Kuželočelní převodovky KTM

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Převodovky   /   Kuželočelní převodovky KTM

Kuželočelní převodovky KTM

 

typ : KTM

Velikost : 3 – 6

Převodový poměr : „i“ = 5,9 – 300

Výkon: 0,37 – 15 kW

Kroutící moment: 100 – 2500 Nm

Informace o výrobku

Koncepce

Vlastní koncepce převodovek, navržená konstrukční kanceláří výrobce byla propracována s pomocí výpočetní techniky a kvalitními specializovanými výpočtovými programy. Výpočetní technikou (CAD) je provedena
i výkresová a průvodní dokumentace. Výsledkem je výrobek s optimálními rozměry a funkčními parametry.

Kompaktnost

Integrované ozubení umožnilo zmenšit rozměry převodovky. Přesnost opracování ozubení snižuje vznik vibrací a zaručuje tichý chod.

Přizpůsobivost požadavkům zákazníka

Velké množství kombinací vstupních a výstupních hřídelí a přírub umožňuje použití převodovek TOS téměř pro všechny požadované případy pohonu.

Variabilita

Tvar převodovky umožňuje snadné připojení ke všem druhům zařízení.

Jemné odstupňování převodů

Sestavení převodů a jejich jemné odstupňování od i = 5,9 umožňuje přesnou volbu potřebných výstupních otáček.

Motory

Převodovky jsou standardně osazeny motory SIEMENS.

Povrchová úprava

Převodovky jsou opatřeny základním nátěrem a nastříkány polyuretanovým lakem. U převodovek KTM je lakováním sjednocena i barva osazeného motoru.

Mazání

Soukolí převodovek je mazáno syntetickým olejem. Standardní olejová náplň byla vyrobena ve spolupráci s ÖMV.

Plynulá změna otáček

Při požadavku plynulé změny otáček, stálosti otáček nebo stálosti točivého momentu osazujeme převodovky KTM frekvenčními měniči SIEMENS (http://www.siemens.cz).

Typové označení výrobku

Převodovka je jednoznačně určena typovým označením. V objednávce je proto nutné uvádět úplné označení číselným kódem dle uvedeného vzoru. Při objednávce je možné použít objednací formulář uvedený v kapitole 12., ve kterém lze upřesnit i odlišné požadavky oproti dodávanému standardu.

Typ

KTM označení kuželočelních převodovek vyráběných v TOS ZNOJMO

Označení:

Je dáno velikostí 3 – 6 tabulka 2.1.

Velikost Třístupňové (KTM_3)
označení
Ø výstupního
(dutého) hřídele
KTM 33 33 Ø 30 (35)
KTM 43 43 Ø 40
KTM 53 53 Ø 50
KTM 63 63 Ø 60

Poloha skříně

tvar a provedení převodové skříně umožňuje použití převodovky v různých provozních polohách, zobrazených v tabulce 2.2. Polohu udávají kódová čísla 1. – 6.

Tabulka 2.2

Provedení vstupu:

 1. s čepem na vstupu
 2. s osazeným elektromotorem
 3. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** (IM B14 FT** ) – menší příruba B14 A
 4. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** ( IM B14 FT** ) – větší příruba B14 B
 5. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3041 ( IM B5 )

Rozměry přírub a jejich kombinace s převodovkou udává tabulka 8.2 a 8.3.

Provedení výstupu:

 1. Provedení s plnou hřídelí vlevo kap 7.1
 2. Provedení s plnou hřídelí vpravo kap. 7.1
 3. Základní provedení s dutou hřídelí kap. 7.2
 4. Provedení plná hřídel s výstupní přírubou vlevo kap. 7.3
 5. Provedení plná hřídel s výstupní přírubou vpravo kap. 7.3
 6. Provedení dutá hřídel s výstupní přírubou vlevo kap. 7.4
 7. Provedení dutá hřídel s výstupní přírubou vpravo kap. 7.4

Převod „i“

dle jednotlivých typů určených v tabulce výkonů

Typové označení elektromotoru a jeho výkon P1:

dle tabulky 8.1. nebo výkon elektromotoru P1 dle tab. 6.1.(viz. Výkonové parametry)

Příklad určení typu

a) kuželočelní převodovka KTM X X X X X
b) velikost převodovky 5 KTM 5 X X X X
c) třístupňový převod KTM 5 3 X X X
d) vodorovná poloha osy hřídele, motor vodorovně dle tab 2.2 KTM 5 3 1 X X
e) s elektromotorem KTM 5 3 1 2 X
f) bez upevňovací příruby na výstupu KTM 5 3 1 2 1
g) převod i = 121,9 i = 121,9
h) osová výška elektromotoru a výkon 90, 4 pólový, výkon 1,5 kW 90 4, 1,5 kW

Doplňující požadavky je možno uvádět v objednacím listu.
Správnost volby parametrů převodovky lze ověřit dle kapitoly 4 – návrh velikostí převodovky.

Montážní provedení

Kuželočelní převodovky KTM jsou dodávány s elektromotorem podle požadavku zákazníka, nebo v provedení
s volným koncem hřídele, nebo v provedení s dutou vstupní hřídelí, v rozměrech podle IEC.
Pokud je požadováno provedení KTM bez osazeného motoru, je nutné do objednávky uvést průměr hřídele elektromotoru a rozměr příruby (průměr roztečné kružnice upevňovacích otvorů). Při volbě motoru odkazujeme uživatele na kapitolu „Elektromotory” kde jsou uvedeny kombinace výkonu, otáček, výšky osy podle IEC a další rozměry elektromotorů. Podrobné informace o elektromotorech získáte ze samostatného katalogu výrobce elektromotorů.

Jmenovité výkony

V tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty výkonů a jim odpovídající hodnoty výstupních kroutících momentů, které jsou schopny převodovky přenášet. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro rovnoměrné zatížení převodovky bez rázů – pro provozní součinitel Sm=1, při jmenovitých otáčkách n1=1400 min-1.

Tab. 5.1.


Jmenovitý výkon KTM 33

Jmenovitý výkon KTM 43

Jmenovitý výkon KTM 53

Jmenovitý výkon KTM 63

Výkonové parametry

V tabulce jsou seřazeny převodovky podle převodu pro daný výkon hnacího elektromotoru. Pro jmenovitý výkon a otáčky elektromotoru n1=1400 ot/min je stanoven výstupní kroutící moment M2 a výstupní otáčky n2, servisní faktor Sf a přípustné radiální zatížení dutého výstupního hřídele F.

Tabulka 6.1. Výkonové tabulky převodovek KTM


Výkon elektromotoru 0.37 kW

Výkon elektromotoru 0.55 kW

Výkon elektromotoru 0.75 kW

Výkon elektromotoru 1.1 kW

Výkon elektromotoru 1.5 kW

Výkon elektromotoru 2.2 kW

Výkon elektromotoru 3.0 kW

Výkon elektromotoru 4.0 kW

Výkon elektromotoru 5.5 kW

Výkon elektromotoru 7.5 kW

Výkon elektromotoru 11.0 kW

Výkon elektromotoru 15.0 kW

Rozměrové parametry [MM]


Provedení s plnou hřídelí

Provedení s dutou hřídelí

Provedení plná hřídel s výstupní přírubou

Provedení dutá hřídel s výstupní přírubou

Elektromotory

Montážní polohy motoru – standardní umístění svorkovnice je v poloze 1. Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.
Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje motorů s osovou výškou 56 až 160 dodané výrobcem elektromotorů Siemens Mohelnice. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Tvar– přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT**, IM 3641 FT**)- patkopřírubové IM 2081 (IM B35)- všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry– v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí– IP 55

Tabulka 8.2 Rozměrové parametry motorů [mm]

Typ přírubový motor – rozměry v mm
výška
osy
AC HF HG L LA LB LD LG LK M N P S T D E F G GD
71 139 88,5 111 240 9 210 63,5 75 32 130 110 160 10 3,5 14 30 5 11 5
80  156,5 95,5 120 272,5 10 232,5 63,5 75 32 165 130 200 12 3,5 19 40 6 11 6
90S 173,6 105,5 128 331 10 281 79 75 32 165 130 200 12 3,5 24 50 8 15,5 7
100L 196 78 129 327,5 11 312,5 102 120 42 215 180 250 14,5 4 28 60 8 20 7
112M 219,5 91 142 393 11 333 102 120 42 215 180 250 14,5 4 28 60 8 24 7
132S 259 107 164 454 12 374 128,5 140 42 265 230 300 14,5 4 38 80 10 24 8
132M 259 107 164 454  12 374 128,5 140 42 265 230 300 14,5 4 38 80 10 33 8
160M 314 127 191 588 13 478 160,5 165 54 300 250 350 18,5 5 42 110 12 33 8
160L 314 127 191 588 13 478 160,5 165 54 300 250 350 18,5 5 42 110 12 37 8

 

Typ přírubový motor – rozměry v mm
  Tvar IM B5 Tvar IM B14T.. menší Tvar IM B14T.. větší
výška
osy
vel.př. M N P S T LA vel.př. M N P S T vel.př. M N P S T
71 FF130 130 110 160 10 3,5 9 FF100
80 FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT100 FF130 130 110 160 M8x20 3,5
90S FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT115 FF130 130 110 160 M8x20 3,5
100L FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8x20 3,5 FT165 160 130 200 M10x24 3,5
112M FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8x20 3,5 FT165 160 130 200 M10x24 3,5
132S FF265 265 230 300 14,5 4 12 FT165 160 130 200 M10x24 3,5
132M FF265 265 230 300 14,5 4 12
160M FF300 300 250 350 18,5 5 13
160L FF300 300 250 350 18,5 5 13

Tabulka 8.3 Možnost osazení převodovky motorovou přírubou

motor 71 80 90 100
d.hřídele 14 19 24 28
 IEC B14A B14B B5 B14A B14B B5 B14A B14B B5 B14A B14B B5
rozm.přír. M=85 M=115 M=130 M=100 M=130 M=165 M=115 M=130 M=165 M=130 M=165 M=215
KTM 33    ♦  
KTM 43          
KTM 53          
KTM 63          

 

motor 112 132 160
d.hřídele 28 38 42
 IEC B14A B14B B5 B14A B14B B5 B14A B14B B5
rozm.přír. M=130 M=165 M=215 M=165 M=265 M=300
KTM 33                  
KTM 43  ♦    ♦      
KTM 53  ♦        ♦
KTM 63  ♦    ♦      ♦

Mazání

Mazání ozubených soukolí a ložisek je nezbytné pro zabezpečení spolehlivé funkce převodovky po celou dobu její životnosti. Vhodným mazáním se dosáhne vysoké účinnosti, podstatné omezení opotřebení a tichý chod. Převodovky KTM jsou standardně plněny kvalitním syntetickým olejem, který tvoří životnostní náplň. Skříně převodovek pak nemusí být opatřeny plnícími, kontrolními a vypouštěcími otvory. Informativní množství mazací náplně pro jednotlivé velikostí udává tabulka 10.1.

Tab. 10.1.

množství oleje [ l ]
typ Poloha 1 Poloha 2 Poloha 3 Poloha 4 Poloha 5 Poloha 6
KTM 33 0,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1
KTM 43 1,6 2,9 2,4 2,2 2,6 2,6
KTM 53 1,8 5,2 4,2 3,9 4,2 4,2
KTM 63 2,5 9,6 8,5 7,6 7,5 7,5

Doporučujeme použití syntetických maziv, která standardně dodáváme, ale je možné i použití minerálních olejů. Vhodné mazací náplně (rovnocenné ekvivalenty od různých výrobců) jsou uvedeny v Tab. 10.2.

Tab. 10.2.

  minerální oleje syntetické oleje
teplota okolí -10 oC – +50 oC -10 oC – +50 oC
typ zatížení normální těžké normální těžké
Agip Blasia 220 Blasia 320 Blasia S
Aral Degol BG 220 Degol BG 320 Degol GS 220
Castrol Alpha SP 220 Alpha SP 320 Alpha SH 220
ESSO Spartan EP 220 Spartan EP 320  
Klüber Lamora 220 Lamora 320 Syntheco HT 220
Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 SHC 630
Shell Omala EP 220 Omala EP 320 Omala HD 220
OMV Ole HST 220 EP Ole HST 320 EP Unigear S 75 W-90
Optimol Optigear BM 220 Optigear BM 320 Optigear A 220
Total Carter EP 220 Carter EP 320  
Paramo Paramol CLP 220 Paramol CLP 320  

Pro střední a lehčí provoz a nižší teplotu okolí jsou uváděné minerální oleje ve viskózní třídě ISO-VG 220; pro těžký provoz a vyšší teplotu okolí pak ve viskózní třídě ISO-VG 320.

Výměna mazací náplně se provádí u minerálních olejů po prvních 400 provozních hodinách a pak po každých 4000 provozních hodinách.

Upozornění

Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Příslušenství

Výstupní hřídel

Do dutého hřídele lze nasunout jedno- nebo oboustrannou výstupní hřídel.

Hřídel jednostranná

Hřídel oboustranná

Typ KTM A A1 Ø Dh7 Ø D1 L L1 EV C Z1 Z2 F
KTM 33 112 216 35 45 178 281 60 5 M12 M12 10
KTM 43 138 260 40 46 228 352 80 10 M16 12 12
KTM 53 165 302 50 58 265 402 90 10 M16 14 14
KTM 63 185 350 60 68 305 470 110 10 M20 M20 18

Hřídelové spojky

Převodovky KTM je na zvláštní požadavek zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídele, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Reakční rameno

Typ KTM A B C D F G J H E
KTM 33 200 65 298 80 14 24 6 8,4 100
KTM 43 230 65 330 90 14 24 6 11 110
KTM 53 300 85 425 110 16 26 8 17 142
KTM 63 350 105 500 140 25 30 8 17 175

Skladování, uvedení do provozu, údržba

Skladování

Při expedici od výrobce jsou vnější funkční povrchy krátkodobě chráněny před atmosférickou korozí konzervačním nástřikem. Má-li být převodovka uskladněna nebo delší dobu mimo provoz, je nutné, v závislosti na okolním prostředí, ochranu opakovat. Při dlouhodobém skladování musí být převodovka naplněna olejem v množství uvedeném v kapitole „mazání„.

Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný a suchý. Teplota skladovacích prostor má být od 0 do 40 oC. Doporučujeme jedenkrát za 3-4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.
Převodovky musí být přepravovány a uskladněny v montážní pozici.

Montáž, uvedení do provozu

Při instalaci převodovky nutno dodržet:

– převodovku montovat na rovnou opracovanou plochu;
– součásti nasunuté na hřídel zajistit proti uvolnění;
– chránit převodovky před extrémními povětrnostními vlivy;
– pravidelnou kontrolu olejové náplně, dle potřeby doplnit;
– při zátěži s rázy použít ochranné spínače a přetěžovací spojky. Při zanedbání tohoto opatření může dojít k poškození převodovky;
– spojované hřídele souosé a spojky montovat podle příslušného návodu k použití od dodavatele spojek;
– odstranit jakékoliv překážky toku vzduchu a zdroje tepla z blízkosti převodovky.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se vyskytnou mezi složkami materiáu těsnění a maziva. Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Fotogalerie

Výkresy a 3D modely

Na této stránce si můžete zdarma stáhnout výkresovou dokumentaci k převodovkám, jak ve 2D tak i 3D v různých formátech.

Výkresovou dokumentaci naleznete na adrese: http://data.tos-znojmo.cz/vykresy/KTM/index.html