Realizované projekty

Home   /   CZE   /   O firmě   /   Realizované projekty

Realizované projekty

OP PIK – MARKETING – VÝZVA III.

Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013739
Název projektu: TOS ZNOJMO – účast na zahraničních veletrzích
 
Cílem projektu je zvýšení podílu exportu vlastních výrobků na evropských trzích, rozšíření exportních aktivit společnosti a navázání nové dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery.

OP PIK – Technologie VII. výzva

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0013207
Název projektu: Realizace plánu digitální transformace společnosti TOS ZNOJMO.
 
Cílem projektu je komplexní digitální transformace společnosti i významné zvýšení podílu automatizovaných výrobních aktivit, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPPI – Modernizace vytápění

Předmětem projektu je modernizace vytápění a ohřevu TV. Realizací dojde k úsporám provozních nákladů a úsporám
v rámci hospodaření s energií.
Druh projektu: Modernizace vytápění v TOS ZNOJMO
Místo realizace projektu: Družstevní 2825/3, 669 02 Znojmo
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Projekt k Modernizaci vytápění

OPPI – PODNIKÁNÍ

Společnost TOS ZNOJMO, a.s. realizuje v r. 2018-2019 projekt s názvem „TOS ZNOJMO, a.s. – účast na zahraničních veletrzích“, jehož předmětem je účast na veletrhu SPS IPC Drives v Německu v r. 2018 a 2019. Základním cílem projektu je rozšíření exportních aktivit společnosti a navázání nové dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery.

OPPI – ROZVOJ

Posílení konkurenceschopného postavení společnosti nákupem moderního technologického vybavení
Registrační číslo – 2.2 RV03/356
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A  MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

OPPP – program 2. 1. Marketing

Podpora exportu vlastních výrobků společnosti TOS ZNOJMO na evropský trh.
Evidenční číslo projektu – 2.1 M/402
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

OPPI – ROZVOJ – VÝZVA III.

Posílení konkurenceschopného postavení společnosti nákupem moderního technologického vybavení.
Číslo projektu: 2.2 RV03/1051
Druh projektu: Pořízení dlouhodobého majetku

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPPI – MARKETING – VÝZVA II.

Navýšení exportu vlastních produktů na evropské trhy.
Číslo projektu: 6.2 M02/774
Druh projektu: Propagace společnosti

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPPI – INOVACE – VÝZVA IV.

Zahájení sériové výroby nově vyvinuté řady čelních převodovek TTM.
Číslo projektu: 4.1 IN04/1325
Druh projektu: Pořízení dlouhodobého majetku
Místo realizace projektu: Družstevní 2825/3, 669 02 Znojmo
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ROZVOJ – Výzva III.

Významné zvýšení výrobních kapacit a kvality výroby ve společnosti TOS ZNOJMO.
Číslo projektu: 2.2 RV03/1951
Druh projektu: Pořízení dlouhodobého majetku
Místo realizace projektu: Družstevní 2825/3, 669 02 Znojmo
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI