Šnekové převodovky MRT..E

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Šnekové převodovky   /   Šnekové převodovky MRT..E

Šnekové převodovky MRT..E

Převodovky pro pokročilé aplikace.

Velikost : 40, 50, 60, 70, 80, 90

Převodový poměr : „i“ = 5 – 100

Výkon: 0,09 – 7,5 kW

Kroutící moment: 9 – 691 Nm

Popis

MRT..E jsou šnekové převodovky pro pokročilé aplikace.

MRT..Evolution nabízí delší životnost, nižší náklady na provoz a údržbu, při zachování rozměrů se stávající osvědčenou řadou MRT..A.

Charakteristické vlastnosti:

Přenos vyšších kroutících momentů

Mk o 8% oproti řadě MRT..A, při zachování připojovacích rozměrů

Šnek broušený na drsnost do Ra0,4

pro maximální účinnost šnekového převodu

Ložiska vybraných prestižních značek

(SKF, FAG, TIMKEN) pro maximální životnost a únosnost

Plně syntetické mazivo

tvořící životnostní náplň

Kovové víčko

pro zachycení axiální síly v ose šneku

Zesílený bronzový věnec šnekového kola

pro přenos vyšších kroutících momentů

Hřídelové těsnění s vysokou tepelnou odolností

z materiálu FPM (VITON) na ose šneku

Prodloužená záruka

24 měsíců

Typový štítek s QR kódem

pro snadnou identifikaci

Zaručená skladová zásoba  vybraných převodů

pro krátké dodací termíny

Na přání zákazníka černě eloxovaná skříň

pro vysokou odolnost vůči vnějšímu prostředí, otěruvzdornost a příjemný estetický dojem

Specialisté pro prodej:

Dominik Jelínek

Dominik_jelinek@tos-znojmo.cz

+420 515 288 213

Lukáš Trojek

Lukas_trojek@tos-znojmo.cz

+420 515 288 212 

Volba převodovky

Všeobecně

Široká škála převodů uvedená v katalogu umožňuje řešit všechny požadavky, objevující se při provozu různých zařízení. Pro určení vhodné převodovky je třeba znát následující data:

a) vstupní a výstupní otáčky určující převodový poměr i
b) požadovaný kroutící moment Mk, popř. vstupní výkon P1 potřebný k pohonu zařízení.

Hodnoty uvedené v tabulkách pro volbu převodovky 8.1 až 8.4, pomohou provést technicky jednoznačnou volbu. Případy, které nejsou uvedeny ve standardním katalogu, je možné projednat s našimi techniky.

Převodový poměr i

Převodový poměr je vztah mezi vstupními otáčkami n1 [min-1] a výstupními otáčkami n2 [min-1].

n1
i = ———————   
n2

U šnekových převodovek se používá převodový poměr od 5 do 100. Pro pohon převodového zařízení doporučujeme použít asynchronní elektromotory, u kterých jsou otáčky n1 [min-1] i při zatížení téměř konstantní. Při frekvenci 50 Hz lze volit:

 • 2 – pólový motor n1=2800 min-1
 • 4 – pólový motor n1=1400 min-1
 • 6 – pólový motor n1=900 min-1
 • 8 – pólový motor n1=700 min-1

Dvoupólové motory jsou vhodné pro zvláštní případy s krátkodobým provozem. Po projednání s výrobcem je ovšem možné i tyto použít. Při použití motorů pro frekvenci sítě 60 Hz je třeba počítat se zvýšením otáček n1 [min-1] o 20% a tedy také výstupní otáčky n2 [min-1] jsou o 20% vyšší.

Kroutící moment M2

Požadovaný kroutící moment Mk je dán zatížením převodovky. Lze ho vyjádřit jako sílu F, která působí v určité vzdálenosti na rameni r.

Mk[Nm] = F[N] x r[m]

Kroutící moment M2, který máme k dispozici na výstupní hřídeli převodovky, může být vypočítán podle následujícího vzorce:

    9550 x P1[kW] x η[%] x i
M2[Nm] = —————————————–           
100 x n1[min-1]

Výstupní moment M2 se volí větší, než požadovaný moment. V tabulkách pro výběr převodovky 8.4 jsou uvedeny přiřazené výstupní momenty jednotlivým převodům.

Výkon P1 a P2

Vstupní výkon motoru lze zjednodušeně určit z obecného vztahu kroutícího momentu M a otáček n :

             M[Nm] x n[min-1
P[kW] = —————————-
      9550

Pro stanovení požadovaného vstupního výkonu je potřebné počítat s účinností převodovky η, která je dána poměrem výkonu výstupního P2 ku vstupnímu P1, viz. tab. 8.1 až 8.3.

             Mkpožadovaný[Nm] x n2[min-1
P1[kW] = —————————————————-
      9550 x η[%]

Schéma typového označení


Tab. 4.1 Montážní polohy a provedení:


Jmenovité hodnoty

Při provozních podmínkách s provozním součinitelem Sm = 1 je možné převodovku maximálně zatížit, jak je uvedeno v níže uvedených tabulkách. V těchto tabulkách jsou uvedeny různé vstupní otáčky n1 [min-1], maximální výstupní moment M2max [Nm] a tomuto odpovídající vstupní výkon P1 [kW]. Ve výjimečných případech je možné použít vstupní otáčky n1 = 2800 [min-1], tuto možnost je však nutno konzultovat s výrobcem.

Pro dosažení velmi vysokých převodových poměrů při zachování vysoké kompaktnosti se používá sestava dvou šnekových převodovek. Toto uspořádání dovoluje teoreticky dosáhnout převodového poměru až 10 000:1. Z praktických důvodů se však používají převodové poměry do hodnoty 4 000:1.

Tabulka 8.1. Jmenovité hodnoty převodovek MRT

Výkonové parametry

Výběr šnekové převodovky osazené elektromotorem můžeme provést s využitím tabulek 8.4. Tabulky jsou řazeny tak, aby bylo možno určit optimální velikost převodovky na základě stanoveného vstupního výkonu elektromotoru. K požadovanému převodovému poměru a výstupním otáčkám převodovky je přiřazen odpovídající kroutící moment M2 a servisní faktor Sf. Tyto hodnoty jsou v tabulce uvedeny pro elektromotory ve čtyř- a šestipólovém provedení.

Tabulka 8.4.1. Výkonové tabulky převodovek MRT..E


Výkon 0,09 kW

P1 = 0,09 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      63-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
46 20 15 3,2 MRT 40E FM-75
35 25 19 2,3 MRT 40E FM-75
35 25 19 4,0 MRT 50E FM-75
30 30 21 2,5 MRT 40E FM-75
30 30 21 4,5 MRT 50E FM-75
23 40 25 2,0 MRT 40E FM-75
23 40 28 3,3 MRT 50E FM-75
18 50 30 1,6 MRT 40E FM-75
18 50 32 2,6 MRT 50E FM-75
15 60 33 1,3 MRT 40E FM-75
15 60 35 2,3 MRT 50E FM-75
15 60 36 3,8 MRT 60E FM-100
13 70 35 1,2 MRT 40E FM-75
13 70 39 1,9 MRT 50E FM-75
13 70 41 3,2 MRT 60E FM-100
11 80 36 1,0 MRT 40E FM-75
11 80 44 1,6 MRT 50E FM-75
11 80 47 2,6 MRT 60E FM-100
11 80 41 3,8 MRT 70E FM-100
9 100 44 0,8 MRT 40E FM-75
9 100 50 1,4 MRT 50E FM-75
9 100 54 2,1 MRT 60E FM-100
9 100 46 3,4 MRT 70E FM-100


Výkon 0,12 kW

P1 = 0,12 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      63-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
72 20 13 3,3 MRT 40E FM-75
55 25 16 2,4 MRT 40E FM-75
47 30 18 2,6 MRT 40E FM-75
35 40 22 2,0 MRT 40E FM-75
35 40 24 3,5 MRT 50E FM-75
28 50 26 1,6 MRT 40E FM-75
28 50 27 2,8 MRT 50E FM-75
23 60 28 1,4 MRT 40E FM-75
23 60 30 2,4 MRT 50E FM-75
23 60 31 4,0 MRT 60E FM-100
20 70 30 1,2 MRT 40E FM-75
20 70 34 2,0 MRT 50E FM-75
20 70 36 3,3 MRT 60E FM-100
18 80 31 1,1 MRT 40E FM-75
18 80 38 1,7 MRT 50E FM-75
18 80 41 2,8 MRT 60E FM-100
14 100 38 0,8 MRT 40E FM-75
14 100 43 1,4 MRT 50E FM-75
14 100 47 2,2 MRT 60E FM-100
14 100 39 3,5 MRT 70E FM-100


Výkon 0,18 kW

P1 = 0,18 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      71-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
116 7,5 13 3,4 MRT 40E FM-85
93 10 16 3,1 MRT 40E FM-85
73 12,5 20 2,4 MRT 40E FM-85
71 12,5 21 3,9 MRT 50E FM-85
62 15 23 2,1 MRT 40E FM-85
58 15 25 3,6 MRT 50E FM-85
46 20 30 1,6 MRT 40E FM-85
45 20 32 2,8 MRT 50E FM-85
35 25 38 1,1 MRT 40E FM-85
35 25 38 2,0 MRT 50E FM-85
30 30 41 1,3 MRT 40E FM-85
30 30 43 2,2 MRT 50E FM-85
30 30 44 3,8 MRT 60E FM-85
23 40 50 1,0 MRT 40E FM-85
23 40 56 1,7 MRT 50E FM-85
23 40 55 2,9 MRT 60E FM-85
23 40 57 3,8 MRT 70E FM-85
18 50 60 0,8 MRT 40E FM-85
18 50 63 1,3 MRT 50E FM-85
18 50 62 2,4 MRT 60E FM-85
18 50 68 3,2 MRT 70E FM-85
15 60 70 1,2 MRT 50E FM-85
15 60 72 1,9 MRT 60E FM-85
15 60 73 2,7 MRT 70E FM-85
15 60 74 3,6 MRT 80E FM-115
13 70 79 1,0 MRT 50E FM-85
13 70 83 1,6 MRT 60E FM-85
13 70 78 2,4 MRT 70E FM-85
13 70 80 3,4 MRT 80E FM-115
11 80 89 0,8 MRT 50E FM-85
11 80 95 1,3 MRT 60E FM-85
11 80 83 1,9 MRT 70E FM-85
11 80 89 2,9 MRT 80E FM-115
11 80 98 3,8 MRT 90E FM-115
9 100 109 1,1 MRT 60E FM-85
9 100 92 1,7 MRT 70E FM-85
9 100 107 2,1 MRT 80E FM-115
9 100 115 3,0 MRT 90E FM-115

 

P1 = 0,18 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      63-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
114 12,5 13 3,3 MRT 40E FM-75
97 15 15 2,9 MRT 40E FM-75
72 20 19 2,2 MRT 40E FM-75
70 20 21 3,9 MRT 50E FM-75
55 25 24 1,6 MRT 40E FM-75
55 25 25 2,8 MRT 50E FM-75
47 30 27 1,8 MRT 40E FM-75
47 30 28 3,1 MRT 50E FM-75
35 40 32 1,4 MRT 40E FM-75
35 40 36 2,3 MRT 50E FM-75
28 50 39 1,1 MRT 40E FM-75
28 50 41 1,8 MRT 50E FM-75
28 50 40 3,3 MRT 60E FM-100
23 60 43 0,9 MRT 40E FM-75
23 60 45 1,6 MRT 50E FM-75
23 60 46 2,7 MRT 60E FM-100
23 60 47 3,8 MRT 70E FM-100
20 70 45 0,8 MRT 40E FM-75
20 70 51 1,4 MRT 50E FM-75
20 70 53 2,2 MRT 60E FM-100
20 70 50 3,3 MRT 70E FM-100
18 80 57 1,1 MRT 50E FM-75
18 80 61 1,8 MRT 60E FM-100
18 80 53 2,7 MRT 70E FM-100
14 100 64 1,0 MRT 50E FM-75
14 100 70 1,5 MRT 60E FM-100
14 100 59 2,3 MRT 70E FM-100
14 100 69 3,0 MRT 80E FM-100

 

P1 = 0,18 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      63-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
144 20 10 3,7 MRT 40E FM-75
110 25 12 2,7 MRT 40E FM-75
93 30 13 2,9 MRT 40E FM-75
70 40 16 2,3 MRT 40E FM-75
70 40 18 3,9 MRT 50E FM-75
56 50 19 1,8 MRT 40E FM-75
56 50 20 3,1 MRT 50E FM-75
47 60 21 1,5 MRT 40E FM-75
47 60 22 2,7 MRT 50E FM-75
40 70 22 1,4 MRT 40E FM-75
40 70 25 2,3 MRT 50E FM-75
40 70 27 3,7 MRT 60E FM-100
35 80 23 1,2 MRT 40E FM-75
35 80 28 1,9 MRT 50E FM-75
35 80 30 3,1 MRT 60E FM-100
28 100 28 0,9 MRT 40E FM-75
28 100 32 1,6 MRT 50E FM-75
28 100 35 2,5 MRT 60E FM-100
28 100 29 4,0 MRT 70E FM-100


Výkon 0,25 kW

P1 = 0,25 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      71-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
173 5 12 3,6 MRT 40E FM-85
116 7,5 18 2,4 MRT 40E FM-85
93 10 22 2,3 MRT 40E FM-85
93 10 23 3,8 MRT 50E FM-85
73 12,5 28 1,7 MRT 40E FM-85
71 12,5 29 2,8 MRT 50E FM-85
62 15 32 1,5 MRT 40E FM-85
58 15 35 2,6 MRT 50E FM-85
46 20 41 1,1 MRT 40E FM-85
46 20 43 3,1 MRT 60E FM-85
45 20 45 2,0 MRT 50E FM-85
37 25 52 2,9 MRT 60E FM-85
37 25 54 3,6 MRT 70E FM-85
35 25 53 0,8 MRT 40E FM-85
35 25 53 1,4 MRT 50E FM-85
30 30 57 0,9 MRT 40E FM-85
30 30 60 1,6 MRT 50E FM-85
30 30 61 2,7 MRT 60E FM-85
30 30 62 3,8 MRT 70E FM-85
23 40 77 1,2 MRT 50E FM-85
23 40 76 2,1 MRT 60E FM-85
23 40 79 2,7 MRT 70E FM-85
18 50 88 0,9 MRT 50E FM-85
18 50 86 1,7 MRT 60E FM-85
18 50 94 2,3 MRT 70E FM-85
18 50 96 3,1 MRT 80E FM-115
15 60 97 0,8 MRT 50E FM-85
15 60 100 1,4 MRT 60E FM-85
15 60 102 2,0 MRT 70E FM-85
15 60 103 2,6 MRT 80E FM-115
15 60 110 3,9 MRT 90E FM-115
13 70 115 1,1 MRT 60E FM-85
13 70 108 1,7 MRT 70E FM-85
13 70 111 2,4 MRT 80E FM-115
13 70 123 3,3 MRT 90E FM-115
11 80 132 1,0 MRT 60E FM-85
11 80 115 1,4 MRT 70E FM-85
11 80 123 2,1 MRT 80E FM-115
11 80 136 2,8 MRT 90E FM-115
9 100 151 0,8 MRT 60E FM-85
9 100 127 1,2 MRT 70E FM-85
9 100 149 1,5 MRT 80E FM-115
9 100 159 2,1 MRT 90E FM-115

 

P1 = 0,25 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      71-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
181 7,5 12 3,4 MRT 40E FM-85
145 10 14 3,1 MRT 40E FM-85
114 12,5 18 2,4 MRT 40E FM-85
111 12,5 19 3,9 MRT 50E FM-85
97 15 21 2,1 MRT 40E FM-85
90 15 23 3,6 MRT 50E FM-85
72 20 27 1,6 MRT 40E FM-85
70 20 29 2,8 MRT 50E FM-85
55 25 34 1,1 MRT 40E FM-85
55 25 34 2,0 MRT 50E FM-85
47 30 37 1,3 MRT 40E FM-85
47 30 38 2,3 MRT 50E FM-85
47 30 39 3,8 MRT 60E FM-85
35 40 45 1,0 MRT 40E FM-85
35 40 50 1,7 MRT 50E FM-85
35 40 49 2,9 MRT 60E FM-85
35 40 50 3,8 MRT 70E FM-85
28 50 54 0,8 MRT 40E FM-85
28 50 56 1,3 MRT 50E FM-85
28 50 55 2,4 MRT 60E FM-85
28 50 61 3,2 MRT 70E FM-85
23 60 62 1,2 MRT 50E FM-85
23 60 64 1,9 MRT 60E FM-85
23 60 65 2,7 MRT 70E FM-85
23 60 67 3,6 MRT 80E FM-115
20 70 70 1,0 MRT 50E FM-85
20 70 74 1,6 MRT 60E FM-85
20 70 69 2,4 MRT 70E FM-85
20 70 72 3,4 MRT 80E FM-115
18 80 79 0,8 MRT 50E FM-85
18 80 85 1,3 MRT 60E FM-85
18 80 74 1,9 MRT 70E FM-85
18 80 79 2,9 MRT 80E FM-115
18 80 87 3,8 MRT 90E FM-115
14 100 97 1,1 MRT 60E FM-85
14 100 82 1,7 MRT 70E FM-85
14 100 96 2,1 MRT 80E FM-115
14 100 102 3,0 MRT 90E FM-115

 

P1 = 0,25 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      63-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
227 12,5 9 4,0 MRT 40E FM-75
193 15 10 3,5 MRT 40E FM-75
144 20 13 2,7 MRT 40E FM-75
110 25 17 1,9 MRT 40E FM-75
110 25 17 3,4 MRT 50E FM-75
93 30 18 2,1 MRT 40E FM-75
93 30 19 3,8 MRT 50E FM-75
70 40 23 1,6 MRT 40E FM-75
70 40 25 2,8 MRT 50E FM-75
56 50 27 1,3 MRT 40E FM-75
56 50 28 2,2 MRT 50E FM-75
47 60 30 1,1 MRT 40E FM-75
47 60 31 1,9 MRT 50E FM-75
47 60 32 3,2 MRT 60E FM-100
40 70 31 1,0 MRT 40E FM-75
40 70 35 1,7 MRT 50E FM-75
40 70 37 2,7 MRT 60E FM-100
40 70 35 4,0 MRT 70E FM-100
35 80 32 0,8 MRT 40E FM-75
35 80 40 1,4 MRT 50E FM-75
35 80 42 2,2 MRT 60E FM-100
35 80 37 3,2 MRT 70E FM-100
28 100 44 1,2 MRT 50E FM-75
28 100 49 1,8 MRT 60E FM-100
28 100 41 2,8 MRT 70E FM-100
28 100 48 3,6 MRT 80E FM-100


Výkon 0,37 kW

P1 = 0,37 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      80-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
173 5 18 2,4 MRT 40E FM-100**
116 7,5 27 1,7 MRT 40E FM-100**
116 7,5 27 3,0 MRT 50E FM-100
93 10 33 1,5 MRT 40E FM-100**
93 10 33 2,6 MRT 50E FM-100
93 10 34 4,0 MRT 60E FM-100
73 12,5 41 1,2 MRT 40E FM-100**
71 12,5 43 1,9 MRT 50E FM-100
71 12,5 44 3,0 MRT 60E FM-100
62 15 48 1,0 MRT 40E FM-100**
62 15 50 2,9 MRT 60E FM-100
58 15 52 1,8 MRT 50E FM-100
46 20 61 0,8 MRT 40E FM-100**
46 20 64 2,1 MRT 60E FM-100
46 20 66 3,1 MRT 70E FM-100
45 20 66 1,4 MRT 50E FM-100
37 25 77 2,0 MRT 60E FM-100
37 25 80 2,4 MRT 70E FM-100
37 25 81 3,4 MRT 80E FM-100
35 25 79 1,0 MRT 50E FM-100
30 30 88 1,1 MRT 50E FM-100
30 30 91 1,8 MRT 60E FM-100
30 30 92 2,5 MRT 70E FM-100
30 30 90 3,8 MRT 80E FM-100
23 40 115 0,8 MRT 50E FM-100
23 40 113 1,4 MRT 60E FM-100
23 40 116 1,8 MRT 70E FM-100
23 40 116 2,8 MRT 80E FM-100
18 50 128 1,2 MRT 60E FM-100
18 50 139 1,6 MRT 70E FM-100
18 50 141 2,1 MRT 80E FM-100
18 50 139 3,3 MRT 90E FM-130
15 60 148 0,9 MRT 60E FM-100
15 60 151 1,3 MRT 70E FM-100
15 60 153 1,8 MRT 80E FM-100
15 60 163 2,7 MRT 90E FM-130
13 70 170 0,8 MRT 60E FM-100
13 70 159 1,2 MRT 70E FM-100
13 70 165 1,6 MRT 80E FM-100
13 70 181 2,2 MRT 90E FM-130
11 80 170 0,9 MRT 70E FM-100
11 80 182 1,4 MRT 80E FM-100
11 80 201 1,9 MRT 90E FM-130
9 100 188 0,8 MRT 70E FM-100
9 100 220 1,0 MRT 80E FM-100
9 100 236 1,4 MRT 90E FM-130

 

P1 = 0,37 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      71-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
269 5 12 3,4 MRT 40E FM-85
181 7,5 17 2,3 MRT 40E FM-85
145 10 21 2,1 MRT 40E FM-85
145 10 21 3,6 MRT 50E FM-85
114 12,5 26 1,6 MRT 40E FM-85
111 12,5 28 2,6 MRT 50E FM-85
97 15 31 1,4 MRT 40E FM-85
90 15 34 2,4 MRT 50E FM-85
72 20 39 1,1 MRT 40E FM-85
72 20 41 2,9 MRT 60E FM-85
70 20 42 1,9 MRT 50E FM-85
57 25 49 2,8 MRT 60E FM-85
57 25 51 3,4 MRT 70E FM-85
55 25 50 0,8 MRT 40E FM-85
55 25 51 1,4 MRT 50E FM-85
47 30 55 0,9 MRT 40E FM-85
47 30 57 1,5 MRT 50E FM-85
47 30 58 2,6 MRT 60E FM-85
47 30 59 3,5 MRT 70E FM-85
35 40 74 1,1 MRT 50E FM-85
35 40 73 1,9 MRT 60E FM-85
35 40 75 2,6 MRT 70E FM-85
35 40 75 3,9 MRT 80E FM-115
28 50 83 0,9 MRT 50E FM-85
28 50 82 1,6 MRT 60E FM-85
28 50 90 2,2 MRT 70E FM-85
28 50 91 3,0 MRT 80E FM-115
23 60 92 0,8 MRT 50E FM-85
23 60 95 1,3 MRT 60E FM-85
23 60 97 1,8 MRT 70E FM-85
23 60 98 2,4 MRT 80E FM-115
23 60 104 3,7 MRT 90E FM-115
20 70 110 1,1 MRT 60E FM-85
20 70 102 1,6 MRT 70E FM-85
20 70 106 2,3 MRT 80E FM-115
20 70 117 3,0 MRT 90E FM-115
18 80 125 0,9 MRT 60E FM-85
18 80 109 1,3 MRT 70E FM-85
18 80 117 2,0 MRT 80E FM-115
18 80 129 2,6 MRT 90E FM-115
14 100 121 1,1 MRT 70E FM-85
14 100 141 1,4 MRT 80E FM-115
14 100 151 2,0 MRT 90E FM-115

 

P1 = 0,37 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      71-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
361 7,5 9 3,9 MRT 40E FM-85
290 10 10 3,5 MRT 40E FM-85
227 12,5 13 2,7 MRT 40E FM-85
193 15 15 2,4 MRT 40E FM-85
144 20 20 1,8 MRT 40E FM-85
140 20 21 3,2 MRT 50E FM-85
110 25 25 1,3 MRT 40E FM-85
110 25 25 2,3 MRT 50E FM-85
93 30 27 1,4 MRT 40E FM-85
93 30 28 2,5 MRT 50E FM-85
70 40 33 1,1 MRT 40E FM-85
70 40 37 1,9 MRT 50E FM-85
70 40 36 3,3 MRT 60E FM-85
56 50 40 0,9 MRT 40E FM-85
56 50 42 1,5 MRT 50E FM-85
56 50 41 2,7 MRT 60E FM-85
56 50 45 3,6 MRT 70E FM-85
47 60 46 1,3 MRT 50E FM-85
47 60 48 2,2 MRT 60E FM-85
47 60 48 3,1 MRT 70E FM-85
40 70 52 1,1 MRT 50E FM-85
40 70 55 1,8 MRT 60E FM-85
40 70 51 2,7 MRT 70E FM-85
40 70 53 3,8 MRT 80E FM-115
35 80 59 0,9 MRT 50E FM-85
35 80 63 1,5 MRT 60E FM-85
35 80 55 2,2 MRT 70E FM-85
35 80 59 3,3 MRT 80E FM-115
28 100 66 0,8 MRT 50E FM-85
28 100 72 1,2 MRT 60E FM-85
28 100 61 1,9 MRT 70E FM-85
28 100 71 2,4 MRT 80E FM-115
28 100 76 3,4 MRT 90E FM-115


Výkon 0,55 kW

P1 = 0,55 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      80-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
180 5 27 3,0 MRT 50E FM-100
173 5 27 1,6 MRT 40E FM-100**
116 7,5 40 1,1 MRT 40E FM-100**
116 7,5 40 2,0 MRT 50E FM-100
116 7,5 41 3,6 MRT 60E FM-100
93 10 49 1,0 MRT 40E FM-100**
93 10 50 1,7 MRT 50E FM-100
93 10 51 2,7 MRT 60E FM-100
93 10 52 3,8 MRT 70E FM-100
73 12,5 61 0,8 MRT 40E FM-100**
71 12,5 64 1,3 MRT 50E FM-100
71 12,5 65 2,0 MRT 60E FM-100
71 12,5 67 3,2 MRT 70E FM-100
71 12,5 67 4,0 MRT 80E FM-100
62 15 74 2,0 MRT 60E FM-100
62 15 74 2,9 MRT 70E FM-100
62 15 74 4,1 MRT 80E FM-100
58 15 78 1,2 MRT 50E FM-100
46 20 96 1,4 MRT 60E FM-100
46 20 98 2,1 MRT 70E FM-100
46 20 99 2,9 MRT 80E FM-100
45 20 98 0,9 MRT 50E FM-100
37 25 114 1,3 MRT 60E FM-100
37 25 119 1,6 MRT 70E FM-100
37 25 120 2,3 MRT 80E FM-100
37 24,5 119 3,8 MRT 90E FM-130
30 30 135 1,2 MRT 60E FM-100
30 30 137 1,7 MRT 70E FM-100
30 30 133 2,6 MRT 80E FM-100
30 30 135 4,2 MRT 90E FM-130
23 40 168 0,9 MRT 60E FM-100
23 40 173 1,2 MRT 70E FM-100
23 40 173 1,9 MRT 80E FM-100
23 40 173 3,1 MRT 90E FM-130
18 50 190 0,8 MRT 60E FM-100
18 50 207 1,0 MRT 70E FM-100
18 50 210 1,4 MRT 80E FM-100
18 50 207 2,2 MRT 90E FM-130
15 60 224 0,9 MRT 70E FM-100
15 60 228 1,2 MRT 80E FM-100
15 60 242 1,8 MRT 90E FM-130
13 70 237 0,8 MRT 70E FM-100
13 70 245 1,1 MRT 80E FM-100
13 70 270 1,5 MRT 90E FM-130
11 80 271 1,0 MRT 80E FM-100
11 80 299 1,3 MRT 90E FM-130
9 100 350 1,0 MRT 90E FM-130

 

P1 = 0,55 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      80-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
269 5 17 2,3 MRT 40E FM-100**
181 7,5 26 1,6 MRT 40E FM-100**
181 7,5 26 2,8 MRT 50E FM-100
145 10 31 1,4 MRT 40E FM-100**
145 10 32 2,4 MRT 50E FM-100
145 10 33 3,7 MRT 60E FM-100
114 12,5 39 1,1 MRT 40E FM-100**
111 12,5 41 1,8 MRT 50E FM-100
111 12,5 42 2,8 MRT 60E FM-100
97 15 47 2,7 MRT 60E FM-100
90 15 50 1,6 MRT 50E FM-100
72 20 61 2,0 MRT 60E FM-100
72 20 63 2,9 MRT 70E FM-100
70 20 63 1,3 MRT 50E FM-100
57 25 74 1,9 MRT 60E FM-100
57 25 76 2,3 MRT 70E FM-100
57 25 77 3,1 MRT 80E FM-100
55 25 76 0,9 MRT 50E FM-100
47 30 84 1,0 MRT 50E FM-100
47 30 87 1,7 MRT 60E FM-100
47 30 88 2,4 MRT 70E FM-100
47 30 86 3,6 MRT 80E FM-100
35 40 110 0,8 MRT 50E FM-100
35 40 108 1,3 MRT 60E FM-100
35 40 111 1,7 MRT 70E FM-100
35 40 111 2,6 MRT 80E FM-100
28 50 122 1,1 MRT 60E FM-100
28 50 133 1,5 MRT 70E FM-100
28 50 135 2,0 MRT 80E FM-100
28 50 133 3,1 MRT 90E FM-130
23 60 142 0,9 MRT 60E FM-100
23 60 144 1,2 MRT 70E FM-100
23 60 146 1,6 MRT 80E FM-100
23 60 155 2,5 MRT 90E FM-130
20 70 152 1,1 MRT 70E FM-100
20 70 158 1,5 MRT 80E FM-100
20 70 173 2,0 MRT 90E FM-130
18 80 162 0,9 MRT 70E FM-100
18 80 174 1,3 MRT 80E FM-100
18 80 192 1,7 MRT 90E FM-130
14 100 180 0,8 MRT 70E FM-100
14 100 210 1,0 MRT 80E FM-100
14 100 225 1,4 MRT 90E FM-130

 

P1 = 0,55 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      71-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
538 5 9 3,8 MRT 40E FM-85
361 7,5 13 2,6 MRT 40E FM-85
290 10 16 2,4 MRT 40E FM-85
227 12,5 20 1,8 MRT 40E FM-85
221 12,5 21 3,0 MRT 50E FM-85
193 15 23 1,6 MRT 40E FM-85
181 15 25 2,8 MRT 50E FM-85
144 20 29 1,2 MRT 40E FM-85
144 20 31 3,3 MRT 60E FM-85
140 20 32 2,1 MRT 50E FM-85
114 25 37 3,1 MRT 60E FM-85
114 25 38 3,9 MRT 70E FM-85
110 25 37 0,9 MRT 40E FM-85
110 25 38 1,5 MRT 50E FM-85
93 30 41 1,0 MRT 40E FM-85
93 30 42 1,7 MRT 50E FM-85
93 30 43 2,9 MRT 60E FM-85
93 30 44 4,0 MRT 70E FM-85
70 40 55 1,3 MRT 50E FM-85
70 40 54 2,2 MRT 60E FM-85
70 40 56 2,9 MRT 70E FM-85
56 50 62 1,0 MRT 50E FM-85
56 50 61 1,8 MRT 60E FM-85
56 50 67 2,4 MRT 70E FM-85
56 50 68 3,3 MRT 80E FM-115
47 60 69 0,9 MRT 50E FM-85
47 60 71 1,5 MRT 60E FM-85
47 60 72 2,1 MRT 70E FM-85
47 60 73 2,8 MRT 80E FM-115
40 70 77 0,8 MRT 50E FM-85
40 70 81 1,2 MRT 60E FM-85
40 70 76 1,8 MRT 70E FM-85
40 70 79 2,6 MRT 80E FM-115
40 70 87 3,5 MRT 90E FM-115
35 80 93 1,0 MRT 60E FM-85
35 80 81 1,5 MRT 70E FM-85
35 80 87 2,2 MRT 80E FM-115
35 80 96 2,9 MRT 90E FM-115
28 100 107 0,8 MRT 60E FM-85
28 100 90 1,3 MRT 70E FM-85
28 100 105 1,6 MRT 80E FM-115
28 100 113 2,3 MRT 90E FM-115


Výkon 0,75 kW

P1 = 0,75 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      90-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
180 5 36 2,2 MRT 50E FM-115**
173 5 38 3,5 MRT 60E FM-115
116 7,5 54 1,5 MRT 50E FM-115**
116 7,5 56 2,6 MRT 60E FM-115
116 7,5 56 3,3 MRT 70E FM-115
93 10 68 1,3 MRT 50E FM-115**
93 10 69 1,9 MRT 60E FM-115
93 10 71 2,8 MRT 70E FM-115
93 10 71 3,2 MRT 80E FM-115
71 12,5 88 0,9 MRT 50E FM-115**
71 12,5 89 1,5 MRT 60E FM-115
71 12,5 91 2,4 MRT 70E FM-115
71 12,5 91 2,9 MRT 80E FM-115
62 15 100 1,4 MRT 60E FM-115
62 15 102 2,2 MRT 70E FM-115
62 15 100 3,0 MRT 80E FM-115
58 15 106 0,9 MRT 50E FM-115**
46 20 130 1,0 MRT 60E FM-115
46 20 133 1,5 MRT 70E FM-115
46 20 135 2,1 MRT 80E FM-115
46 19,5 132 3,8 MRT 90E FM-115
37 25 156 1,0 MRT 60E FM-115
37 25 162 1,2 MRT 70E FM-115
37 25 164 1,7 MRT 80E FM-115
37 24,5 162 2,8 MRT 90E FM-115
30 30 184 0,9 MRT 60E FM-115
30 30 186 1,3 MRT 70E FM-115
30 30 181 1,9 MRT 80E FM-115
30 30 184 3,1 MRT 90E FM-115
23 40 236 0,9 MRT 70E FM-115
23 40 236 1,4 MRT 80E FM-115
23 40 236 2,3 MRT 90E FM-115
18 50 283 0,8 MRT 70E FM-115
18 50 287 1,0 MRT 80E FM-115
18 50 283 1,6 MRT 90E FM-115
15 60 310 0,9 MRT 80E FM-115
15 60 329 1,3 MRT 90E FM-115
13 70 334 0,8 MRT 80E FM-115
13 70 368 1,1 MRT 90E FM-115
11 80 407 0,9 MRT 90E FM-115

 

P1 = 0,75 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      80-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
280 5 23 3,0 MRT 50E FM-100
269 5 23 1,7 MRT 40E FM-100**
181 7,5 35 1,1 MRT 40E FM-100**
181 7,5 35 2,1 MRT 50E FM-100
181 7,5 36 3,6 MRT 60E FM-100
145 10 43 1,0 MRT 40E FM-100**
145 10 44 1,8 MRT 50E FM-100
145 10 45 2,7 MRT 60E FM-100
145 10 45 3,9 MRT 70E FM-100
111 12,5 56 1,3 MRT 50E FM-100
111 12,5 57 2,1 MRT 60E FM-100
111 12,5 58 3,3 MRT 70E FM-100
97 15 65 2,0 MRT 60E FM-100
97 15 65 3,0 MRT 70E FM-100
90 15 68 1,2 MRT 50E FM-100
72 20 84 1,4 MRT 60E FM-100
72 20 86 2,1 MRT 70E FM-100
72 20 87 2,9 MRT 80E FM-100
70 20 86 0,9 MRT 50E FM-100
57 25 100 1,4 MRT 60E FM-100
57 25 104 1,7 MRT 70E FM-100
57 25 105 2,3 MRT 80E FM-100
57 24,5 104 3,8 MRT 90E FM-130
47 30 118 1,3 MRT 60E FM-100
47 30 120 1,7 MRT 70E FM-100
47 30 117 2,6 MRT 80E FM-100
47 30 118 4,3 MRT 90E FM-130
35 40 147 1,0 MRT 60E FM-100
35 40 151 1,3 MRT 70E FM-100
35 40 151 1,9 MRT 80E FM-100
35 40 151 3,2 MRT 90E FM-130
28 50 166 0,8 MRT 60E FM-100
28 50 182 1,1 MRT 70E FM-100
28 50 184 1,5 MRT 80E FM-100
28 50 182 2,3 MRT 90E FM-130
23 60 196 0,9 MRT 70E FM-100
23 60 200 1,2 MRT 80E FM-100
23 60 212 1,8 MRT 90E FM-130
20 70 208 0,8 MRT 70E FM-100
20 70 215 1,1 MRT 80E FM-100
20 70 236 1,5 MRT 90E FM-130
18 80 237 1,0 MRT 80E FM-100
18 80 262 1,3 MRT 90E FM-130
14 100 307 1,0 MRT 90E FM-130

 

P1 = 0,75 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      80-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
538 5 12 2,8 MRT 40E FM-100**
361 7,5 17 1,9 MRT 40E FM-100**
361 7,5 17 3,5 MRT 50E FM-100
290 10 21 1,7 MRT 40E FM-100**
290 10 22 3,0 MRT 50E FM-100
227 12,5 27 1,3 MRT 40E FM-100**
221 12,5 28 2,2 MRT 50E FM-100
221 12,5 29 3,5 MRT 60E FM-100
193 15 31 1,2 MRT 40E FM-100**
193 15 32 3,4 MRT 60E FM-100
181 15 34 2,0 MRT 50E FM-100
144 20 40 0,9 MRT 40E FM-100**
144 20 42 2,4 MRT 60E FM-100
144 20 43 3,6 MRT 70E FM-100
140 20 43 1,6 MRT 50E FM-100
114 25 50 2,3 MRT 60E FM-100
114 25 52 2,8 MRT 70E FM-100
114 25 53 3,9 MRT 80E FM-100
110 25 52 1,1 MRT 50E FM-100
93 30 58 1,3 MRT 50E FM-100
93 30 59 2,1 MRT 60E FM-100
93 30 60 2,9 MRT 70E FM-100
93 30 58 4,1 MRT 80E FM-100
70 40 75 0,9 MRT 50E FM-100
70 40 74 1,6 MRT 60E FM-100
70 40 76 2,1 MRT 70E FM-100
70 40 76 3,2 MRT 80E FM-100
56 50 83 1,3 MRT 60E FM-100
56 50 91 1,8 MRT 70E FM-100
56 50 92 2,5 MRT 80E FM-100
56 50 91 3,8 MRT 90E FM-130
47 60 97 1,1 MRT 60E FM-100
47 60 98 1,5 MRT 70E FM-100
47 60 100 2,0 MRT 80E FM-100
47 60 106 3,1 MRT 90E FM-130
40 70 111 0,9 MRT 60E FM-100
40 70 104 1,3 MRT 70E FM-100
40 70 107 1,9 MRT 80E FM-100
40 70 118 2,5 MRT 90E FM-130
35 80 111 1,1 MRT 70E FM-100
35 80 119 1,6 MRT 80E FM-100
35 80 131 2,1 MRT 90E FM-130
28 100 123 0,9 MRT 70E FM-100
28 100 143 1,2 MRT 80E FM-100
28 100 153 1,7 MRT 90E FM-130


Výkon 1,1 kW

P1 = 1,1 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      90-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
180 5 53 1,5 MRT 50E FM-115**
173 5 55 2,4 MRT 60E FM-115
173 5 56 3,2 MRT 70E FM-115
116 7,5 80 1,0 MRT 50E FM-115**
116 7,5 81 1,8 MRT 60E FM-115
116 7,5 82 2,2 MRT 70E FM-115
116 7,5 84 2,8 MRT 80E FM-115
93 10 99 0,9 MRT 50E FM-115**
93 10 102 1,3 MRT 60E FM-115
93 10 104 1,9 MRT 70E FM-115
93 10 104 2,2 MRT 80E FM-115
71 12,5 130 1,0 MRT 60E FM-115
71 12,5 133 1,6 MRT 70E FM-115
71 12,5 133 2,0 MRT 80E FM-115
71 12,7 133 3,2 MRT 90E FM-115
62 15 147 1,0 MRT 60E FM-115
62 15 149 1,5 MRT 70E FM-115
62 15 147 2,0 MRT 80E FM-115
58 15,5 157 2,9 MRT 90E FM-115
46 20 196 1,0 MRT 70E FM-115
46 20 198 1,4 MRT 80E FM-115
46 19,5 193 2,6 MRT 90E FM-115
37 25 237 0,8 MRT 70E FM-115
37 25 240 1,1 MRT 80E FM-115
37 24,5 237 1,9 MRT 90E FM-115
30 30 273 0,9 MRT 70E FM-115
30 30 266 1,3 MRT 80E FM-115
30 30 270 2,1 MRT 90E FM-115
23 40 345 0,9 MRT 80E FM-115
23 40 345 1,6 MRT 90E FM-115
18 50 414 1,1 MRT 90E FM-115
15 60 483 0,9 MRT 90E FM-115

 

P1 = 1,1 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      90-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
280 5 34 2,1 MRT 50E FM-115**
269 5 36 3,3 MRT 60E FM-115
181 7,5 51 1,4 MRT 50E FM-115**
181 7,5 52 2,5 MRT 60E FM-115
181 7,5 53 3,1 MRT 70E FM-115
181 7,5 54 3,9 MRT 80E FM-115
145 10 64 1,2 MRT 50E FM-115**
145 10 65 1,9 MRT 60E FM-115
145 10 67 2,7 MRT 70E FM-115
145 10 67 3,1 MRT 80E FM-115
111 12,5 84 1,4 MRT 60E FM-115
111 12,5 86 2,2 MRT 70E FM-115
111 12,5 86 2,8 MRT 80E FM-115
97 15 95 1,4 MRT 60E FM-115
97 15 96 2,1 MRT 70E FM-115
97 15 95 2,9 MRT 80E FM-115
72 20 123 1,0 MRT 60E FM-115
72 20 126 1,5 MRT 70E FM-115
72 20 127 2,0 MRT 80E FM-115
72 19,5 124 3,6 MRT 90E FM-115
57 25 147 0,9 MRT 60E FM-115
57 25 153 1,1 MRT 70E FM-115
57 25 154 1,6 MRT 80E FM-115
57 24,5 153 2,6 MRT 90E FM-115
47 30 173 0,9 MRT 60E FM-115
47 30 176 1,2 MRT 70E FM-115
47 30 171 1,8 MRT 80E FM-115
47 30 173 2,9 MRT 90E FM-115
35 40 222 0,9 MRT 70E FM-115
35 40 222 1,3 MRT 80E FM-115
35 40 222 2,2 MRT 90E FM-115
28 50 270 1,0 MRT 80E FM-115
28 50 266 1,5 MRT 90E FM-115
23 60 293 0,8 MRT 80E FM-115
23 60 311 1,2 MRT 90E FM-115
20 70 315 0,8 MRT 80E FM-115
20 70 347 1,0 MRT 90E FM-115
18 80 384 0,9 MRT 90E FM-115

 

P1 = 1,1 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      80-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
560 5 17 3,5 MRT 50E FM-100
538 5 17 1,9 MRT 40E FM-100**
361 7,5 26 1,3 MRT 40E FM-100**
361 7,5 26 2,4 MRT 50E FM-100
290 10 31 1,2 MRT 40E FM-100**
290 10 32 2,0 MRT 50E FM-100
290 10 33 3,1 MRT 60E FM-100
227 12,5 39 0,9 MRT 40E FM-100**
221 12,5 41 1,5 MRT 50E FM-100
221 12,5 42 2,4 MRT 60E FM-100
221 12,5 43 3,8 MRT 70E FM-100
193 15 46 0,8 MRT 40E FM-100**
193 15 47 2,3 MRT 60E FM-100
193 15 48 3,5 MRT 70E FM-100
181 15 50 1,4 MRT 50E FM-100
144 20 61 1,7 MRT 60E FM-100
144 20 63 2,5 MRT 70E FM-100
144 20 64 3,4 MRT 80E FM-100
140 20 63 1,1 MRT 50E FM-100
114 25 74 1,6 MRT 60E FM-100
114 25 76 1,9 MRT 70E FM-100
114 25 77 2,6 MRT 80E FM-100
110 25 76 0,8 MRT 50E FM-100
93 30 84 0,9 MRT 50E FM-100
93 30 87 1,5 MRT 60E FM-100
93 30 88 2,0 MRT 70E FM-100
93 30 86 3,0 MRT 80E FM-100
70 40 110 0,6 MRT 50E FM-100
70 40 108 1,1 MRT 60E FM-100
70 40 111 1,4 MRT 70E FM-100
70 40 111 2,2 MRT 80E FM-100
70 40 111 3,6 MRT 90E FM-130
56 50 122 0,9 MRT 60E FM-100
56 50 133 1,2 MRT 70E FM-100
56 50 135 1,7 MRT 80E FM-100
56 50 133 2,6 MRT 90E FM-130
47 60 144 1,0 MRT 70E FM-100
47 60 146 1,4 MRT 80E FM-100
47 60 155 2,1 MRT 90E FM-130
40 70 152 0,9 MRT 70E FM-100
40 70 158 1,3 MRT 80E FM-100
40 70 173 1,7 MRT 90E FM-130
35 80 174 1,1 MRT 80E FM-100
35 80 192 1,5 MRT 90E FM-130
28 100 210 0,8 MRT 80E FM-100
28 100 225 1,1 MRT 90E FM-130


Výkon 1,5 kW

P1 = 1,5 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      100-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
173 5 75 1,8 MRT 60E FM-130**
173 5 76 2,3 MRT 70E FM-130**
173 5 78 2,9 MRT 80E FM-130
116 7,5 111 1,3 MRT 60E FM-130**
116 7,5 112 1,6 MRT 70E FM-130**
116 7,5 115 2,1 MRT 80E FM-130
116 7,8 113 3,9 MRT 90E FM-130
93 10 138 1,0 MRT 60E FM-130**
93 10 142 1,4 MRT 70E FM-130**
93 10 142 1,6 MRT 80E FM-130
93 9,7 140 3,1 MRT 90E FM-130
71 12,5 181 1,2 MRT 70E FM-130**
71 12,5 181 1,5 MRT 80E FM-130
71 12,7 181 2,3 MRT 90E FM-130
62 15 203 1,1 MRT 70E FM-130**
62 15 201 1,5 MRT 80E FM-130
58 15,5 215 2,1 MRT 90E FM-130
46 20 267 0,8 MRT 70E FM-130**
46 20 270 1,1 MRT 80E FM-130
46 19,5 264 1,9 MRT 90E FM-130
37 25 328 0,8 MRT 80E FM-130
37 24,5 324 1,4 MRT 90E FM-130
30 30 363 0,9 MRT 80E FM-130
30 30 368 1,6 MRT 90E FM-130
23 40 471 1,1 MRT 90E FM-130
18 50 565 0,8 MRT 90E FM-130

 

P1 = 1,5 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      90-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
280 5 47 1,5 MRT 50E FM-115**
269 5 48 2,5 MRT 60E FM-115
269 5 49 3,2 MRT 70E FM-115
181 7,5 70 1,0 MRT 50E FM-115**
181 7,5 71 1,8 MRT 60E FM-115
181 7,5 72 2,3 MRT 70E FM-115
181 7,5 74 2,9 MRT 80E FM-115
145 10 89 1,4 MRT 60E FM-115
145 10 91 2,0 MRT 70E FM-115
145 10 91 2,3 MRT 80E FM-115
111 12,5 114 1,0 MRT 60E FM-115
111 12,5 117 1,6 MRT 70E FM-115
111 12,5 117 2,0 MRT 80E FM-115
111 12,7 117 3,2 MRT 90E FM-115
97 15 129 1,0 MRT 60E FM-115
97 15 131 1,5 MRT 70E FM-115
97 15 129 2,1 MRT 80E FM-115
90 15,5 138 3,0 MRT 90E FM-115
72 20 172 1,1 MRT 70E FM-115
72 20 174 1,5 MRT 80E FM-115
72 19,5 170 2,6 MRT 90E FM-115
57 25 208 0,8 MRT 70E FM-115
57 25 211 1,2 MRT 80E FM-115
57 24,5 208 1,9 MRT 90E FM-115
47 30 239 0,9 MRT 70E FM-115
47 30 233 1,3 MRT 80E FM-115
47 30 236 2,2 MRT 90E FM-115
35 40 303 1,0 MRT 80E FM-115
35 40 303 1,6 MRT 90E FM-115
28 50 363 1,1 MRT 90E FM-115
23 60 424 0,9 MRT 90E FM-115

 

P1 = 1,5 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      90-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
560 5 23 2,6 MRT 50E FM-115**
361 7,5 35 1,7 MRT 50E FM-115**
361 7,5 36 3,1 MRT 60E FM-115
361 7,5 36 3,9 MRT 70E FM-115
290 10 44 1,5 MRT 50E FM-115**
290 10 45 2,3 MRT 60E FM-115
290 10 45 3,3 MRT 70E FM-115
290 10 45 3,8 MRT 80E FM-115
221 12,5 56 1,1 MRT 50E FM-115**
221 12,5 57 1,8 MRT 60E FM-115
221 12,5 58 2,8 MRT 70E FM-115
221 12,5 58 3,4 MRT 80E FM-115
193 15 65 1,7 MRT 60E FM-115
193 15 65 2,5 MRT 70E FM-115
193 15 65 3,5 MRT 80E FM-115
181 15 68 1,0 MRT 50E FM-115**
144 20 84 1,2 MRT 60E FM-115
144 20 86 1,8 MRT 70E FM-115
144 20 87 2,5 MRT 80E FM-115
114 25 100 1,1 MRT 60E FM-115
114 25 104 1,4 MRT 70E FM-115
114 25 105 1,9 MRT 80E FM-115
114 24,5 104 3,2 MRT 90E FM-115
93 30 118 1,1 MRT 60E FM-115
93 30 120 1,5 MRT 70E FM-115
93 30 117 2,2 MRT 80E FM-115
93 30 118 3,6 MRT 90E FM-115
70 40 147 0,8 MRT 60E FM-115
70 40 151 1,1 MRT 70E FM-115
70 40 151 1,6 MRT 80E FM-115
70 40 151 2,7 MRT 90E FM-115
56 50 182 0,9 MRT 70E FM-115
56 50 184 1,2 MRT 80E FM-115
56 50 182 1,9 MRT 90E FM-115
47 60 196 0,8 MRT 70E FM-115
47 60 200 1,0 MRT 80E FM-115
47 60 212 1,5 MRT 90E FM-115
40 70 215 0,9 MRT 80E FM-115
40 70 236 1,3 MRT 90E FM-115
35 80 237 0,8 MRT 80E FM-115
35 80 262 1,1 MRT 90E FM-115
28 100 307 0,8 MRT 90E FM-115


Výkon 2,2 kW

P1 = 2,2 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      112-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
174 5 113 3,9 MRT 90E FM-130
173 5 110 1,2 MRT 60E FM-130**
173 5 112 1,6 MRT 70E FM-130**
173 5 114 2,0 MRT 80E FM-130
116 7,5 163 0,9 MRT 60E FM-130**
116 7,5 165 1,1 MRT 70E FM-130**
116 7,5 168 1,4 MRT 80E FM-130
116 7,8 166 2,6 MRT 90E FM-130
93 10 208 1,0 MRT 70E FM-130**
93 10 208 1,1 MRT 80E FM-130
93 9,7 205 2,1 MRT 90E FM-130
71 12,5 266 0,8 MRT 70E FM-130**
71 12,5 266 1,0 MRT 80E FM-130
71 12,7 266 1,6 MRT 90E FM-130
62 15 294 1,0 MRT 80E FM-130
58 15,5 315 1,5 MRT 90E FM-130
46 19,5 387 1,3 MRT 90E FM-130
37 24,5 475 0,9 MRT 90E FM-130
30 30 539 1,1 MRT 90E FM-130
23 40 691 0,8 MRT 90E FM-130

 

P1 = 2,2 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      100-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
269 5 71 1,7 MRT 60E FM-130**
269 5 72 2,2 MRT 70E FM-130**
269 5 73 2,8 MRT 80E FM-130
181 7,5 105 1,2 MRT 60E FM-130**
181 7,5 106 1,6 MRT 70E FM-130**
181 7,5 108 1,9 MRT 80E FM-130
181 7,8 107 3,6 MRT 90E FM-130
145 10 133 1,3 MRT 70E FM-130**
145 10 133 1,5 MRT 80E FM-130
145 9,7 132 3,0 MRT 90E FM-130
111 12,5 171 1,1 MRT 70E FM-130**
111 12,5 171 1,4 MRT 80E FM-130
111 12,7 171 2,2 MRT 90E FM-130
97 15 191 1,0 MRT 70E FM-130**
97 15 189 1,4 MRT 80E FM-130
90 15,5 202 2,0 MRT 90E FM-130
72 20 255 1,0 MRT 80E FM-130
72 19,5 249 1,8 MRT 90E FM-130
57 25 309 0,8 MRT 80E FM-130
57 24,5 305 1,3 MRT 90E FM-130
47 30 342 0,9 MRT 80E FM-130
47 30 347 1,5 MRT 90E FM-130
35 40 444 1,1 MRT 90E FM-130
28 50 533 0,8 MRT 90E FM-130

 

P1 = 2,2 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      90-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
560 5 34 1,7 MRT 50E FM-115**
538 5 36 2,8 MRT 60E FM-115
538 5 36 3,7 MRT 70E FM-115
361 7,5 51 1,2 MRT 50E FM-115**
361 7,5 52 2,1 MRT 60E FM-115
361 7,5 53 2,6 MRT 70E FM-115
361 7,5 54 3,3 MRT 80E FM-115
290 10 64 1,0 MRT 50E FM-115**
290 10 65 1,6 MRT 60E FM-115
290 10 67 2,2 MRT 70E FM-115
290 10 67 2,6 MRT 80E FM-115
221 12,5 84 1,2 MRT 60E FM-115
221 12,5 86 1,9 MRT 70E FM-115
221 12,5 86 2,3 MRT 80E FM-115
221 12,7 86 3,7 MRT 90E FM-115
193 15 95 1,2 MRT 60E FM-115
193 15 96 1,7 MRT 70E FM-115
193 15 95 2,4 MRT 80E FM-115
181 15,5 101 3,4 MRT 90E FM-115
144 20 123 0,8 MRT 60E FM-115
144 20 126 1,2 MRT 70E FM-115
144 20 127 1,7 MRT 80E FM-115
144 19,5 124 3,0 MRT 90E FM-115
114 25 147 0,8 MRT 60E FM-115
114 25 153 1,0 MRT 70E FM-115
114 25 154 1,3 MRT 80E FM-115
114 24,5 153 2,2 MRT 90E FM-115
93 30 176 1,0 MRT 70E FM-115
93 30 171 1,5 MRT 80E FM-115
93 30 173 2,5 MRT 90E FM-115
70 40 222 1,1 MRT 80E FM-115
70 40 222 1,8 MRT 90E FM-115
56 50 270 0,8 MRT 80E FM-115
56 50 266 1,3 MRT 90E FM-115
47 60 311 1,0 MRT 90E FM-115
40 70 347 0,9 MRT 90E FM-115


Výkon 3,0 kW

P1 = 3,0 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      132-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
174 5 155 2,8 MRT 90E FM-165**
173 5 156 1,5 MRT 80E FM-165**
116 7,5 229 1,0 MRT 80E FM-165**
116 7,8 227 1,9 MRT 90E FM-165**
93 10 283 0,8 MRT 80E FM-165**
93 9,7 280 1,6 MRT 90E FM-165**
71 12,7 363 1,2 MRT 90E FM-165**
58 15,5 429 1,1 MRT 90E FM-165**
46 19,5 528 0,9 MRT 90E FM-165**

 

P1 = 3,0 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      100-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
271 5 99 3,9 MRT 90E FM-130
269 5 97 1,2 MRT 60E FM-130**
269 5 98 1,6 MRT 70E FM-130**
269 5 100 2,1 MRT 80E FM-130
181 7,5 144 1,1 MRT 70E FM-130**
181 7,5 147 1,4 MRT 80E FM-130
181 7,8 146 2,7 MRT 90E FM-130
145 10 182 1,0 MRT 70E FM-130**
145 10 182 1,1 MRT 80E FM-130
145 9,7 180 2,2 MRT 90E FM-130
111 12,5 233 1,0 MRT 80E FM-130
111 12,7 233 1,6 MRT 90E FM-130
97 15 258 1,0 MRT 80E FM-130
90 15,5 276 1,5 MRT 90E FM-130
72 19,5 339 1,3 MRT 90E FM-130
57 24,5 416 1,0 MRT 90E FM-130
47 30 473 1,1 MRT 90E FM-130
35 40 606 0,8 MRT 90E FM-130

 

P1 = 3,0 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      100-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
538 5 48 2,1 MRT 60E FM-130**
538 5 49 2,7 MRT 70E FM-130**
538 5 50 3,5 MRT 80E FM-130
361 7,5 71 1,5 MRT 60E FM-130**
361 7,5 72 1,9 MRT 70E FM-130**
361 7,5 74 2,4 MRT 80E FM-130
290 10 89 1,1 MRT 60E FM-130**
290 10 91 1,6 MRT 70E FM-130**
290 10 91 1,9 MRT 80E FM-130
290 9,7 90 3,6 MRT 90E FM-130
221 12,5 114 0,9 MRT 60E FM-130**
221 12,5 117 1,4 MRT 70E FM-130**
221 12,5 117 1,7 MRT 80E FM-130
221 12,7 117 2,7 MRT 90E FM-130
193 15 129 0,8 MRT 60E FM-130**
193 15 131 1,3 MRT 70E FM-130**
193 15 129 1,8 MRT 80E FM-130
181 15,5 138 2,5 MRT 90E FM-130
144 20 172 0,9 MRT 70E FM-130**
144 20 174 1,2 MRT 80E FM-130
144 19,5 170 2,2 MRT 90E FM-130
114 25 211 1,0 MRT 80E FM-130
114 24,5 208 1,6 MRT 90E FM-130
93 30 233 1,1 MRT 80E FM-130
93 30 236 1,8 MRT 90E FM-130
70 40 303 0,8 MRT 80E FM-130
70 40 303 1,3 MRT 90E FM-130
56 50 363 0,9 MRT 90E FM-130
47 60 424 0,8 MRT 90E FM-130


Výkon 4,0 kW

P1 = 4,0 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      132-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
174 5 206 2,1 MRT 90E FM-165**
173 5 207 1,1 MRT 80E FM-165**
116 7,8 303 1,5 MRT 90E FM-165**
93 9,7 373 1,2 MRT 90E FM-165**
71 12,7 484 0,9 MRT 90E FM-165**
58 15,5 572 0,8 MRT 90E FM-165**

 

P1 = 4,0 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      112-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
271 5 133 2,9 MRT 90E FM-130
269 5 133 1,5 MRT 80E FM-130
181 7,5 197 1,1 MRT 80E FM-130
181 7,8 195 2,0 MRT 90E FM-130
145 10 243 0,8 MRT 80E FM-130
145 9,7 240 1,6 MRT 90E FM-130
111 12,7 311 1,2 MRT 90E FM-130
90 15,5 368 1,1 MRT 90E FM-130
72 19,5 452 1,0 MRT 90E FM-130
47 30 630 0,8 MRT 90E FM-130

 

P1 = 4,0 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      112-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
538 5 65 1,6 MRT 60E FM-130**
538 5 65 2,1 MRT 70E FM-130**
538 5 67 2,6 MRT 80E FM-130
361 7,5 95 1,1 MRT 60E FM-130**
361 7,5 96 1,4 MRT 70E FM-130**
361 7,5 98 1,8 MRT 80E FM-130
361 7,8 97 3,4 MRT 90E FM-130
290 10 119 0,9 MRT 60E FM-130**
290 10 121 1,2 MRT 70E FM-130**
290 10 121 1,4 MRT 80E FM-130
290 9,7 120 2,7 MRT 90E FM-130
221 12,5 156 1,0 MRT 70E FM-130**
221 12,5 156 1,3 MRT 80E FM-130
221 12,7 156 2,0 MRT 90E FM-130
193 15 174 0,9 MRT 70E FM-130**
193 15 172 1,3 MRT 80E FM-130
181 15,5 184 1,9 MRT 90E FM-130
144 20 231 0,9 MRT 80E FM-130
144 19,5 226 1,6 MRT 90E FM-130
114 24,5 277 1,2 MRT 90E FM-130
93 30 311 0,8 MRT 80E FM-130
93 30 315 1,4 MRT 90E FM-130
70 40 404 0,6 MRT 80E FM-130
70 40 404 1,0 MRT 90E FM-130


Výkon 5,5 kW

P1 = 5,5 [kW]   n1 = 900 [min.-1]      132-6p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
174 5 283 1,5 MRT 90E FM-165**
116 7,8 416 1,1 MRT 90E FM-165**
93 9,7 513 0,9 MRT 90E FM-165**

 

P1 = 5,5 [kW]   n1 = 1400 [min.-1]      132-4p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
271 5 182 2,1 MRT 90E FM-165**
181 7,8 268 1,5 MRT 90E FM-165**
145 9,7 330 1,2 MRT 90E FM-165**

 

P1 = 5,5 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      132-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
542 5 91 3,6 MRT 90E FM-165**
538 5 92 1,9 MRT 80E FM-165**
361 7,5 135 1,3 MRT 80E FM-165**
361 7,8 134 2,5 MRT 90E FM-165**
290 10 167 1,0 MRT 80E FM-165**
290 9,7 165 2,0 MRT 90E FM-165**
221 12,5 214 0,9 MRT 80E FM-165**
221 12,7 214 1,5 MRT 90E FM-165**
193 15 237 1,0 MRT 80E FM-165**
181 15,5 253 1,4 MRT 90E FM-165**
144 19,5 311 1,2 MRT 90E FM-165**
114 24,5 381 0,9 MRT 90E FM-165**
93 30 433 1,0 MRT 90E FM-165**


Výkon 7,5 kW

P1 = 7,5 [kW]   n1 = 2800 [min.-1]      132-2p
n2 in M2 Sf velikost Standardní
[min-1]  – [Nm] [-] [-] mot. příruba
542 5 124 2,6 MRT 90E FM-165**
538 5 125 1,4 MRT 80E FM-165**
361 7,5 184 1,0 MRT 80E FM-165**
361 7,8 182 1,8 MRT 90E FM-165**
290 10 227 0,8 MRT 80E FM-165**
290 9,7 225 1,5 MRT 90E FM-165**
221 12,7 292 1,1 MRT 90E FM-165**
181 15,5 345 1,0 MRT 90E FM-165**
144 19,5 424 0,9 MRT 90E FM-165**


Rozměrové nákresy

Rozměrové nákresy uvádí rozměry převodovek v základním provedení. Na základě požadavku mohou být převodovky dodány i ve speciálním provedení.

Zástavbové rozměry převodovek MRT..E jsou shodné s řadou MRT..A.

Příslušenství

Na základě požadavku zákazníka je možno dodat následující příslušenství:

 

jednostranná výstupní hřídel

TYP A1 A2 C Dh7 D1 L L1 L2 F P R DS M1 M2 Kg
DIN 332 I II
RT – MRT 30E 62 94 2,5 14 20 30 94,5 127 5 20 2,5 20 M5 M5 0,12 0,16
RT – MRT 40E 80 132 10 19 23 40 130 177 6 32 3 25 M6 M6 0,3 0,4
RT – MRT 50E 97 158 5 24 28 50 152 213 8 40 3,5 34 M8 M8 0,55 0,75
RT – MRT 60E 118 185 5 25 30 60 183 250 8 50 3,5 34 M10 M8 0,7 0,9
RT – MRT 70E 119 191 10 28 35 60 189 256 8 50 3,5 34 M10 M8 0,9 1,25
RT – MRT 80E 138 205 5 35 40 60 203 270 10 50 4 45 M12 M8 1,5 2
RT – MRT 100E 150 234 10 40 46 80 240 324 12 70 5 53 M16 M12 2,4 3,2
RT – MRT 120E 170 264 10 45 52 90 270 364 14 80 5 53 M16 M12 3,4 4,6
RT – MRT 150E 218 323 10 55 62 100 328 433 16 90 6 68 M20 M16 6,1 8,1
RT – MRT 180E 262 377 10 60 68 110 382 497 18 100 6 78 M20 M16 8,9 12


oboustranná výstupní hřídel

TYP A1 A2 C Dh7 D1 L L1 L2 F P R DS M1 M2 Kg
DIN 332 I II
RT – MRT 30E 61 95,5 2,5 14 20 30 94 128 5 20 2,5 20 M5 M5 0,12 0,16
RT – MRT 40E 80 132 10 19 23 40 125 182 6 32 3 25 M6 M6 0,3 0,4
RT – MRT 50E 97 158 10 24 28 50 152 218 8 40 3,5 34 M8 M8 0,55 0,75
RT – MRT 60E 118 185 5 25 30 60 183 250 8 50 3,5 34 M10 M8 0,7 0,9
RT – MRT 70E 120 191 10 28 35 60 185 261 8 50 3,5 34 M10 M8 0,9 1,25
RT – MRT 80E 138 205 5 35 40 60 203 270 10 50 4 45 M12 M8 1,5 2
RT – MRT 100E 150 242 10 40 46 80 240 332 12 70 5 53 M16 M12 2,4 3,2
RT – MRT 120E 170 272 10 45 52 90 270 372 14 80 5 53 M16 M12 3,4 4,6
RT – MRT 150E 218 330 10 55 62 100 328 440 16 90 6 68 M20 M16 6,1 8,1
RT – MRT 180E 262 377 10 60 68 110 382 497 18 100 6 78 M20 M16 8,9 12


reakční rameno

TYP A B C D E F G H J Hmotnost
Kg
RT – MRT 30E 85 40 143 55 65 8 14 7 4 0,22
RT – MRT 40E 100 39 161 50 65 8 14 7 4 0,25
RT – MRT 50E 100 44 170 60 75 10 20 7 4 0,3
RT – MRT 60E 150 53 233 70 85 10 20 9 5 0,57
RT – MRT 70E 200 62,5 295 80 100 14 24 9 6 1,1
RT – MRT 80E 200 77,5 315 110 130 14 24 11 6 1,25
RT – MRT 100E 230 77,5 345 110 130 14 24 11 6 1,35
RT – MRT 120E 260 95 395 130 165 16 26 13 8 2,45
RT – MRT 150E 300 125 480 180 215 16 26 15 8 3,7
RT – MRT 180E 350 150 545 230 265 25 30 17 8 4


redukční pouzdra

Obj. č. D1 D2 B1 B2 L
1109 6356 9 11 3 4 20
1409 7156 9 14 3 5 30
1411 7163 11 14 4 5 23
1911 8063 11 19 4 6 40
2411 9063 11 24 4 8 50
1914 8071 14 19 5 6 30
2414 9071 14 24 5 8 50
2814 0071 14 28 5 8 60
2419 9080 19 24 6 8 40
2819 0080 19 28 6 8 60
3819 3280 19 38 6 10 80
2824 0090 24 28 8 8 50
3824 3290 24 38 8 10 80
4224 6090 24 42 8 12 110
3828 3200 28 38 8 10 80
4228 6000 28 42 8 12 110
4238 6032 38 42 10 12 80


Převodovky RT a MRT je dle konkrétního požadavku zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídelů, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Mazání

Mazání šnekových převodovek řady RT/MRT je zajištěno broděním šnekového kola nebo šneku v oleji v kombinaci s rozstřikem oleje. To za běžných podmínek spolehlivě zabezpečuje správnou funkci, životnost a účinnost převodovky. U velikostí 30 až 80 je z hlediska mazání možné použití libovolné pracovní polohy převodovky. U převodovek velikostí 100 až 180 je s ohledem na umístění odvzdušňovací zátky přípustná pouze poloha dle Tab. 4.1 Montážní polohy a provedení, pro kterou je převodovka určena a případnou změnu pracovní polohy je potřeba konzultovat.

Převodovky RT/MRT jsou standardně dodávány včetně olejové náplně – ÖMV PG 460EP, což je syntetický olej zajišťující za normálních podmínek během provozní životnosti převodovky bezúdržbový chod bez nutnosti výměny oleje. Je-li nutné zvolit jiné mazivo, např. z důvodů ztížených podmínek (vyšší provozní teplota, vysoké otáčky), je nutné dbát na to, aby aditiva obsažená mazivu nenapadaly bronz a olejové těsnění. Doporučujeme volit syntetické oleje, které zaručují vysokou životnost, stabilitu a dynamickou účinnost šnekového převodu. Při použití minerální olejové náplně je po určité době nutná její výměna. V případě použití tuku je třeba počítat se zhoršením odvodu tepla, snížením účinnosti, horším promazáním všech součástí a tím s větším opotřebením převodovky. Doporučená ekvivalentní maziva jsou uvedena v Tab. 19.1, množství oleje pro jednotlivé typy a velikosti převodovek uvádí Tab. 19.2

Tab. 19.1 Ekvivalentní maziva

teplota okolí -10oC – +50oC -30oC – +100oC -40oC – +120oC -10oC – +60oC
prostředek minerální olej syntetický olej syntetický tuk
druh zatížení normální těžké normální a těžké normální a těžké
 OMV Öle HST 320 EP Öle HST 460 EP PG 460 EP PG 220 EP Duraplex EP 00
 Agip Blasia 320 Blasia 460 Blasia S
 Aral Degol BG 320 Degol BG 460 Degol GS 220 Degol PAS 230 Aralub BAB EP
 Castrol Alpha SP 320 Alpha SP 460 Alpha SH 220 Alphagel
 ESSO Spartan EP 320 Spartan EP 460 Grease S420
 Kluber Lamora 320 Lamora 460 Syntheso HT220 Syntheso HT220 Strugtovis P Liquid
 Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 Glycoil 30 Glycoil Grease 00
 Shell Omala EP 320 Omala EP 460 Tivela Oil WB Omala HD 320 Tivela GL 00
 Optimol Optigear BM 320 Optigear BM 460 Optiflex A 220 Longtime PD 00
 Total Carter EP 320 Carter EP 460
 Paramo Paramol CLP 320 Paramol CLP 460

Všechny převodovky jsou standardně dodávány včetně olejové náplně

Tab. 19.2 Množství maziva v převodovkách

Typ
 
Množství oleje 
[l]
(M)RT 40E 0,13
(M)RT 50E 0,21
(M)RT 60E 0,36
(M)RT 70E 0,46
(M)RT 80E 0,7
(M)RT 90E 1,1

Skladování, uvedení do provozu a údržba

Skladování

Má-li být převodovka uskladněna nebo být delší dobu mimo provoz, je důležité, aby byly vnější užitné plochy chráněny před korozí. Tato ochrana by se měla opakovat podle charakteru konzervace a okolního prostředí. Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný, suchý a bez vibrací. Převodovky s plnícími otvory je nutné naplnit olejem a uzavřít zátkou. Doporučujeme jedenkrát za 3 – 4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.

Uvedení do provozu

Při montáži převodovky dbejte na to, aby:

 • nepůsobily vnější vibrace a vysoká teplota okolí
 • byly použity při zatížení s rázy spojky
 • byly spojené hřídele souosé a spojky montovány podle příslušného předpisu
 • byla převodovka montována na rovnou (opracovanou) plochu, nebo přímo nasunuta na výstupní hřídel a kroutící moment chycen do podpory
 • byly montovány součásti nasazené na hřídel pomocí závitu na čelní straně hřídele
 • byly spojované povrchy chráněny proti oxidaci
 • byly převodovky s olejovou náplní naplněny množstvím oleje dle Mazání.
 • převodovky, které jsou delší dobu mimo provoz, byly ošetřovány jak je uvedeno v odstavci uskladnění
 • se po dlouhodobém uskladnění upravilo množství oleje a našrouboval odvzdušňovací šroub

Údržba

U převodovek mazaných syntetickými mazivy není další údržba nutná. Při použití minerálního oleje je nutná výměna, viz. Tabulka 12.1. (níže). Po záběhu a při výměně maziva se musí převodovka vyčistit a naplnit novým mazivem.

Záběh

Po dobu prvních cca 400 provozních hodin doporučujeme zatěžovat převodovku ze začátku do 70% a postupně zvyšovat zatížení na maximum. V této době se může zvýšit provozní teplota.

Čištění

Provozem zahřátý olej vypustit a skříň převodovky vyčistit.

Výměna oleje

Převodovku naplnit olejem v množství, které je uvedeno v záložce Mazání.

Tabulka 12.1. Mazací intervaly [h]

teploty oleje oC druh zatížení minerální olej olej / tuk
< 60 trvalé
přerušované
4000
6000
dlouhodobý
> 60 trvalé
přerušované
2000
4000
dlouhodobý

Upozornění:
Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se mohou vyskytnout mezi složkami materiálu těsnění a maziva.
Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Náhradní díly

 

1 Skříň 13 Motorová příruba
2 Příruba FT 14 Ložisko
3 Gufero 15 Šnek RT
4 Ložisko 16 Ložisko
5 Šnekové kolo 17 Gufero
6 NBR víčko 18 Víčko RT
7 Pojistný kroužek 19 Příruba FF – adaptér
8 Pojistný kroužek 20 Patka – adaptér
9 Ložisko 21 Reakční rameno
10  Šnek 22 Výstupní hřídel jednostranná – kompletní
11 Ložisko 23 Výstupní hřídel oboustranná – kompletní
12  Gufero    
1 Skříň 10 Příruba
2 Ložisko 11 Ložisko
3 Gufero 12 Skříň předlohy
4 Čelní ozubené předlohy 13 Šnekové kolo
5 Pojistný kroužek 14 Ložisko
6 Ložisko 15 Pojistný kroužek
7 Pojistný kroužek 16 NBR víčko
8 Pastorek 17 Pojistný kroužek
9 Gufero    

Ložiska a těsnění

TYP Motor MRT RT
ložisko 4 ložisko 7 olej. těsnění 2 ložisko 4A ložisko 7A olej. těsnění 2A
30E 56; 63 HK 2016 6300 20x28x7 6201 6300 12x32x7
20x26x16 10x35x11 12x32x10 10x35x11
40E 63 6004 6302 20x35x7 6302 6302 15x26x7
20x42x12 15x42x13 15x42x13 15x42x13
71 61905 6302 25x35x7      
25x42x9 15x42x13      
50E 63; 71 6205 6304 25x40x7 30304 30304 17x35x7
25x52x15 20x52x15 20x52x15 20x52x15
80 61906 6304 30x40x7      
30x47x9 20x52x15      
51107 30304 30x40x7      
35x37x12 20x52x15      
60E 71; 80 32006 30205 30x47x7 30206 30205 28×40-7
30x55x17 25x52x15 30x62x16 25x52x13
90 61907 6304 35x47x7      
35x55x10 25x52x15      
51107 30205 35x47x7      
35x52x12 25x52x15      
70E 71; 80 32006 30205 30x47x7 30206 30205 28×40-7
30x55x17 25x52x15 30x62x16 25x52x13
90 61907 6304 35x47x7      
35x55x10 25x52x15      
51107 30205 35x47x7      
35x52x12 25x52x15      
80E 80; 90 30207 30306 35x55x7 30206 30205 30x55x7
35x72x17   30x62x16 25x52x13
100 32008 30306 40x55x7      
40x69x19 30x72x19      
100E 80; 90; 100; 112 32208 31307 40x62x12 32208 31307 40x62x8
40x80x24,75 35x80x22,75 40x80x24,75 35x80x22,75
120E 80; 90; 100; 112 32208 31307 40x62x12 32208 31307 40x62x8
40x80x24,75 35x80x22,75 40x80x24,75 35x80x22,75
150E 100; 112; 132 32211 31309 55x80x10  31309 31309 45x75x8
55x100x22,75 45x100x27,75 45x100x27,75 45x100x27,75
180E 112; 132; 160 31312 31312 60x80x10  31312 31312 60x75x9
60x130x33,5 60x130x33,5 60x130x33,5 60x130x33,5
TYP 12 12A 11
RT – MRT 30E 6005 7005  
25x47x12 25x47x12 25x40x7
RT – MRT 40E 6006 32006  
30x55x13 30x55x17 30x47x7
RT – MRT 50E 6007 32007  
35x62x14 35x62x18 35x50x7
RT – MRT 60E 6008 32008  
40x68x15 40x68x19 40x55x7
RT – MRT 70E 6009 32009  
45x75x16 45x75x20 45x60x8
RT – MRT 80E 6010 32010  
50x80x16 50x80x20 50x65x8
RT – MRT 100E 6011 32011  
55x90x18 55x90x23 55x72x10
RT – MRT 120E 6013 32013  
65x100x18 65x100x23 65x85x12
RT – MRT 150E 6216 30216  
80x140x26 80x140x28,25 80x100x10
RT – MRT 180E 6218 32218  
90x160x30 90x160x42,5 90x110x12

Elektromotory

Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje trojfázových asynchronních elektromotorů s osovou výškou 56 až 160 dodávané výrobcem elektromotorů Siemens Mohelnice. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Montážní polohy motoru:

Standardní umístění svorkovnice je v poloze 1.

Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.

Technické parametry:

Tvar:

– přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** (IM B14 FT**)
– patkopřírubové IM 2081 (IM B35)
– všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry:

– v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí:

– IP 55


Tab. 25.1: 2 - pólové, synchronní otáčky 3000 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
56 2s 0,09 2830 0,26 0,3 0,81 63 3,7 2,0 0,00015 3,0
56 2 0,12 2800 0,32 0,41 0,83 65 3,7 2,1 0,00015 3,0
63 2s 0,18 2820 0,51 0,61 0,82 63 3,7 2,0 0,00018 3,5
63 2 0,25 2830 0,68 0,84 0,82 65 4,0 2,0 0,00023 4,1
71 2s 0,37 2740 1,00 1,3 0,82 66 3,5 2,3 0,00035 5,0
71 2 0,55 2800 1,36 1,9 0,82 71 4,3 2,5 0,00045 6,6
80 2s 0,75 2855 1,73 2,5 0,86 73 5,6 2,3 0,00085 8,2
80 2 1,1 2845 2,4 3,7 0,87 77 6,1 2,6 0,0011 9,9
90S 2 1,5 2860 3,25 5,0 0,85 79 5,5 2,4 0,0015 12,9
90L 2 2,2 2880 4,55 7,3 0,85 82 6,3 2,8 0,0020 15,7
100L 2 3,0 2890 6,1 9,9 0,85 84 6,8 2,8 0,0038 21,5
112M 2 4,0 2905 7,8 13,1 0,86 86 7,2 2,6 0,0055 29
132S 2 5,5 2925 10,3 18 0,89 86,5 5,9 2,0 0,016 40,5
132S 2 7,5 2930 13,8 24,4 0,89 88 6,9 2,3 0,021 48,5
160M 2 11 2940 20,0 36 0,88 89,5 6,5 2,1 0,034 68,5
160M 2 15 2940 26,5 49 0,90 90 6,6 2,2 0,040 76,5
160L 2 18,5 2940 32,5 60 0,91 91 7,0 2,4 0,052 87


Tab. 25.2: 4 - pólové, synchronní otáčky 1500 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
56 4s 0,06 1350 0,20 0,42 0,77 56 2,6 1,9 0,00027 3,0
56 4 0,09 1350 0,29 0,63 0,77 58 2,6 1,9 0,00027 3,0
63 4s 0,12 1350 0,42 0,84 0,75 55 2,8 1,9 0,0003 3,5
63 4 0,18 1350 0,56 1,3 0,77 60 3,0 1,9 0,0004 4,1
71 4s 0,25 1350 0,76 1,8 0,79 60 3,0 1,9 0,0006 4,8
71 4 0,37 1370 1,03 2,5 0,8 65 3,3 1,9 0,0008 6,0
80 4s 0,55 1395 1,45 3,7 0,82 67 3,9 2,2 0,0015 8,0
80 4 0,75 1395 1,86 5,1 0,81 72 4,2 2,3 0,0018 9,4
90S 4 1,1 1415 2,55 7,4 0,81 77 4,6 2,3 0,0028 12,3
90L 4 1,5 1420 3,4 10,1 0,81 79 5,3 2,4 0,0035 15,6
100L 4s 2,2 1420 4,7 14,8 0,82 82 5,6 2,5 0,0048 21,5
100L 4 3,0 1420 6,4 20,2 0,82 83 5,6 2,7 0,0058 24,5
112M 4 4,0 1440 8,2 26,5 0,83 85 6,0 2,7 0,011 31
132S 4 5,5 1455 11,4 36,1 0,81 86 6,3 2,5 0,018 42,5
132M 4 7,5 1455 15,2 49,2 0,82 87 6,7 2,7 0,024 49
160M 4 11 1460 21,5 72 0,84 88,5 6,2 2,2 0,040 68
160L 4 15 1460 28,5 98,1 0,84 90 6,5 2,6 0,052 93,5


Tab. 25.3: 6 - pólové, synchronní otáčky 1000 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
63 6 0,09 870 0,47 1,0 0,70 40 2,0 1,8 0,0004 4,1
71 6s 0,18 835 0,62 2,0 0,75 56 2,3 2,1 0,0006 6,3
71 6 0,25 850 0,78 2,8 0,76 61 2,7 2,2 0,0009 6,3
80 6s 0,37 920 1,2 3,8 0,72 62 3,1 1,9 0,0015 7,5
80 6 0,55 910 1,6 5,8 0,74 67 3,4 2,1 0,0018 9,4
90S 6 0,75 915 2,1 7,8 0,76 69 3,7 2,2 0,0028 12,5
90L 6 1,1 915 2,9 11,5 0,77 72 3,8 2,3 0,0035 15,7
100L 6 1,5 925 3,9 15 0,75 74 4,2 2,2 0,0063 24
112M 6 2,2 940 5,2 22 0,78 78 4,6 2,2 0,011 27
132S 6 3,0 950 7,2 30 0,76 79 4,2 1,9 0,015 41
132M 6 4,0 950 9,4 40 0,76 80,5 4,5 2,1 0,019 46
132M 6 5,5 950 12,8 55 0,76 83 5,0 2,3 0,025 54
160M 6 7,5 960 17,0 75 0,74 86 4,6 2,1 0,041 76
160L 6 11 960 24,5 109 0,74 87,5 4,8 2,3 0,049 102


Tab. 25.4: 8 - pólové, synchronní otáčky 750 min-1

Velikost   výkon otáčky jmenovitý
proud A
jmenovitý
moment
účiník účinnost poměr J hmotnost
    kW min-1 400 V Nm cos φ η % Ik/In Mz/Mn kg×m2 kg
71 8s 0,09 630 0,36 1,4 0,68 53 2,2 1,9 0,0009 6,3
71 8 0,12 645 0,51 1,8 0,64 53 2,2 2,2 0,0009 6,3
80 8s 0,18 675 0,75 2,5 0,68 51 2,3 1,7 0,0015 7,5
80 8 0,25 680 1,03 3,5 0,64 58 2,6 2 0,0018 9,4
90S 8 0,37 675 1,13 5,2 0,75 63 2,9 1,6 0,0025 10,5
90L 8 0,55 675 1,58 7,8 0,76 66 3,0 1,7 0,0035 13,2
100L 8 0,75 680 2,15 10,5 0,76 66 3,0 1,7 0,0053 20
100L 8 1,1 680 2,9 15,4 0,76 72 3,4 1,9 0,0070 22
112M 8 1,5 705 3,9 20 0,76 74 3,7 1,8 0,013 24
132S 8 2,2 695 5,7 30 0,74 75 3,9 1,9 0,014 41
132M 8 3,0 700 7,6 40 0,74 77 4,1 2,1 0,019 49
160M 8s 4,0 715 10 53 0,72 80 4,5 2,2 0,035 61
160M 8 5,5 710 13 73 0,73 83,5 4,7 2,3 0,043 70
160L 8 7,5 715 17,7 100 0,72 85 5,3 2,7 0,062 91


Tab. 25.5 Rozměrové parametry motorů

Velikost přírubový motor – rozměry v mm
  Dk6 E F G GD AC HF HG L LB LD LG LK
56 9 20 3 7,2 3 116 78,5 101 177 157 69,5 75 32
63 11 23 4 8,5 4 118 78,5 101 202 179 69,5 75 32
71 14 30 5 11 5 139 88,5 111 240 210 63,5 75 32
80 19 40 6 15,5 6 156,5 95,5 120 272,5 232,5 63,5 75 32
90 24 50 8 20 7 173,6 105,5 128 331 281 79 75 32
100 28 60 8 24 7 196 78 129 327,5 312,5 102 120 42
112 28 60 8 24 7 219,5 91 142 393 333 102 120 42
132S 38 80 10 33 8 259 107 164 454 374 128,5 140 42
132M 38 80 10 33 8 259 107 164 454 374 128,5 140 42
160M 42 110 12 37 8 314 127 191 588 478 160,5 165 54
160L 42 110 12 37 8 314 127 191 588 478 160,5 165 54

 

Velikost přírubový motor – rozměry v mm
  Tvar IM B5 Tvar IM B 14FT.. menší Tvar IM B 14FT.. větší
    M Nj6 P S T LA   M Nj6 P S T   M Nj6 P S T
56 FF100 100 80 120 7 3 8 FT65 65 50 80 M5x16 2,5 FT85 85 70 105 M6x16 2,5
63 FF115 115 95 140 10 3 8 FT75 75 60 90 M5x14 2,5 FT100 100 80 120 M6x16 3
71 FF130 130 110 160 10 3,5 9 FT85 85 70 105 M6x16 2,5 FT115 115 95 140 M8x16 3
80 FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT100 100 80 120 M6x16 3 FT130 130 110 160 M8×16 3,5
90 FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT115 115 95 140 M8x21 3 FT130 130 110 160 M8×22 3,5
100 FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8×20 3,5 FT165 160 130 200 M10x20 3,5
112 FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8×20 3,5 FT165 160 130 200 M10×20 3,5
132S FF265 265 230 300 14,5 4 12 FT165 165 130 200 M10×24 3,5
132M FF265 265 230 300 14,5 4 12 FT165 165 130 200 M10×24 3,5
160M FF300 300 250 350 18,5 5 13
160L FF300 300 250 350 18,5 5 13

 


Fotogalerie