Čelní převodovky TNC

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Čelní převodovky   /   Čelní převodovky TNC

Čelní převodovka TNC

Velikost : 1 ÷ 6

Převodový poměr : „i“ = 4,4 – 180

Výkon: 0,18 – 45 kW

Kroutící moment: 16 – 5500 Nm

Informace o výrobku

Specializovaný výrobce převodovek a variátorů nabízí řadu čelních převodovek. Rozměrové a výkonové odstupňování v řadě umožňuje široké možnosti uplatnění. Použití jakostních materiálů s tradiční přesností výroby a pečlivostí montáže garantují dodání kvalitního výrobku s dlouhou životností a provozní spolehlivostí.

Koncepce

Vlastní koncepce čelních převodovek, navržená konstrukční kanceláří výrobce byla propracována s pomocí výpočetní techniky a kvalitními specializovanými výpočtovými programy. Výpočetní technikou (CAD) je provedena i výkresová a průvodní dokumentace. Výsledkem je výrobek s optimálními rozměry a funkčními parametry.

Kompaktnost

Integrované ozubení umožňuje zmenšit rozměry převodovky. Přesnost opracování ozubení snižuje vznik vibrací a zaručuje tichý chod.

Plynulá změna otáček

Při požadavku plynulé změny otáček, stálosti otáček nebo stálosti točivého momentu osazujeme převodovky TNC frekvenčními měniči SIEMENS.

Přizpůsobivost požadavkům zákazníka

Velké množství kombinací vstupních a výstupních hřídelí a přírub umožňuje použití převodovek TOS téměř pro všechny požadované případy pohonu.

Variabilita

Tvar převodovky umožňuje snadné připojení ke všem druhům zařízení.

Jemné odstupňování převodů

Sestavení převodů a jejich jemné odstupňování od i = 4,4 umožňuje přesnou volbu potřebných výstupních otáček.

Motory

Převodovky je možno osadit širokou škálou typů motorů.

Povrchová úprava

Převodovky jsou opatřeny základním nátěrem a nastříkány polyuretanovým lakem. U převodovek TNC je lakováním sjednocena i barva osazeného motoru.

Mazání

Soukolí převodovek je mazáno olejem. Množství mazací náplně je uvedeno v kapitole MAZÁNÍ.

Plynulá změna otáček

Při požadavku plynulé změny otáček, stálosti otáček nebo stálosti točivého momentu osazujeme převodovky TNC frekvenčními měniči SIEMENS.

Typové označení výrobku

Převodovka je jednoznačně určena typovým označením. V objednávce je proto nutné uvádět úplné označení číselným kódem dle uvedeného vzoru.

Součástí objednávky je objednací formulář uvedený v kapitole 13, ve kterém lze upřesnit i odlišné požadavky oproti dodávanému standardu

a) Typ:

TNC označení plochých převodovek s dutou hřídelí vyráběných v TOS ZNOJMO

b) Označení:

Je dáno velikostí 1 – 5 tabulka 2.1 a počtem převodových stupňů dle tabulky 6.1

Tabulka 2.1.

 

Velikost Dvoustupňové (TNC _2) Třístupňové (TNC _3) Ø dutého výstupního hřídele
označení označení
TNC 1_ 1 2 1 3 30
TNC 2_ 2 2 2 3 35
TNC 3_ 3 2 3 3 40
TNC 4_ 4 2 4 3 50
TNC 5_ 5 2 5 3 60
TNC 6_ 6 2 6 3 70

c) Poloha skříně:

Tvar a provedení převodové skříně umožňuje použití převodovky v různých provozních polohách, zobrazených v tabulce 2.2. Polohu udávají kódová čísla 1 – 7

Tabulka 2.2

d) Provedení vstupu:

 1. Čep
 2. s osazeným elektromotorem
 3. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** (IM B14 FT** ) – menší příruba B14 A
 4. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** ( IM B14 FT** ) – větší příruba B14 B
 5. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3041 ( IM B5 )

e) Provedení výstupu:

 1. výstup bez upevňovací příruby
 2. výstup s přírubou dle tabulky 7.1.

Převod i: dle jednotlivých typů určených v tabulce výkonů
Typové označení elektromotoru a jeho výkon P1: dle tabulky 8.1. Nebo výkon elektromotoru P1 dle tab. 6.1.(viz. Výkonové parametry)

Příklad určení typu

a) Plochá převodovka ….. TNC X X X X X
b) Velikost převodovky 3 ….. TNC 3 X X X X
c) Dvoustupňový převod ….. TNC 3 2 X X X
d) Vodorovná poloha osy hřídele, motor nahoře ….. TNC 3 2 1 X X
e) S elektromotorem ….. TNC 3 2 1 2 X
f) Bez upevňovací příruby na výstupu ….. TNC 3 2 1 2 1
g) Převod ……………..i = 11,4
h) Typové označení elektromotoru a výkon: Typ 90L, 4 pólový, výkon 1,5 kW …. 90L 4, 1,5 kW

Doplňující požadavky je možno uvádět v objednacím listu.
Správnost volby parametrů převodovky lze ověřit dle kapitoly 4 – návrh velikostí převodovky.

Montážní provedení

Čelní převodovky jsou dodávány v provedení TNC s dutou vstupní hřídelí, upravené pro montáž elektromotorů v rozměrech podle IEC.

Pokud je požadováno provedení TNC bez osazeného motoru, je nutné do objednávky uvést průměr hřídele elektromotoru a rozměr příruby (průměr roztečné kružnice upevňovacích otvorů). Při volbě motoru odkazujeme uživatele na kapitolu „Elektromotory“ kde jsou uvedeny kombinace výkonu, otáček, výšky osy podle IEC a další rozměry elektromotorů. Podrobné informace o elektromotorech získáte ze samostatného katalogu výrobce elektromotorů.

Jmenovité výkony

V tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty výkonů a jim odpovídající hodnoty výstupních kroutících momentů, které jsou schopny převodovky přenášet. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro rovnoměrné zatížení převodovky bez rázů – pro provozní součinitel Sm=1, a jmenovité otáčky n1=1400 min-1.


Tabulka 5.1. Jmenovité výkony převodovek TNC

Tabulka 5.1. Jmenovité výkony pro součinitel Sm = 1 při n1 = 1400min-1
Typ Převod i Otáčky n2[min-1] Max. výstupní kroutící
moment M2max [Nm]
Max. výkon na
vstupu P1 [kW]
TNC 12 7,2 194 84 1,80
8,0 175 78 1,50
9,1 154 71 1,21
11,1 126 65 0,90
12,9 109 63 0,75
14,8 95 173 1,80
16,6 84 161 1,50
18,8 74 147 1,21
22,9 61 134 0,90
26,7 52 130 0,75
TNC 13 31,4 45 147 0,72
35,2 40 164 0,72
39,7 35 170 0,66
48,5 29 189 0,60
52,2 27 186 0,55
56,4 25 190 0,52
61,1 23 190 0,48
71,0 20 189 0,41
79,5 18 196 0,38
89,8 16 204 0,35
109,8 13 213 0,30
127,5 11 215 0,26
138,3 10 224 0,25
TNC 22 6,2 226 157 3,90
7,0 200 177 3,90
8,1 173 189 3,60
9,3 151 199 3,30
10,9 128 212 3,00
11,1 126 281 3,90
12,6 111 294 3,60
13,0 108 222 2,64
14,4 97 287 3,08
16,6 84 284 2,64
19,5 72 278 2,20
23,2 60 271 1,80
TNC 23 30,4 46 355 1,80
34,6 40 348 1,55
39,6 35 367 1,43
45,8 31 359 1,21
53,6 26 340 0,98
63,8 22 343 0,83
71,9 19 349 0,75
81,7 17 371 0,70
93,5 15 370 0,61
108,2 13 386 0,55
126,7 11 394 0,48
150,9 9 401 0,41
TNC 32 4,6 304 295 9,90
5,3 264 321 9,35
6,1 230 326 8,25
7,2 194 334 7,15
8,5 165 485 8,80
9,8 143 489 7,70
11,4 123 488 6,60
13,4 104 478 5,50
TNC 33 25,5 55 661 4,00
29,1 48 622 3,30
33,5 42 621 2,86
38,9 36 610 2,42
45,8 31 623 2,10
54,8 26 639 1,80
60,1 23 428 1,10
68,6 20 489 1,10
78,9 18 562 1,10
91,7 15 654 1,10
107,8 13 734 1,05
128,9 11 752 0,90
154,8 9 752 0,75
TNC 42 4,4 318 359 12,60
4,9 286 359 11,30
5,6 250 374 10,30
6,8 206 383 8,70
7,9 177 415 8,10
9,2 152 411 6,90
9,9 141 808 12,60
10,1 139 412 6, 30
11,1 126 813 11,30
12,6 111 841 10,30
15,4 91 868 8,70
17,8 79 934 8,10
20,9 67 935 6,90
22,9 61 935 6,30
TNC 43 30,9 45 1211 6,05
34,7 40 1304 5,80
39,2 36 1321 5,20
47,9 29 1242 4,00
55,5 25 1295 3,60
65,2 21 1301 3,08
71,1 20 1216 2,64
79,8 18 1319 2,55
90,2 16 1403 2,40
110,2 13 1393 1,95
127,7 11 1448 1,75
150,1 9 1459 1,50
164,0 9 1403 1,32
TNC 52 4,5 311 519 18,70
5,3 264 602 18,70
6,0 233 634 17,60
7,4 189 691 15,40
8,6 163 746 14,30
9,3 151 757 13,20
10,2 137 761 12,10
11,0 127 1268 18,70
13,1 107 1489 18,70
14,8 95 1585 17,60
18,2 77 1728 15,40
21,1 66 1860 14,30
25,1 56 1872 12,10
TNC 53 31,1 45 2267 11,25
37,0 38 2345 9,78
41,9 33 2349 8,65
51,4 27 2498 7,50
59,9 23 2562 6,60
65,1 22 2578 6,11
71,0 20 2618 5,69
79,0 18 2176 4,25
94,0 15 2498 4,10
106,5 13 2761 4,00
130,7 11 2820 3,33
152,2 9 2959 3,00
165,3 8 2924 2,73
180,4 8 2923 2,50
TNC 62 5,30 264,0 4000 110,6
6,28 222,9 4000 93,3
8,41 166,5 4000 69,7
9,04 154,9 4000 64,9
11,07 126,5 4500 59,6
11,90 117,7 4500 55,5
14,87 94,2 4500 44,4
16,93 82,7 4500 39,0
20,64 67,8 4500 32,0
25,83 54,2 4500 25,5
30,21 46,3 4500 21,8
TNC 63 35,67 39,2 4500 18,5
38,31 36,5 4550 17,4
46,96 29,8 5000 15,6
50,43 27,8 5000 14,5
58,76 23,8 5000 12,5
62,10 22,5 5000 11,8
68,73 20,4 5000 10,7
75,49 18,5 5400 10,5
81,07 17,3 5500 9,9
94,47 14,8 5500 8,5
99,83 14,0 5500 8,1
110,50 12,7 5500 7,3
125,43 11,2 5500 6,4
134,71 10,4 5500 6,0
156,97 8,9 5500 5,1
165,88 8,4 5200 4,6
183,60 7,6 5200 4,2


Výkonové parametry

V tabulce jsou seřazeny převodovky podle převodu pro daný výkon hnacího elektromotoru. Pro jmenovitý výkon a otáčky elektromotoru n1=1400 ot/min jsou stanoveny k danému převodu odpovídající výstupní otáčky n2, výstupní kroutící moment M2, servisní faktor Sf a přípustné radiální zatížení dutého výstupního hřídele Fr.

Tabulka 6.1. Výkonové tabulky převodovek TNC

výkon P1[kW]


0.18

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,18         TNC-3  
  31,4 45 32 4,6 TNC13 5500
  35,2 40 36 4,6 TNC13 5500
  39,7 35 40 4,2 TNC13 5500
  48,5 29 49 3,8 TNC13 5500
  56,4 25 57 3,3 TNC13 5500
  61,1 23 62 3,0 TNC13 5500
  71,0 20 72 2,6 TNC13 5500
  79,5 18 80 2,4 TNC13 5500
  89,8 16 91 2,2 TNC13 5500
  109,8 13 111 1,9 TNC13 5500
  127,5 11 129 1,6 TNC13 5500
  138,3 10 140 1,6 TNC13 5500


0.25

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,25         TNC-3  
  31,4 45 45 3,2 TNC13 5500
  35,2 40 51 3,2 TNC13 5500
  39,7 35 57 2,9 TNC13 5500
  48,5 29 70 2,6 TNC13 5500
  56,4 25 81 2,3 TNC13 5500
  61,1 23 88 2,1 TNC13 5500
  71,0 20 102 1,8 TNC13 5500
  71,9 19 104 3,3 TNC23 7100
  79,5 18 115 1,6 TNC13 5500
  81,7 17 118 3,1 TNC23 7500
  89,8 16 130 1,5 TNC13 5500
  93,5 15 135 2,7 TNC23 7800
  108,2 13 156 2,4 TNC23 8000
  109,8 13 158 1,3 TNC13 5500
  126,7 11 183 2,1 TNC23 8100
  127,5 11 184 1,1 TNC13 5500
  138,3 10 200 1,1 TNC13 5500
  150,9 9,3 218 1,8 TNC23 8400


0.37

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,37         TNC-2  
  7,2 194 16 5,2 TNC12 2900
  8,0 175 18 4,3 TNC12 3.I.00
  9,1 154 20 3,5 TNC12 3300
  11,1 126 25 2,6 TNC12 3400
  12,9 109 29 2,1 TNC12 3600
  14,8 95 33 5,2 TNC12 3700
  16,6 84 37 4,3 TNC12 3800
  18,8 74 42 3,5 TNC12 4000
  22,9 61 51 2,6 TNC12 4100
  26,7 52 59 2,1 TNC12 4200
0,37         TNC-3  
  30,4 46 67 5,2 TNC23 6100
  31,4 45 69 2,0 TNC13 5100
  34,6 40 77 4,4 TNC23 6400
  35,2 40 78 2,0 TNC13 5100
  39,6 35 88 4,1 TNC23 6600
  39,7 35 88 1,9 TNC13 5200
  45,8 31 101 3,5 TNC23 6800
  48,5 29 107 1,7 TNC13 5200
  53,6 26 119 2,8 TNC23 6800
  56,4 25 125 1,5 TNC13 5200
  60,1 23 133 3,1 TNC33 12000
  61,1 23 135 1,3 TNC13 5300
  63,8 22 141 2,4 TNC23 6800
  68,6 20 152 3,1 TNC33 12000
  71,0 20 157 1,1 TNC13 5300
  71,9 19 159 2,1 TNC23 7000
  78,9 18 175 3,1 TNC33 12000
  79,5 18 176 1,1 TNC13 5300
  81,7 17 181 2,0 TNC23 7000
  89,8 16 199 1,0 TNC13 5300
  91,7 15 203 3,1 TNC33 14000
  93,5 15 207 1,7 TNC23 7000
  107,8 13 239 3,0 TNC33 14000
  108,2 13 239 1,5 TNC23 7000
  126,7 11 280 1,3 TNC23 7000
  128,9 11 285 2,6 TNC33 14000
  150,9 9,3 334 1,1 TNC23 7000
  154,8 9 343 2,1 TNC33 14000


0.55

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,55         TNC-2  
  7,2 194 24 3,4 TNC12 2900
  8,0 175 26 2,8 TNC12 3100
  8,1 173 27 6,8 TNC22 4200
  9,1 154 30 2,3 TNC12 3300
  10,9 128 36 5,7 TNC22 4500
  11,1 126 37 1,7 TNC12 3400
  12,9 109 43 1,4 TNC12 3600
  13,0 108 43 5,0 TNC22 4800
  14,4 97 48 5,8 TNC22 4800
  14,8 95 49 3,4 TNC12 3700
  16,6 84 55 2,8 TNC12 3800
  16,6 84 55 5,0 TNC22 4700
  18,8 74 62 2,3 TNC12 4000
  19,5 72 64 4,1 TNC22 5300
  22,9 61 76 1,7 TNC12 4100
  23,2 60 77 3,4 TNC22 5500
  26,7 52 88 1,4 TNC12 4200
0,55         TNC-3  
  30,4 46 101 3,4 TNC23 5700
  31,4 45 104 1,3 TNC13 5000
  34,6 40 114 2,9 TNC23 5900
  35,2 40 116 1,3 TNC13 5000
  39,6 35 131 2,7 TNC23 6100
  39,7 35 131 1,2 TNC13 5100
  45,8 31 151 2,3 TNC23 6200
  48,5 29 160 1,1 TNC13 5100
  53,6 26 177 1,8 TNC23 6300
  56,4 25 186 0,9 TNC13 5100
  60,1 23 199 2,0 TNC33 11000
  61,1 23 202 0,9 TNC13 5100
  63,8 22 211 1,5 TNC23 6300
  68,6 20 227 2,0 TNC33 11000
  71,9 19 238 1,4 TNC23 6400
  78,9 18 261 2,0 TNC33 12000
  81,7 17 270 1,3 TNC23 6500
  90,2 16 298 4,5 TNC43 16000
  91,7 15 303 2,0 TNC33 13000
  93,5 15 309 1,1 TNC23 6500
  107,8 13 356 2,0 TNC33 13000
  108,2 13 358 1,0 TNC23 6400
  110,2 13 364 3,7 TNC43 17000
  126,7 11 419 0,9 TNC23 6100
  127,7 11 422 3,3 TNC43 17000
  128,9 11 426 1,7 TNC33 13000
  150,1 9,3 496 2,8 TNC43 18000
  154,8 9 512 1,4 TNC33 13000
  164,0 8,5 542 2,5 TNC43 18000


0.75

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,75         TNC-2  
  7,2 194 33 2,4 TNC12 2900
  8,0 175 37 2,0 TNC12 3100
  8,1 173 37 4,9 TNC22 4100
  9,1 154 42 1,6 TNC12 3300
  9,3 151 42 4,5 TNC22 4200
  10,9 128 50 4,1 TNC22 4300
  11,1 126 51 1,2 TNC12 3400
  11,1 126 51 5,3 TNC22 4400
  12,6 111 58 4,9 TNC22 4500
  12,9 109 59 1,0 TNC12 3600
  13,0 108 59 3,6 TNC22 4500
  14,4 97 66 4,2 TNC22 4600
  14,8 95 68 2,4 TNC12 3700
  16,6 84 76 2,0 TNC12 3800
  16,6 84 76 3,6 TNC22 4600
  18,8 74 86 1,6 TNC12 4000
  19,5 72 89 3,0 TNC22 4900
  22,9 61 105 1,2 TNC12 4100
  23,2 60 106 2,4 TNC22 5100
  26,7 52 122 1,0 TNC12 4200
0,75         TNC-3  
  25,5 55 116 5,5 TNC33 10000
  29,1 48 133 4,5 TNC33 10000
  30,4 46 139 2,4 TNC23 5200
  33,5 42 153 3,9 TNC33 11000
  34,6 40 158 2,1 TNC23 5300
  38,9 36 178 3,3 TNC33 11000
  39,6 35 181 1,9 TNC23 5500
  45,8 31 209 1,6 TNC23 5500
  45,8 31 209 2,8 TNC33 12000
  47,9 29 219 5,5 TNC43 13000
  53,6 26 245 1,3 TNC23 5500
  54,8 26 250 2,4 TNC33 12000
  55,5 25 253 4,9 TNC43 13000
  60,1 23 274 1,5 TNC33 12000
  63,8 22 291 1,1 TNC23 5300
  65,2 21 298 4,2 TNC43 14000
  68,6 20 313 1,5 TNC33 12000
  71,1 20 325 3,6 TNC43 14000
  71,9 19 328 1,0 TNC23 5300
  78,9 18 360 1,5 TNC33 12000
  79,8 18 364 3,5 TNC43 15000
  81,7 17 373 0,9 TNC23 5300
  90,2 16 412 3,3 TNC43 15000
  91,7 15 419 1,5 TNC33 12000
  107,8 13 492 1,4 TNC33 12000
  110,2 13 503 2,6 TNC43 16000
  127,7 11 583 2,4 TNC43 16000
  128,9 11 589 1,2 TNC33 12000
  150,1 9,3 685 2,0 TNC43 17000
  154,8 9 707 1,0 TNC33 12000
  164,0 8,5 749 1,8 TNC43 17000


1.1

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
1,1         TNC-2  
  6,2 225,8 42 3,6 TNC22 3600
  7,0 200 47 3,6 TNC22 3700
  7,2 194,4 48 1,6 TNC12 2800
  7,2 194,4 48 6,6 TNC32 7000
  8,0 175 54 1,3 TNC12 2800
  8,1 172,8 54 3,3 TNC22 3900
  8,5 164,7 57 8,1 TNC32 7200
  9,1 153,8 61 1,1 TNC12 2900
  9,3 150,5 62 3,0 TNC22 4000
  9,8 142,9 66 7,1 TNC32 7300
  10,9 128,4 73 2,7 TNC22 4100
  11,1 126,1 74 0,8 TNC12 2900
  11,1 126,1 74 3,6 TNC22 4100
  11,4 122,8 76 6,1 TNC32 7500
  12,6 111,1 84 3,3 TNC22 4200
  13,0 107,7 87 2,4 TNC22 4200
  13,4 104,5 90 5,1 TNC32 7600
  14,4 97,2 96 2,8 TNC22 4300
  14,8 94,6 99 1,6 TNC12 3000
  16,6 84,3 111 1,3 TNC12 3000
  16,6 84,3 111 2,4 TNC22 4300
  18,8 74,5 126 1,1 TNC12 3200
  19,5 71,8 131 2,0 TNC22 4400
  23,2 60,3 155 1,6 TNC22 4500
1,1         TNC-3  
  25,5 54,9 171 3,7 TNC33 7800
  29,1 48,1 195 3,0 TNC33 8000
  30,4 46,1 204 1,6 TNC23 4400
  30,9 45,3 207 5,6 TNC43 11000
  33,5 41,8 224 2,6 TNC33 8200
  34,6 40,5 232 1,4 TNC23 4400
  34,7 40,3 232 5,3 TNC43 11000
  38,9 36 261 2,2 TNC33 8500
  39,2 35,7 263 4,8 TNC43 12000
  39,6 35,4 265 1,3 TNC23 4400
  45,8 30,6 307 1,1 TNC23 4400
  45,8 30,6 307 1,9 TNC33 8900
  47,9 29,2 321 3,7 TNC43 12000
  53,6 26,1 359 0,9 TNC23 4200
  54,8 25,5 367 1,6 TNC33 9100
  55,5 25,2 372 3,3 TNC43 13000
  60,1 23,3 403 1,0 TNC33 9300
  65,1 21,5 436 5,6 TNC53 22000
  65,2 21,5 437 2,8 TNC43 13000
  68,6 20,4 460 1,0 TNC33 10000
  71,0 19,7 476 5,2 TNC53 22000
  71,1 19,7 476 2,4 TNC43 13000
  78,9 17,7 529 1,0 TNC33 10000
  79,0 17,7 529 3,9 TNC53 22000
  79,8 17,5 535 2,3 TNC43 14000
  90,2 15,5 604 2,2 TNC43 14000
  91,7 15,3 614 1,0 TNC33 10000
  94,0 14,9 630 3,8 TNC53 23000
  106,5 13,1 713 3,7 TNC53 24000
  107,8 13 722 0,9 TNC33 10000
  110,2 12,7 738 1,8 TNC43 15000
  127,7 11 855 1,6 TNC43 15000
  130,7 10,7 875 3,0 TNC53 25000
  150,1 9,3 1005 1,3 TNC43 15000
  152,2 9,2 1020 2,7 TNC53 25000
  164,0 8,5 1099 1,2 TNC43 15000
  165,3 8,5 1107 2,5 TNC53 25000
  180,4 7,8 1208 2,3 TNC53 25000


1.5

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
1,5         TNC-2  
  6,1 230 56 5,5 TNC32 5800
  6,2 226 57 2,6 TNC22 3400
  6,8 206 62 5,8 TNC42 7200
  7,0 200 64 2,6 TNC22 3500
  7,2 194 66 1,2 TNC12 3200
  7,2 194 66 4,8 TNC32 6000
  7,9 177 73 5,4 TNC42 7400
  8,0 175 74 1,0 TNC12 3300
  8,1 173 74 2,4 TNC22 3600
  8,5 165 78 5,9 TNC32 6200
  9,2 152 85 4,6 TNC42 7800
  9,3 151 85 2,2 TNC22 3700
  9,8 143 90 5,2 TNC32 6200
  10,1 139 93 4,2 TNC42 8000
  10,9 128 100 2,0 TNC22 3700
  11,1 126 102 2,6 TNC22 3800
  11,4 123 105 4,4 TNC32 6400
  12,6 111 116 2,4 TNC22 3800
  12,6 111 116 6,9 TNC42 8600
  13,0 108 119 1,7 TNC22 3800
  13,4 104 123 3,7 TNC32 6600
  14,4 97 132 2,0 TNC22 3800
  14,8 95 136 1,2 TNC12 3400
  15,4 91 142 5,8 TNC42 9000
  16,6 84 153 1,0 TNC12 3400
  16,6 84 153 1,7 TNC22 3800
  17,8 79 164 5,4 TNC42 9400
  19,5 72 179 1,4 TNC22 3800
  22,9 61 210 4,2 TNC42 10000
  23,2 60 213 1,2 TNC22 3800
1,5         TNC-3  
  25,5 55 234 2,7 TNC33 6200
  29,1 48 267 2,2 TNC33 6600
  30,4 46 279 1,2 TNC23 3400
  30,9 45 284 4,1 TNC43 11000
  31,1 45 286 7,6 TNC53 17000
  33,5 42 308 1,9 TNC33 7000
  34,6 40 318 1,0 TNC23 3300
  34,7 40 319 3,9 TNC43 11000
  37,0 38 340 6,6 TNC53 18000
  38,9 36 358 1,6 TNC33 7400
  39,2 36 360 3,5 TNC43 11000
  39,6 35 364 0,9 TNC23 3200
  41,9 33 385 5,8 TNC53 18000
  45,8 31 421 1,4 TNC33 7800
  47,9 29 440 2,7 TNC43 12000
  51,4 27 472 5,0 TNC53 19000
  54,8 26 504 1,2 TNC33 8000
  55,5 25 510 2,4 TNC43 12000
  59,9 23 550 4,5 TNC53 19000
  65,1 22 598 4,1 TNC53 20000
  65,2 21 599 2,0 TNC43 12000
  71,0 20 653 3,8 TNC53 21000
  71,1 20 653 1,7 TNC43 12000
  79,0 18 726 2,8 TNC53 21000
  79,8 18 733 1,7 TNC43 13000
  90,2 16 829 1,6 TNC43 13000
  94,0 15 864 2,7 TNC53 22000
  106,5 13 979 2,7 TNC53 22000
  110,2 13 1013 1,3 TNC43 13000
  127,7 11 1174 1,1 TNC43 13000
  130,7 11 1201 2,2 TNC53 23000
  150,1 9,3 1380 1,0 TNC43 13000
  152,2 9,2 1399 2,0 TNC53 23000
  165,3 8,5 1519 1,8 TNC53 23000
  180,4 7,8 1658 1,6 TNC53 23000


2.2

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
2,2         TNC-2  
  4,4 318 59 5,7 TNC42 6100
  4,6 304 62 4,5 TNC32 5000
  4,9 286 66 5,1 TNC42 6400
  5,3 264 71 4,2 TNC32 5100
  5,3 264 8,5 7,1 TNC52 10000
  5,6 250 75 4,7 TNC42 6600
  6,1 230 82 3,7 TNC32 5100
  6,2 226 83 1,7 TNC22 3100
  6,8 206 92 4,0 TNC42 7000
  7,0 200 94 1,7 TNC22 3100
  7,2 194 97 3,2 TNC32 5200
  7,9 177 106 3,7 TNC42 7200
  8,1 173 109 1,6 TNC22 3200
  8,5 165 114 4,0 TNC32 5200
  9,2 152 124 3,1 TNC42 7500
  9,3 151 125 1,5 TNC22 3200
  9,8 143 132 3,5 TNC32 5300
  9,9 141 133 5,7 TNC42 7800
  10,1 139 136 2,8 TNC42 7800
  10,2 137 137 5,5 TNC52 12000
  10,9 128 147 1,3 TNC22 3200
  11,1 126 149 1,7 TNC22 3200
  11,1 126 149 5,1 TNC42 8000
  11,4 123 153 3,0 TNC32 5500
  12,6 111 170 1,6 TNC22 3200
  12,6 111 170 4,7 TNC42 8300
  13,0 108 175 1,2 TNC22 3200
  13,4 104 180 2,5 TNC32 5600
  14,4 97 194 1,4 TNC22 3100
  15,4 91 207 4,0 TNC42 8700
  16,6 84 223 1,2 TNC22 3000
  17,8 79 240 3,7 TNC42 9000
  19,5 72 262 1,0 TNC22 3000
  22,9 61 308 2,8 TNC42 9400
  25,1 56 338 5,5 TNC52 15000
2,2         TNC-3  
  25,5 55 343 1,8 TNC33 5800
  29,1 48 392 1,5 TNC33 6000
  30,9 45 416 2,7 TNC43 10000
  31,1 45 419 5,1 TNC53 16000
  33,5 42 451 1,3 TNC33 6300
  34,7 40 467 2,6 TNC43 10000
  37,0 38 498 4,4 TNC53 17000
  38,9 36 523 1,1 TNC33 6400
  39,2 36 528 2,3 TNC43 10000
  41,9 33 564 3,9 TNC53 17000
  45,8 31 616 0,9 TNC33 6500
  47,9 29 645 1,8 TNC43 10000
  51,4 27 692 3,4 TNC53 18000
  55,5 25 747 1,6 TNC43 11000
  59,9 23 803 3,1 TNC53 18000
  65,1 22 876 2,8 TNC53 18000
  65,2 21 877 1,4 TNC43 11000
  71,0 20 955 2,6 TNC53 19000
  71,1 20 957 1,2 TNC43 11000
  79,0 18 1063 1,9 TNC53 19000
  79,8 18 1074 1,1 TNC43 11000
  90,2 16 1214 1,1 TNC43 11000
  94,0 15 1265 1,8 TNC53 19000
  106,5 13 1433 1,8 TNC53 19000
  130,7 11 1759 1,5 TNC53 19000
  152,2 9,2 2048 1,3 TNC53 18000
  157,0 9,0 2323 2,4 TNC63 34800
  165,3 8,5 2225 1,2 TNC53 18000
  165,9 8,6 2454 2,1 TNC63 34500
  180,4 7,8 2428 1,1 TNC53 18000
  183,6 7,7 2717 1,9 TNC63 33700


3

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
3         TNC-2  
  4,4 318 81 4,2 TNC42 6000
  4,6 304 85 3,3 TNC32 4600
  4,9 286 90 3,7 TNC42 6200
  5,3 264 98 3,1 TNC32 4600
  5,6 250 103 3,4 TNC42 6500
  6,0 233 110 5,9 TNC52 10000
  6,1 230 112 2,7 TNC32 4800
  6,2 226 114 1,3 TNC22 2700
  6,8 206 125 2,9 TNC42 6800
  7,0 200 129 1,3 TNC22 2600
  7,2 194 133 2,4 TNC32 4900
  7,4 189 136 5,1 TNC52 11000
  7,9 177 145 2,7 TNC42 7000
  8,1 173 149 1,2 TNC22 2700
  8,5 165 156 2,9 TNC32 4900
  8,6 163 158 4,8 TNC52 11000
  9,2 152 169 2,3 TNC42 7300
  9,3 151 171 1,1 TNC22 2600
  9,3 151 171 4,4 TNC52 11000
  9,8 143 180 2,5 TNC32 5000
  9,9 141 182 4,2 TNC42 7500
  10,1 139 186 2,1 TNC42 7500
  10,2 137 188 4,0 TNC52 12000
  10,9 128 201 1,0 TNC22 2400
  11,0 127 202 6,2 TNC52 12000
  11,1 126 204 1,3 TNC22 2400
  11,1 126 204 3,7 TNC42 7700
  11,4 123 210 2,2 TNC32 5200
  12,6 111 232 1,2 TNC22 2400
  12,6 111 232 3,4 TNC42 7900
  13,0 108 239 0,9 TNC22 2400
  13,1 107 241 6,2 TNC52 13000
  13,4 104 247 1,8 TNC32 5300
  14,4 97 265 1,0 TNC22 2400
  14,8 95 272 5,9 TNC52 13000
  15,4 91 283 2,9 TNC42 8200
  17,8 79 328 2,7 TNC42 8400
  18,2 77 335 5,1 TNC52 14000
  21,1 66 388 4,8 TNC52 14000
  22,9 61 422 2,1 TNC42 8800
  25,1 56 462 4,0 TNC52 14000
3         TNC-3  
  25,5 55 469 1,3 TNC33 5600
  29,1 48 536 1,1 TNC33 5800
  30,9 45 569 2,0 TNC43 9500
  31,1 45 572 3,7 TNC53 15000
  33,5 42 617 0,9 TNC33 5900
  34,7 40 639 1,9 TNC43 9500
  37,0 38 681 3,2 TNC53 16000
  39,2 36 722 1,7 TNC43 9500
  41,9 33 771 2,9 TNC53 16000
  47,9 29 882 1,3 TNC43 9500
  51,4 27 946 2,5 TNC53 16000
  55,5 25 1022 1,2 TNC43 9500
  59,9 23 1102 2,2 TNC53 16000
  65,1 22 1198 2,0 TNC53 16000
  65,2 21 1200 1,0 TNC43 9500
  71,0 20 1307 1,9 TNC53 16000
  79,0 18 1454 1,4 TNC53 16000
  94,0 15 1730 1,3 TNC53 15000
  106,5 13 1960 1,3 TNC53 15000
  110,5 12,9 2229 2,5 TNC63 34800
  125,4 11,3 2531 2,2 TNC63 34300
  130,7 11 2406 1,1 TNC53 14000
  134,7 10,5 2718 2,0 TNC63 33800
  152,2 9,2 2802 1,0 TNC53 13000
  157,0 9,0 3167 1,7 TNC63 32800
  165,3 8,5 3043 0,9 TNC53 12000
  165,9 8,6 3347 1,7 TNC63 32200
  183,6 7,7 3704 1,4 TNC63 31100


4

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
4         TNC-2  
  4,4 318 107 3,1 TNC42 5800
  4,5 311 109 4,7 TNC52 9400
  4,6 304 112 2,4 TNC32 4000
  4,9 286 119 2,8 TNC42 6100
  5,3 264 129 2,3 TNC32 4200
  5,3 264 129 4,7 TNC52 9800
  5,6 250 136 2,5 TNC42 6300
  6,0 233 146 4,4 TNC52 10000
  6,1 230 148 2,0 TNC32 4300
  6,8 206 165 2,1 TNC42 6600
  7,2 194 175 1,7 TNC32 4600
  7,4 189 179 3,8 TNC52 10000
  7,9 177 192 2,0 TNC42 6700
  8,5 165 206 2,2 TNC32 4700
  8,6 163 209 3,5 TNC52 11000
  9,2 152 223 1,7 TNC42 7000
  9,3 151 226 3,3 TNC52 11000
  9,8 143 238 1,9 TNC32 4800
  9,9 141 240 3,1 TNC42 7200
  10,1 139 245 1,5 TNC42 7200
  10,2 137 247 3,0 TNC52 12000
  11,0 127 267 4,7 TNC52 12000
  11,1 126 269 2,8 TNC42 7300
  11,4 123 276 1,6 TNC32 5000
  12,6 111 306 2,5 TNC42 7500
  13,1 107 318 4,7 TNC52 12000
  13,4 104 325 1,3 TNC32 5200
  14,8 95 359 4,4 TNC52 12000
  15,4 91 373 2,1 TNC42 7700
  17,8 79 432 2,0 TNC42 7800
  18,2 77 441 3,8 TNC52 13000
  21,1 66 512 3,5 TNC52 13000
  22,9 61 555 1,5 TNC42 8000
  25,1 56 609 3,0 TNC52 13000
4         TNC-3  
  30,9 45 749 1,5 TNC43 7500
  31,1 45 754 2,8 TNC53 14000
  34,7 40 842 1,4 TNC43 7500
  37,0 38 897 2,4 TNC53 14000
  39,2 36 951 1,3 TNC43 7500
  41,9 33 1016 2,1 TNC53 14000
  47,9 29 1162 1,0 TNC43 7500
  51,4 27 1247 1,8 TNC53 14000
  55,5 25 1346 0,9 TNC43 7500
  59,9 23 1453 1,6 TNC53 14000
  65,1 22 1579 1,5 TNC53 14000
  71,0 20 1722 1,4 TNC53 14000
  79,0 18 1916 1,0 TNC53 13000
  94,0 15 2280 1,0 TNC53 12000
  94,5 15,2 2506 2,2 TNC63 34400
  99,8 14,4 2648 2,1 TNC63 33900
  106,5 13 2583 1,0 TNC53 11000
  110,5 13,0 2931 1,9 TNC63 33100
  125,4 11,5 3327 1,7 TNC63 32200
  134,7 10,7 3574 1,5 TNC63 31300
   157,0 9,2 4164 1,3 TNC63 30200
  165,9 8,7 4400 1,2 TNC63 28100
  183,6 7,8 4871 1,1 TNC63 26400


5.5

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
5,5         TNC-2  
  4,4 318 148 2,2 TNC42 5600
  4,5 311 149 3,4 TNC52 9100
  4,6 304 153 1,8 TNC32 3800
  4,9 286 163 2,0 TNC42 5800
  5,3 264 176 1,7 TNC32 4000
  5,3 264 176 3,4 TNC52 9500
  5,6 250 186 1,8 TNC42 6000
  6,0 233 199 3,2 TNC52 9800
  6,1 230 202 1,5 TNC32 4100
  6,8 206 226 1,5 TNC42 6200
  7,2 194 239 1,3 TNC32 4400
  7,4 189 245 2,8 TNC52 10000
  7,9 177 262 1,4 TNC42 6300
  8,5 165 282 1,6 TNC32 4500
  8,6 163 285 2,6 TNC52 10000
  9,2 152 305 1,2 TNC42 6500
  9,3 151 309 2,4 TNC52 10000
  9,8 143 325 1,4 TNC32 4600
  9,9 141 328 2,3 TNC42 6600
  10,1 139 335 1,1 TNC42 6600
  10,2 137 338 2,2 TNC52 11000
  11,0 127 365 3,4 TNC52 11000
  11,1 126 368 2,0 TNC42 6700
  11,4 123 378 1,2 TNC32 4800
  12,6 111 418 1,8 TNC42 6800
  13,1 107 435 3,4 TNC52 11000
  13,4 104 445 1,0 TNC32 5000
  14,8 95 491 3,2 TNC52 11000
  15,4 91 511 1,5 TNC42 6900
  17,8 79 591 1,4 TNC42 6900
  18,2 77 604 2,8 TNC52 12000
  21,1 66 700 2,6 TNC52 12000
  22,9 61 760 1,1 TNC42 6900
  25,1 56 833 2,2 TNC52 12000
5,5         TNC-3  
  30,9 45 1025 1,1 TNC43 6500
  31,1 45 1032 2,0 TNC53 12000
  34,7 40 1151 1,0 TNC43 6500
  37,0 38 1227 1,7 TNC53 12000
  39,2 36 1300 0,9 TNC43 6500
  41,9 33 1390 1,5 TNC53 11000
  47,0 31 1695 3,0 TNC63 33600
  50,4 28,9 1820 2,8 TNC63 33900
  51,4 27 1705 1,3 TNC53 10000
  58,8 24,8 2121 2,4 TNC63 34500
  59,9 23 1987 1,2 TNC53 10000
  62,1 23,4 2242 2,2 TNC63 34500
  65,1 22 2160 1,1 TNC53 9000
  68,7 21,2 2481 2,0 TNC63 34500
  71,0 20 2355 1,0 TNC53 9000
  75,5 19,3 2725 2,0 TNC63 33800
  81,1 17,9 2927 1,9 TNC63 33400
  94,5 15,4 3410 1,6 TNC63 31900
  99,8 14,6 3604 1,5 TNC63 30400
  110,5 13,2 3989 1,4 TNC63 30400
  125,4 11,6 4528 1,2 TNC63 27500
  134,7 10,8 4863 1,1 TNC63 27100
  157,0 9,3 5667 1,0 TNC63 26300


7.5

P1 [kW] Převod
i
50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
7,5         TNC-2  
  4,4 318 199 1,6 TNC42 5300
  4,5 311 203 2,5 TNC52 8700
  4,6 304 208 1,3 TNC32 3600
  4,9 286 221 1,5 TNC42 5500
  5,3 264 239 1,2 TNC32 3800
  5,3 264 239 2,5 TNC52 9100
  5,6 250 253 1,3 TNC42 5600
  6,0 233 271 2,3 TNC52 9400
  6,1 230 275 1,1 TNC32 3900
  6,8 206 307 1,1 TNC42 5800
  7,2 194 325 0,9 TNC32 4200
  7,4 189 334 2,0 TNC52 9700
  7,9 177 357 1,0 TNC42 5800
  8,5 165 384 1,1 TNC32 4300
  8,6 163 388 1,9 TNC52 10000
  9,2 152 415 0,9 TNC42 5800
  9,3 151 420 1,7 TNC52 10000
  9,8 143 442 1,0 TNC32 4400
  9,9 141 447 1,6 TNC42 5900
  10,1 139 456 0,8 TNC42 5900
  10,2 137 460 1,6 TNC52 10000
  11,0 127 497 2,5 TNC52 10000
  11,1 126 501 1,5 TNC42 5900
  12,6 111 569 1,3 TNC42 5900
  13,1 107 591 2,5 TNC52 10000
  14,8 95 668 2,3 TNC52 10000
  15,4 91 695 1,1 TNC42 6000
  17,8 79 803 1,0 TNC42 6000
  18,2 77 822 2,0 TNC52 10000
  21,1 66 952 1,9 TNC52 10000
  25,1 56 1133 1,6 TNC52 10000
7,5         TNC-3  
  31,1 45 1404 1,5 TNC53 9000
  35,7 40,8 1756 2,6 TNC63 29200
  37,0 38 1670 1,3 TNC53 9000
  38,3 39,0 1886 2,4 TNC63 29900
  41,9 33 1891 1,1 TNC53 8000
  47,7 31,0 2311 2,2 TNC63 30600
  50,4 28,9 2482 2,0 TNC63 31300
  51,4 27 2320 1,0 TNC53 6000
  58,8 24,8 2893 1,7 TNC63 31800
  62,1 23,4 3057 1,6 TNC63 32000
  68,7 21,2 3383 1,5 TNC63 32000
  75,5 19,3 3716 1,5 TNC63 31300
  81,1 17,9 3991 1,4 TNC63 30700
  94,5 15,4 4651 1,2 TNC63 28800
  99,8 14,6 4914 1,1 TNC63 19200
  110,5 13,2 5439 1,0 TNC63 18700


11

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
11         TNC-2  
  4,4 318 292 1,1 TNC42 4700
  4,5 311 298 1,7 TNC52 8100
  4,9 286 325 1,0 TNC42 4900
  5,3 264 351 1,7 TNC52 8300
  5,6 250 371 0,9 TNC42 4900
  6,0 233 398 1,6 TNC52 8500
  7,4 189 490 1,4 TNC52 8600
  8,6 163 570 1,3 TNC52 8600
  9,3 151 616 1,2 TNC52 8700
  9,9 141 656 1,1 TNC42 4700
  10,2 137 676 1,1 TNC52 8700
  11,0 127 729 1,7 TNC52 8600
  11,1 126 736 1,0 TNC42 4500
  12,6 111 835 0,9 TNC42 4400
  13,1 107 868 1,7 TNC52 8400
  14,8 95 981 1,6 TNC52 8100
  18,2 77 1206 1,4 TNC52 7800
  21,1 66 1398 1,3 TNC52 6300
  25,1 56 1663 1,1 TNC52 6000
  25,8 56,5 1859 2,4 TNC62 25300
  30,2 48,3 2174 2,1 TNC62 26000
11         TNC-3  
  35,7 40,9 2567 1,8 TNC63 26500
  38,3 38,1 2756 1,7 TNC63 26700
  47,0 31,1 3379 1,5 TNC63 27000
  50,4 29,0 3628 1,4 TNC63 27100
  58,8 24,8 4228 1,2 TNC63 27100
  62,1 23,5 4486 1,1 TNC63 25700
  68,7 21,2 4945 1,0 TNC63 24000
  75,5 19,3 5432 1,0 TNC63 23400
  81,1 18,0 5833 0,9 TNC63 22100
  110,5 13,2 5439 1,0 TNC63 20300


15

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
15         TNC-2  
  16,9 86,2 1662 2,7 TNC62 21900
  20,6 70,7 2025 2,2 TNC62 22400
  25,8 56,5 2534 1,8 TNC62 23100
  30,2 48,3 2964 1,5 TNC62 23200
15         TNC-3  
  35,7 40,9 3500 1,3 TNC63 23200
  38,3 38,1 3759 1,2 TNC63 23200
  47,0 31,1 4607 1,1 TNC63 22100
  50,4 29,0 4948 1,0 TNC63 21700


18,5

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
18,5         TNC-2  
  14,9 98,9 1787 2,5 TNC62 20200
  16,9 86,8 2035 2,2 TNC62 20500
  20,6 71,2 2481 1,8 TNC62 20800
  25,8 56,9 3105 1,5 TNC62 20900
  30,2 48,7 3631 1,2 TNC62 20700
18,5         TNC-3  
  35,7 41,2 4287 1,1 TNC63 20300
  38,3 38,4 4604 1,0 TNC63 20000


22

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
22         TNC-2  
  11,1 132,8 1582 2,8 TNC62 18400
  11,9 123,6 1700 2,7 TNC62 18700
  14,9 98,9 2125 2,1 TNC62 19000
  16,9 86,8 2420 1,9 TNC62 19100
  20,6 71,2 2950 1,5 TNC62 19200
  25,8 56,9 3692 1,2 TNC62 18800
  30,2 48,7 4318 1,0 TNC62 18600


30

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
30         TNC-2  
  8,4 174,8 1639 2,4 TNC62 15300
  9,0 162,7 1761 2,3 TNC62 15400
  11,1 132,8 2157 2,1 TNC62 16400
  11,9 123,6 2318 1,9 TNC62 16400
  14,9 98,9 2898 1,6 TNC62 16200
  16,9 86,8 3300 1,4 TNC62 16000
  20,6 71,2 4023 1,1 TNC62 15500


37

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
37         TNC-2  
  6,3 235,6 1500 2,7 TNC62 7000
  8,4 176,0 2008 2,0 TNC62 8600
  9,0 163,8 2158 1,9 TNC62 9800
  11,1 133,7 2642 1,7 TNC62 10200
  11,9 124,4 2840 1,6 TNC62 11400
  14,9 99,5 3550 1,3 TNC62 12300
  16,9 87,4 4043 1,1 TNC62 13000
  20,6 71,7 4928 0,9 TNC62 13200


45

P1 [kW] Převod i 50 Hz Typ převodovky Fr[N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
45         TNC-2  
  5,3 279,0 1540 2,6 TNC62 3200
  6,3 235,6 1824 2,2 TNC62 3200
  8,4 176,0 2442 1,6 TNC62 4500
  9,0 163,8 2624 1,5 TNC62 4700
  11,1 133,7 3214 1,4 TNC62 5100
  11,9 124,4 3454 1,3 TNC62 6300
  14,9 99,5 4318 1,0 TNC62 7200
  16,9 87,4 4917 0,9 TNC62 8100


Rozměrové nákresy

Rozměrové nákresy uvádí rozměry převodovek v základním provedení. Na základě požadavku mohou být převodovky dodány i ve speciálním provedení.


Základní provedení

  A A1 A2 B P L I G H AB C C1 C2 C3 K1
TNC 1_ 31 115 77 20 156 112 248 74,5 165 122 63-34 105 61 M8x18
TNC 2_ 43 145 93 28 192 131 272 80 180 155 80-50 132 77,5 M10x18
TNC 3_ 62,5 125 190 112 30,5 216,5 159 346 100 220 180 70-70 156 90 M12x18
TNC 4_ 70 140 240 140 32,5 250 200 425 123 270 210 70-70 183 105 M16x20
TNC 5_ 100 200 310 165 38 303 247 541 165 330 243 80-80 210 121,5 M16x20
TNC 6_ 120 240 350 205 33,5 382/415 255 645 200 400 290 100 260 145,0 M20x28

  Ø d7 Ø D1 F GA R N S T O1 O2 X V α M K2 m [kg]
TNC 1_ 45 30 8 33,5 158 31 14 12 25 47,5 14 2 25 94 M8x12 16
TNC 2_ 50 35 10 38,3 170 32 14 12 23 53 14 3 25 102 M8x18 23
TNC 3_ 55 40 12 43,1 218 41 14 16 39 65 21 3,5 25 120 M12x18 38
TNC 4_ 70 50 14 53,7 278 49 22 20 47 72 23 3 20 142 M12x20 77
TNC 5_ 85 60 18 64,4 346 62 22 26 56 89 21 4 22 175 M16x24 118
TNC 6_ 95 70 20 74,9 395 52 26 30 80 95 20 4 25 215 M16x25 170


Provedení s výstupní přírubou

  L M N j6 P S T LA C4
TNC 1_ 182 130 110 160 9 3,5 10 24
TNC 2_ 220 165 130 200 11 3,5 12 25
TNC 3_ 243 215 180 250 14 4 15 23
TNC 4_ 295 265 230 300 14 4 16 37
TNC 5_ 337 300 250 350 18 5 18 30
TNC 6_ 449 400 350 450 8×18 5 18 34


Elektromotory

Základní technické a rozměrové údaje elektromotorů dodávané výrobcem elektromotorů Siemens Elektromotory s.r.o., Mohelnice jsou uvedeny v samostatném katalogu výrobce
Pro doplňující nebo podrobnější technické informace o motorech kontaktujte výrobce elektromotorů. (www.siemens.cz)

Mazání

Mazání ozubených soukolí a ložisek je nezbytné pro zabezpečení spolehlivé funkce převodovky po celou dobu její životnosti. Vhodným mazáním se dosáhne vysoké účinnosti, podstatné omezení opotřebení a tichý chod. Převodovky TNC jsou standardně plněny kvalitním syntetickým olejem, který tvoří životnostní náplň. Skříně převodovek pak nemusí být opatřeny plnícími, kontrolními a vypouštěcími otvory. Informativní množství mazací náplně pro jednotlivé velikostí udává tabulka 10.1.

Tab. 10.1

velikost TNC 1_ TNC 2_ TNC 3_ TNC 4_ TNC 5_ TNC 6_
množství maziva [l] 0,7 1,2 2,2 3,0 7,5 17,0

Doporučujeme použití syntetických maziv, která standardně dodáváme, ale je možné i použití minerálních olejů. Vhodné mazací náplně (rovnocenné ekvivalenty od různých výrobců) jsou uvedeny v tab. 10.2.

mazací prostředek minerální oleje syntetické oleje
teplota okolí -10 oC – +50 oC -10 oC – +50 oC
druh zatížení normální těžké normální těžké
Agip Blasia 220 Blasia 320 Blasia S
Aral Degol BG 220 Degol BG 320 Degol GS 220
Castrol Alpha SP 220 Alpha SP 320 Alpha SH 220
ESSO Spartan EP 220 Spartan EP 320  
Klüber Lamora 220 Lamora 320 Syntheco HT 220
Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 SHC 630
Shell Omala EP 220 Omala EP 320 Omala HD 220
OMV Ole HST 220 EP Ole HST 320 EP Unigear S 75 W-90
Optimol Optigear BM 220 Optigear BM 320 Optigear A 220
Total Carter EP 220 Carter EP 320  
Paramo Paramol CLP 220 Paramol CLP 320  

Pro střední a lehčí provoz a nižší teplotu okolí jsou uváděné minerální oleje ve viskózní třídě ISO-VG 220; pro těžký provoz a vyšší teplotu okolí pak ve viskózní třídě ISO-VG 320.

Výměna mazací náplně se provádí u minerálních olejů po prvních 400 provozních hodinách a pak po každých 4000 provozních hodinách.

Upozornění!
Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Příslušenství

Hřídelové spojky

Převodovky TNC je na zvláštní požadavek zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídele, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Skladování, uvedení do provozu, údržba

Skladování

Při expedici od výrobce jsou vnější funkční povrchy krátkodobě chráněny před atmosférickou korozí konzervačním nástřikem. Má-li být převodovka uskladněna nebo delší dobu mimo provoz, je nutné, v závislosti na okolním prostředí, ochranu opakovat. Při dlouhodobém skladování musí být převodovka naplněna olejem v množství uvedeném v kapitole „mazání„.

Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný a suchý. Teplota skladovacích prostor má být od 0 do 40 oC. Doporučujeme jedenkrát za 3-4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.
Převodovky musí být přepravovány a uskladněny v montážní pozici.

Montáž, uvedení do provozu

Při instalaci převodovky dbejte na to, aby:

 • nepůsobily vnější vibrace a vysoká teplota okolí, a aby byly odstraněny jakékoliv překážky toku vzduchu a zdroje tepla z blízkostí čelní převodovky.
 • byly použity při zátěži s rázy ochranné spínače a přetěžovací spojky. Při zanedbání tohoto opatření může dojít k poškození převodovky.
 • byly spojené hřídele souosé a spojky montovány podle příslušného návodu k použití od dodavatele spojek.
 • byly otvory nábojů nasouvaných na výstupní hřídel vyrobeny v toleranci H7 a zajištěny perem.
 • byla převodovka montována na rovnou opracovanou plochu.
 • byly součásti nasunuté na hřídel zajištěny proti uvolnění.
 • byly převodovky chráněny před extrémními povětrnostními vlivy.
 • byla provedena kontrola olejové náplně – dle potřeby doplnit.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se vyskytnou mezi složkami materiálu těsnění a maziva. Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Náhradní díly

K určení náhradních dílů je nutno uvést také údaje z typového štítku převodovky.

1 Pastorek 11 Redukce 24 Ložisko 42 Víčko
2 Kolo I 12 Příruba 25 Ložisko 43 Víčko
3 Hřídel s pastorkem II 13 Spojka 26 Ložisko 50 Odvzdušňovací zátka
4 Kolo II 14 Pero 30 Pojistný kroužek 51 Zátka
5 Hřídel s pastorkem III 15 Pero 31 Pojistný kroužek 52 Těsnění
6 Kolo III 16 Pero 32 Pojistný kroužek 53 Šroub
7 Výstupní dutá hřídel 20 Ložisko 33 Pojistný kroužek 54 Šroub
8 Distanční kroužek 21 Ložisko 34 Pojistný kroužek 55 Šroub
9 Kroužek 22 Ložisko 40 Hřídelové těsnění 56 Šroub
10 Víko skříně 23 Ložisko 41 Hřídelové těsnění 60 Převodová skříň

Fotogalerie