu:

 1. výstup bez upevňovací příruby
 2. výstup s přírubou dle tabulky 7.1.

Převod i: dle jednotlivých typů určených v tabulce výkonů
Typové označení elektromotoru a jeho výkon P1: dle tabulky 8.1. Nebo výkon elektromotoru P1 dle tab. 6.1.(viz. Výkonové parametry)

Příklad určení typu

a) Plochá převodovka ….. TNC X X X X X
b) Velikost převodovky 3 ….. TNC 3 X X X X
c) Dvoustupňový převod ….. TNC 3 2 X X X
d) Vodorovná poloha osy hřídele, motor nahoře ….. TNC 3 2 1 X X
e) S elektromotorem ….. TNC 3 2 1 2 X
f) Bez upevňovací příruby na výstupu ….. TNC 3 2 1 2 1
g) Převod ……………..i = 11,4
h) Typové označení elektromotoru a výkon: Typ 90L, 4 pólový, výkon 1,5 kW …. 90L 4, 1,5 kW

Doplňující požadavky je možno uvádět v objednacím listu.
Správnost volby parametrů převodovky lze ověřit dle kapitoly 4 – návrh velikostí převodovky.

Montážní provedení

Čelní převodovky jsou dodávány v provedení TNC s dutou vstupní hřídelí, upravené pro montáž elektromotorů v rozměrech podle IEC.

Pokud je požadováno provedení TNC bez osazeného motoru, je nutné do objednávky uvést průměr hřídele elektromotoru a rozměr příruby (průměr roztečné kružnice upevňovacích otvorů). Při volbě motoru odkazujeme uživatele na kapitolu „Elektromotory“ kde jsou uvedeny kombinace výkonu, otáček, výšky osy podle IEC a další rozměry elektromotorů. Podrobné informace o elektromotorech získáte ze samostatného katalogu výrobce elektromotorů.

Jmenovité výkony

V tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty výkonů a jim odpovídající hodnoty výstupních kroutících momentů, které jsou schopny převodovky přenášet. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro rovnoměrné zatížení převodovky bez rázů – pro provozní součinitel Sm=1, a jmenovité otáčky n1=1400 min-1.


Tabulka 5.1. Jmenovité výkony převodovek TNC

Výkonové parametry

V tabulce jsou seřazeny převodovky podle převodu pro daný výkon hnacího elektromotoru. Pro jmenovitý výkon a otáčky elektromotoru n1=1400 ot/min jsou stanoveny k danému převodu odpovídající výstupní otáčky n2, výstupní kroutící moment M2, servisní faktor Sf a přípustné radiální zatížení dutého výstupního hřídele Fr.

Tabulka 6.1. Výkonové tabulky převodovek TNC

výkon P1[kW]


0.18

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

Rozměrové nákresy

Rozměrové nákresy uvádí rozměry převodovek v základním provedení. Na základě požadavku mohou být převodovky dodány i ve speciálním provedení.


Základní provedení

Provedení s výstupní přírubou

Elektromotory

Základní technické a rozměrové údaje elektromotorů dodávané výrobcem elektromotorů Siemens Elektromotory s.r.o., Mohelnice jsou uvedeny v samostatném katalogu výrobce
Pro doplňující nebo podrobnější technické informace o motorech kontaktujte výrobce elektromotorů. (www.siemens.cz)

Mazání

Mazání ozubených soukolí a ložisek je nezbytné pro zabezpečení spolehlivé funkce převodovky po celou dobu její životnosti. Vhodným mazáním se dosáhne vysoké účinnosti, podstatné omezení opotřebení a tichý chod. Převodovky TNC jsou standardně plněny kvalitním syntetickým olejem, který tvoří životnostní náplň. Skříně převodovek pak nemusí být opatřeny plnícími, kontrolními a vypouštěcími otvory. Informativní množství mazací náplně pro jednotlivé velikostí udává tabulka 10.1.

Tab. 10.1

velikost TNC 1_ TNC 2_ TNC 3_ TNC 4_ TNC 5_
množství maziva [l] 0,7 1,2 2,2 3,0 7,5

Doporučujeme použití syntetických maziv, která standardně dodáváme, ale je možné i použití minerálních olejů. Vhodné mazací náplně (rovnocenné ekvivalenty od různých výrobců) jsou uvedeny v tab. 10.2.

mazací prostředek minerální oleje syntetické oleje
teplota okolí -10 oC – +50 oC -10 oC – +50 oC
druh zatížení normální těžké normální těžké
Agip Blasia 220 Blasia 320 Blasia S
Aral Degol BG 220 Degol BG 320 Degol GS 220
Castrol Alpha SP 220 Alpha SP 320 Alpha SH 220
ESSO Spartan EP 220 Spartan EP 320  
Klüber Lamora 220 Lamora 320 Syntheco HT 220
Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 SHC 630
Shell Omala EP 220 Omala EP 320 Omala HD 220
OMV Ole HST 220 EP Ole HST 320 EP Unigear S 75 W-90
Optimol Optigear BM 220 Optigear BM 320 Optigear A 220
Total Carter EP 220 Carter EP 320  
Paramo Paramol CLP 220 Paramol CLP 320  

Pro střední a lehčí provoz a nižší teplotu okolí jsou uváděné minerální oleje ve viskózní třídě ISO-VG 220; pro těžký provoz a vyšší teplotu okolí pak ve viskózní třídě ISO-VG 320.

Výměna mazací náplně se provádí u minerálních olejů po prvních 400 provozních hodinách a pak po každých 4000 provozních hodinách.

Upozornění!
Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Příslušenství

Hřídelové spojky

Převodovky TNC je na zvláštní požadavek zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídele, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Skladování, uvedení do provozu, údržba

Skladování

Při expedici od výrobce jsou vnější funkční povrchy krátkodobě chráněny před atmosférickou korozí konzervačním nástřikem. Má-li být převodovka uskladněna nebo delší dobu mimo provoz, je nutné, v závislosti na okolním prostředí, ochranu opakovat. Při dlouhodobém skladování musí být převodovka naplněna olejem v množství uvedeném v kapitole „mazání„.

Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný a suchý. Teplota skladovacích prostor má být od 0 do 40 oC. Doporučujeme jedenkrát za 3-4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.
Převodovky musí být přepravovány a uskladněny v montážní pozici.

Montáž, uvedení do provozu

Při instalaci převodovky dbejte na to, aby:

 • nepůsobily vnější vibrace a vysoká teplota okolí, a aby byly odstraněny jakékoliv překážky toku vzduchu a zdroje tepla z blízkostí čelní převodovky.
 • byly použity při zátěži s rázy ochranné spínače a přetěžovací spojky. Při zanedbání tohoto opatření může dojít k poškození převodovky.
 • byly spojené hřídele souosé a spojky montovány podle příslušného návodu k použití od dodavatele spojek.
 • byly otvory nábojů nasouvaných na výstupní hřídel vyrobeny v toleranci H7 a zajištěny perem.
 • byla převodovka montována na rovnou opracovanou plochu.
 • byly součásti nasunuté na hřídel zajištěny proti uvolnění.
 • byly převodovky chráněny před extrémními povětrnostními vlivy.
 • byla provedena kontrola olejové náplně – dle potřeby doplnit.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se vyskytnou mezi složkami materiálu těsnění a maziva. Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Náhradní díly

K určení náhradních dílů je nutno uvést také údaje z typového štítku převodovky.

1 Pastorek 11 Redukce 24 Ložisko 42 Víčko
2 Kolo I 12 Příruba 25 Ložisko 43 Víčko
3 Hřídel s pastorkem II 13 Spojka 26 Ložisko 50 Odvzdušňovací zátka
4 Kolo II 14 Pero 30 Pojistný kroužek 51 Zátka
5 Hřídel s pastorkem III 15 Pero 31 Pojistný kroužek 52 Těsnění
6 Kolo III 16 Pero 32 Pojistný kroužek 53 Šroub
7 Výstupní dutá hřídel 20 Ložisko 33 Pojistný kroužek 54 Šroub
8 Distanční kroužek 21 Ložisko 34 Pojistný kroužek 55 Šroub
9 Kroužek 22 Ložisko 40 Hřídelové těsnění 56 Šroub
10 Víko skříně 23 Ložisko 41 Hřídelové těsnění 60 Převodová skříň

Výkresy a 3D modely

Na této stránce si můžete zdarma stáhnout výkresovou dokumentaci k převodovkám, jak ve 2D tak i 3D v různých formátech.

Výkresovou dokumentaci naleznete na adrese: http://data.tos-znojmo.cz/vykresy/TNC/index.html