Kuželočelní převodovky KTM

Home   /   CZE   /   Produkce   /   Kuželočelní převodovky   /   Kuželočelní převodovky KTM

Kuželočelní převodovky KTM

 

typ : KTM

Velikost : 3 – 7

Převodový poměr : „i“ = 5,9 – 300

Výkon: 0,37 – 30 kW

Kroutící moment: 100 – 2500 Nm

Informace o výrobku

Koncepce

Vlastní koncepce převodovek, navržená konstrukční kanceláří výrobce byla propracována s pomocí výpočetní techniky a kvalitními specializovanými výpočtovými programy. Výpočetní technikou (CAD) je provedena
i výkresová a průvodní dokumentace. Výsledkem je výrobek s optimálními rozměry a funkčními parametry.

Kompaktnost

Integrované ozubení umožnilo zmenšit rozměry převodovky. Přesnost opracování ozubení snižuje vznik vibrací a zaručuje tichý chod.

Přizpůsobivost požadavkům zákazníka

Velké množství kombinací vstupních a výstupních hřídelí a přírub umožňuje použití převodovek TOS téměř pro všechny požadované případy pohonu.

Variabilita

Tvar převodovky umožňuje snadné připojení ke všem druhům zařízení.

Jemné odstupňování převodů

Sestavení převodů a jejich jemné odstupňování od i = 5,9 umožňuje přesnou volbu potřebných výstupních otáček.

Motory

Převodovky jsou standardně osazeny motory SIEMENS.

Povrchová úprava

Převodovky jsou opatřeny základním nátěrem a nastříkány polyuretanovým lakem. U převodovek KTM je lakováním sjednocena i barva osazeného motoru.

Mazání

Soukolí převodovek je mazáno syntetickým olejem. Standardní olejová náplň byla vyrobena ve spolupráci s ÖMV.

Plynulá změna otáček

Při požadavku plynulé změny otáček, stálosti otáček nebo stálosti točivého momentu osazujeme převodovky KTM frekvenčními měniči SIEMENS (https://www.siemens.cz).

Typové označení výrobku

Převodovka je jednoznačně určena typovým označením. V objednávce je proto nutné uvádět úplné označení číselným kódem dle uvedeného vzoru. Při objednávce je možné použít objednací formulář uvedený v kapitole 12., ve kterém lze upřesnit i odlišné požadavky oproti dodávanému standardu.

Typ

KTM označení kuželočelních převodovek vyráběných v TOS ZNOJMO

Označení:

Je dáno velikostí 3 – 7 tabulka 2.1.

Velikost Třístupňové (KTM_3)
označení
Ø výstupního
(dutého) hřídele
KTM 33 33 Ø 30 (35)
KTM 43 43 Ø 40
KTM 53 53 Ø 50
KTM 63 63 Ø 60
KTM 73 73 Ø 70

Poloha skříně

tvar a provedení převodové skříně umožňuje použití převodovky v různých provozních polohách, zobrazených v tabulce 2.2. Polohu udávají kódová čísla 1. – 6.

Tabulka 2.2

Provedení vstupu:

 1. s čepem na vstupu
 2. s osazeným elektromotorem
 3. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** (IM B14 FT** ) – menší příruba B14 A
 4. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3641 FT** ( IM B14 FT** ) – větší příruba B14 B
 5. bez osazeného elektromotoru s přírubou IM 3041 ( IM B5 )

Rozměry přírub a jejich kombinace s převodovkou udává tabulka 8.2 a 8.3.

Provedení výstupu:

 1. Provedení s plnou hřídelí vlevo kap 7.1
 2. Provedení s plnou hřídelí vpravo kap. 7.1
 3. Základní provedení s dutou hřídelí kap. 7.2
 4. Provedení plná hřídel s výstupní přírubou vlevo kap. 7.3
 5. Provedení plná hřídel s výstupní přírubou vpravo kap. 7.3
 6. Provedení dutá hřídel s výstupní přírubou vlevo kap. 7.4
 7. Provedení dutá hřídel s výstupní přírubou vpravo kap. 7.4

Převod „i“

dle jednotlivých typů určených v tabulce výkonů

Typové označení elektromotoru a jeho výkon P1:

dle tabulky 8.1. nebo výkon elektromotoru P1 dle tab. 6.1.(viz. Výkonové parametry)

Příklad určení typu

a) kuželočelní převodovka KTM X X X X X
b) velikost převodovky 5 KTM 5 X X X X
c) třístupňový převod KTM 5 3 X X X
d) vodorovná poloha osy hřídele, motor vodorovně dle tab 2.2 KTM 5 3 1 X X
e) s elektromotorem KTM 5 3 1 2 X
f) bez upevňovací příruby na výstupu KTM 5 3 1 2 1
g) převod i = 121,9 i = 121,9
h) osová výška elektromotoru a výkon 90, 4 pólový, výkon 1,5 kW 90 4, 1,5 kW

Doplňující požadavky je možno uvádět v objednacím listu.
Správnost volby parametrů převodovky lze ověřit dle kapitoly 4 – návrh velikostí převodovky.

Montážní provedení

Kuželočelní převodovky KTM jsou dodávány s elektromotorem podle požadavku zákazníka, nebo v provedení
s volným koncem hřídele, nebo v provedení s dutou vstupní hřídelí, v rozměrech podle IEC.
Pokud je požadováno provedení KTM bez osazeného motoru, je nutné do objednávky uvést průměr hřídele elektromotoru a rozměr příruby (průměr roztečné kružnice upevňovacích otvorů). Při volbě motoru odkazujeme uživatele na kapitolu „Elektromotory” kde jsou uvedeny kombinace výkonu, otáček, výšky osy podle IEC a další rozměry elektromotorů. Podrobné informace o elektromotorech získáte ze samostatného katalogu výrobce elektromotorů.

Jmenovité výkony

V tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty výkonů a jim odpovídající hodnoty výstupních kroutících momentů, které jsou schopny převodovky přenášet. Tyto hodnoty jsou stanoveny pro rovnoměrné zatížení převodovky bez rázů – pro provozní součinitel Sm=1, při jmenovitých otáčkách n1=1400 min-1.

Tab. 5.1.


Jmenovitý výkon KTM 33

KTM 33
Převod „i“ Max.výstupní kroutící moment
Mk 2max [Nm]
Výstupní otáčky
n[1/min]
Max. výkon na vstupu
P[kW]
5,9 230 237,5 6,17
6,7 240 208,7 5,65
7,7 250 182,6 5,15
8,8 260 159,0 4,66
10,3 270 136,1 4,15
11,7 280 119,9 3,79
13,4 290 104,8 3,43
14,5 350 96,8 3,82
16,5 360 85,0 3,45
18,8 370 74,4 3,11
21,6 380 64,8 2,78
25,2 400 55,5 2,50
28,7 400 48,9 2,21
32,8 400 42,7 1,93
37,7 400 37,1 1,68
43,3 400 32,3 1,46
49,7 400 28,2 1,27
55,3 400 25,3 1,14
64,6 400 21,7 0,98
73,3 400 19,1 0,86
83,8 400 16,7 0,75
96,4 400 14,5 0,66
110,8 400 12,6 0,57
127,1 400 11,0 0,50


Jmenovitý výkon KTM 43

KTM 43
Převod „i“ Max.výstupní kroutící moment
Mk2max[Nm]
Výstupní otáčky
n2[1/min]
Max. výkon na vstupu
P1[kW]
7,9 380 179,0 7,70
8,6 420 164,8 7,70
10,2 500 138,5 7,70
11,2 550 126,5 7,70
12,3 600 115,0 7,70
13,6 650 104,1 7,50
17,7 710 80,3 6,35
19,2 710 73,9 5,86
22,8 715 62,2 4,96
25,0 715 56,7 4,53
27,5 715 51,6 4,12
30,4 715 46,7 3,72
33,3 715 42,6 3,40
36,2 715 39,2 3,12
43,3 710 32,8 2,60
47,7 710 29,7 2,36
51,1 710 27,8 2,20
54,9 710 25,8 2,05
60,6 710 23,4 1,86
64,2 710 22,1 1,76
65,9 710 21,6 1,71
69,9 710 20,3 1,62
78,3 710 18,1 1,44
85,8 715 16,6 1,33
94,3 715 15,1 1,21
104,2 715 13,6 1,10
114,3 715 12,4 1,00
124,2 710 11,4 0,91
148,5 710 9,6 0,77
163,7 710 8,7 0,70
175,3 710 8,1 0,65
188,4 705 7,5 0,60
220,1 700 6,5 0,51
239,7 700 5,9 0,47


Jmenovitý výkon KTM 53

KTM 53
Převod „i“ Max.výstupní kroutící moment
Mk2max [Nm]
Výstupní otáčky
n[1/min]
Max. výkon na vstupu
P1[kW]
8,1 700 176,0 13,0
10,6 900 134,1 13,0
12,8 1100 110,7 13,0
13,0 1100 108,8 13,0
15,1 1300 93,9 13,0
17,1 1300 82,9 12,0
20,7 1400 68,5 10,5
24,5 1500 58,0 9,3
30,7 1500 46,3 7,6
36,1 1500 39,3 6,6
44,3 1500 32,1 5,2
51,5 1400 27,6 4,4
57,8 1400 24,6 3,8
66,2 1500 21,8 3,8
70,0 1400 20,3 3,2
72,0 1500 19,7 3,3
77,2 1500 18,4 3,0
82,6 1400 17,2 2,8
88,9 1400 16,0 2,4
103,6 1400 13,7 2,2
121,9 1400 11,6 1,8
149,4 1300 9,5 1,4
173,9 1300 8,2 1,2
220,1 1400 6,5 1,0
243,1 1400 5,8 0,9
260,4 1300 5,5 0,8
300,0 1300 4,7 0,7


Jmenovitý výkon KTM 63

KTM 63
Převod „i“ Max. výstupní kroutící moment
Mk2max[Nm]
Výstupní otáčky
n2 [1/min]
Max. výkon na vstupu
P1[kW]
7,7 800 184,0 15,0
10,1 1000 141,2 15,0
11,8 1100 120,2 15,0
14,2 900 100,2 11,0
15,4 1400 92,2 15,0
17,4 1600 81,8 15,0
19,1 1800 74,4 15,0
21,7 1500 65,4 11,0
24,9 2200 57,1 14,0
27,2 2300 52,3 14,0
28,1 2300 50,6 13,0
35,1 2400 40,5 11,0
35,4 2400 40,1 11,0
38,7 2100 36,7 8,8
39,9 2000 36,6 8,0
43,9 2400 32,4 8,5
45,6 2400 31,2 7,7
49,9 2500 28,5 8,0
57,2 2500 24,8 7,0
60,5 2500 23,5 6,2
64,5 2500 2,0 5,5
78,8 2500 18,0 5,3
80,6 2500 17,6 4,8
88,9 2500 16,0 4,5
104,9 2500 13,6 3,8
111,1 2500 12,8 3,4
122,4 2500 11,6 3,0
144,4 2500 9,8 2,7
178,0 2500 8,0 2,3
189,8 2400 7,5 2,0
201,7 2400 7,0 1,9
218,1 2300 6,5 1,8
245,3 2200 5,8 1,5
261,6 1900 5,4 1,2
277,9 1900 5,1 1,1
300,6 1900 4,7 1,0


Jmenovitý výkon KTM 73

KTM 73
Převod „i“ Max. výstupní kroutící moment
Mk2max[Nm]
Výstupní otáčky
n2 [1/min]
Max. výkon na vstupu
P1[kW]
7,5 2400    
8,9 2700    
10,0 2900    
12,1 3900    
13,5 4300    
16,0 4300    
18,1 4300    
21,8 4300    
24,6 4300    
28,7 4300    
34,0 4300    
38,5 4300    
41,0 4300    
46,3 4300    
48,6 4300    
52,2 4300    
55,0 4300    
66,1 4300    
74,6 4300    
89,5 4300    
102,4 4300    
118,7 4300    
127,9 4300    
146,3 4300    
169,7 4300    


Výkonové parametry

V tabulce jsou seřazeny převodovky podle převodu pro daný výkon hnacího elektromotoru. Pro jmenovitý výkon a otáčky elektromotoru n1=1400 ot/min je stanoven výstupní kroutící moment M2 a výstupní otáčky n2, servisní faktor Sf a přípustné radiální zatížení dutého výstupního hřídele F.

Tabulka 6.1. Výkonové tabulky převodovek KTM


Výkon elektromotoru 0.37 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,37         KTM  
  37,7 37,7 94 4,5 KTM 33 8000
43,3 32,8 108 3,9 KTM 33 8000
49,7 28,6 124 3,4 KTM 33 8000
55,3 25,7 138 3,0 KTM 33 8000
64,6 22,0 161 2,6 KTM 33 8000
73,3 19,4 182 2,3 KTM 33 8000
78,3 17,5 173 4,1 KTM 43 13000
83,8 16,9 209 2,0 KTM 33 8000
85,8 16,0 190 3,8 KTM 43 13000
94,3 14,5 209 3,4 KTM 43 13000
104,2 13,1 231 3,1 KTM 43 13000
110,8 12,8 276 1,5 KTM 33 13000
114,3 12,0 253 2,8 KTM 43 13000
124,2 11,0 275 2,6 KTM 43 13000
127,1 11,2 316 1,3 KTM 33 7000
148,5 9,2 329 2,2 KTM 43 13000
149,4 9,2 331 4,0 KTM 53 18000
163,7 8,4 362 2,0 KTM 43 13000
173,9 7,9 385 3,4 KTM 53 13000
175,3 7,8 388 1,8 KTM 43 13000
188,4 7,3 417 1,7 KTM 43 13000
220,1 6,2 487 1,5 KTM 43 13000
220,1 6,2 487 2,8 KTM 53 18000
239,7 5,7 530 1,3 KTM 43 13000
243,1 5,6 538 2,6 KTM 53 18000
245,3 5,6 543 4,3 KTM 63 30000
260,4 5,3 576 2,3 KTM 53 18000
261,6 5,2 579 3,4 KTM 63 30000
277,9 4,9 615 3,1 KTM 63 30000
300,0 4,6 664 2,0 KTM 53 18000
300,6 4,6 665 2,8 KTM 63 30000


Výkon elektromotoru 0.55 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,37         KTM  
  37,7 37,7 94 4,5 KTM 33 8000
43,3 32,8 108 3,9 KTM 33 8000
49,7 28,6 124 3,4 KTM 33 8000
55,3 25,7 138 3,0 KTM 33 8000
64,6 22,0 161 2,6 KTM 33 8000
73,3 19,4 182 2,3 KTM 33 8000
78,3 17,5 173 4,1 KTM 43 13000
83,8 16,9 209 2,0 KTM 33 8000
85,8 16,0 190 3,8 KTM 43 13000
94,3 14,5 209 3,4 KTM 43 13000
104,2 13,1 231 3,1 KTM 43 13000
110,8 12,8 276 1,5 KTM 33 13000
114,3 12,0 253 2,8 KTM 43 13000
124,2 11,0 275 2,6 KTM 43 13000
127,1 11,2 316 1,3 KTM 33 7000
148,5 9,2 329 2,2 KTM 43 13000
149,4 9,2 331 4,0 KTM 53 18000
163,7 8,4 362 2,0 KTM 43 13000
173,9 7,9 385 3,4 KTM 53 13000
175,3 7,8 388 1,8 KTM 43 13000
188,4 7,3 417 1,7 KTM 43 13000
220,1 6,2 487 1,5 KTM 43 13000
220,1 6,2 487 2,8 KTM 53 18000
239,7 5,7 530 1,3 KTM 43 13000
243,1 5,6 538 2,6 KTM 53 18000
245,3 5,6 543 4,3 KTM 63 30000
260,4 5,3 576 2,3 KTM 53 18000
261,6 5,2 579 3,4 KTM 63 30000
277,9 4,9 615 3,1 KTM 63 30000
300,0 4,6 664 2,0 KTM 53 18000
300,6 4,6 665 2,8 KTM 63 30000


Výkon elektromotoru 0.75 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
0,75         KTM  
  18,8 75,5 95 4,1 KTM 33 6400
21,6 65,7 109 3,7 KTM 33 6500
25,2 56,3 127 3,3 KTM 33 6800
28,7 49,5 145 2,9 KTM 33 7000
32,8 43,3 165 2,5 KTM 33 7200
37,7 37,7 190 2,2 KTM 33 7300
43,3 32,8 218 1,9 KTM 33 7500
43,3 32,2 198 3,5 KTM 43 13000
47,7 29,2 218 3,2 KTM43 13000
49,7 28,6 250 1,6 KTM 33 7600
51,1 27,3 233 3,0 KTM 43 13000
54,9 25,4 251 2,8 KTM 43 13000
55,3 25,7 279 1,5 KTM 33 7700
60,6 23,0 277 2,5 KTM 43 13000
64,2 21,7 293 2,4 KTM 43 13000
64,6 22,0 326 1,3 KTM 33 7800
65,9 21,2 301 2,3 KTM 43 13000
69,9 20,0 319 2,2 KTM 43 13000
73,3 19,4 369 1,1 KTM 33 7800
77,2 18,1 362 4,1 KTM 53 16700
78,3 17,8 358 1,9 KTM 43 13000
82,6 16,9 377 3,8 KTM 53 16700
85,8 16,3 392 1,8 KTM 43 13000
88,9 16,7 406 3,3 KTM 53 16700
94,3 14,8 431 1,6 KTM 43 13000
103,6 13,5 473 3,0 KTM 53 16800
104,2 13,4 476 1,4 KTM 43 13000
114,3 12,2 522 1,3 KTM 43 13000
121,9 11,4 557 2,4 KTM 53 16900
124,2 11,2 567 1,2 KTM 43 13000
144,4 9,7 659 3,7 KTM 63 30000
148,5 9,4 678 1,0 KTM 43 13000
149,4 9,3 682 1,9 KTM 53 17000
163,7 8,5 747 0,9 KTM 43 13000
173,9 8,0 794 1,6 KTM 53 17100
178,0 7,8 813 3,1 KTM 63 30000
189,8 7,3 867 2,7 KTM 63 30000
201,7 6,9 921 2,6 KTM 63 30000
218,1 6,4 996 2,4 KTM 63 30000
220,1 6,3 1006 1,3 KTM 53 16500
243,1 5,7 1110 1,2 KTM 53 15500
245,3 5,7 1120 2,0 KTM 63 30000
260,4 5,4 1189 1,1 KTM 53 15000
261,6 5,3 1194 1,6 KTM 63 30000
277,9 5,0 1269 1,5 KTM 63 30000
300,0 4,7 1370 0,9 KTM 53 14000
300,6 4,6 1373 1,3 KTM 63 30000


Výkon elektromotoru 1.1 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
1,1         KTM  
  10,3 137,9 76 3,7 KTM 33 5200
11,7 121,4 87 3,4 KTM 33 5400
13,4 106,0 99 3,1 KTM 33 5500
14,5 97,9 107 3,4 KTM 33 5600
16,5 86,1 122 3,1 KTM 33 5800
18,8 75,5 139 2,8 KTM 33 5900
21,6 65,7 160 2,5 KTM 33 6100
25,2 56,3 187 2,2 KTM 33 6200
27,5 51,2 184 3,8 KTM 43 13000
28,7 49,5 212 2,00 KTM 33 6,300
30,4 46,4 204 3,4 KTM 43 13000
32,8 43,3 243 1,7 KTM 33 6400
33,3 42,3 223 3,1 KTM 43 13000
36,2 38,9 243 2,9 KTM 43 13000
37,7 37,7 279 1,5 KTM 33 6500
43,3 32,8 320 1,3 KTM 33 6500
43,3 32,6 290 2,4 KTM 43 13000
47,7 29,5 320 2,1 KTM 43 13000
49,7 28,6 367 1,1 KTM 33 6400
51,1 27,6 343 2,0 KTM 43 13000
51,5 27,4 345 4,0 KTM 43 15500
54,9 25,7 368 1,8 KTM 43 13000
55,3 25,7 409 1,0 KTM 33 6400
57,8 24,4 387 3,5 KTM 53 15500
60,6 23,3 406 1,7 KTM 43 13000
64,2 22,0 430 1,6 KTM 43 13000
65,2 21,6 437 3,5 KTM 53 15500
65,9 21,4 441 1,5 KTM 43 13000
69,9 20,2 468 1,5 KTM 43 13000
70,0 20,1 469 2,9 KTM 53 15500
72,0 19,6 482 3,0 KTM 53 15500
77,2 18,3 517 2,7 KTM 53 15500
78,3 18,0 525 1,3 KTM 43 13000
82,6 17,1 553 2,6 KTM 53 15500
85,8 16,4 575 1,2 KTM 43 13000
88,9 15,9 595 2,2 KTM 53 15300
94,3 14,9 632 1,1 KTM 43 13000
103,6 13,6 694 2,0 KTM 53 16000
104,2 13,5 698 1,0 KTM 43 13000
104,8 13,5 702 3,5 KTM 63 30000
111,1 12,7 744 3,1 KTM 63 30000
114,3 12,3 766 0,9 KTM 43 13000
121,9 11,6 817 1,6 KTM 53 16000
122,4 11,5 820 2,7 KTM 63 30000
144,4 9,8 967 2,5 KTM 63 30000
149,4 9,4 1001 1,3 KTM 53 15400
173,9 8,1 1165 1,1 KTM 53 15000
178,0 7,9 1192 2,1 KTM 63 30000
189,8 7,4 1271 1,8 KTM 63 30000
201,7 7,0 1351 1,7 KTM 63 30000
218,1 6,5 1461 1,6 KTM 63 30000
220,1 6,4 1475 0,9 KTM 53 14500
245,3 5,7 1643 1,3 KTM 63 30000
261,6 5,4 1752 1,1 KTM 63 30000
277,9 5,1 1862 1,0 KTM 63 30000
300,6 4,7 2014 0,9 KTM 63 30000


Výkon elektromotoru 1.5 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
1,5         KTM  
  5,9 240,7 60 4,1 KTM 33 4400
6,7 211,9 68 3,7 KTM 33 4500
7,7 184,4 78 3,4 KTM 33 4600
8,8 161,4 89 3,1 KTM 33 4800
10,3 137,9 104 2,7 KTM 33 4900
11,7 121,4 118 2,5 KTM 33 5100
13,4 106,0 135 2,3 KTM 33 5200
14,5 97,9 146 2,5 KTM 33 5300
16,5 86,1 166 2,3 KTM 33 5400
18,8 75,5 190 2,0 KTM 33 5400
19,2 73,4 177 3,9 KTM 43 13000
21,6 65,7 218 1,8 KTM 33 5500
22,8 61,7 210 3,3 KTM 43 13000
25,0 56,3 230 3,0 KTM 43 13000
25,2 56,3 254 1,6 KTM 33 5500
27,5 51,2 253 2,7 KTM 43 13000
28,7 49,5 289 1,4 KTM 33 5600
30,4 46,4 279 2,5 KTM 43 13000
32,8 43,3 331 1,3 KTM 33 5500
33,3 42,3 306 2,3 KTM 43 13000
36,2 38,9 333 2,1 KTM 43 12900
37,7 37,7 380 1,1 KTM 33 5500
43,3 32,6 398 1,7 KTM 43 12600
44,3 31,8 407 3,5 KTM 53 14000
47,7 29,5 439 1,5 KTM 43 12400
51,1 27,6 470 1,4 KTM 43 12200
51,5 27,4 474 2,9 KTM 53 14200
54,9 25,7 505 1,3 KTM 43 12000
57,8 24,4 531 2,5 KTM 53 14500
60,6 23,3 557 1,2 KTM 43 11800
64,2 22,0 590 1,1 KTM 43 11500
64,5 21,9 593 3,7 KTM 63 30000
65,2 21,6 600 2,5 KTM 53 14500
65,9 21,4 605 1,1 KTM 43 11300
69,9 20,2 643 1,0 KTM 43 11300
70,0 20,1 643 2,1 KTM 53 14200
72,0 19,6 662 2,2 KTM 53 14200
77,2 18,3 709 2,0 KTM 53 14200
78,3 18,00 720 0,9 KTM 43 10700
78,8 17,9 724 3,5 KTM 63 30000
80,6 17,5 741 3,2 KTM 63 30000
82,6 17,1 759 1,8 KTM 53 14200
88,8 15,9 817 3,0 KTM 63 30000
88,9 15,9 817 1,6 KTM 53 14100
103,6 13,6 952 1,4 KTM 53 15300
104,8 13,5 963 2,5 KTM 63 30000
111,1 12,7 1021 2,3 KTM 63 30000
121,9 11,6 1121 1,2 KTM 53 15600
122,4 11,5 1125 2,0 KTM 63 30000
144,4 9,8 1327 1,8 KTM 63 30000
149,4 9,4 1373 0,9 KTM 53 16000
178,0 7,9 1636 1,5 KTM 63 30000
189,8 7,4 1744 1,3 KTM 63 30000
201,7 7,0 1854 1,2 KTM 63 30000
218,1 6,5 2005 1,2 KTM 63 30000
245,3 5,7 2255 1,0 KTM 63 30000


Výkon elektromotoru 2.2 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
2,2         KTM  
5,9 240,7 87 2,8 KTM 33 4100
6,7 211,9 99 2,5 KTM 33 4100
7,7 184,4 114 2,3 KTM 33 4300
7,9 179,0 107 3,5 KTM 43 12600
8,6 164,8 116 3,5 KTM 43 12900
8,8 161,4 130 2,1 KTM 33 4400
10,2 138,5 138 3,5 KTM 43 13000
10,3 137,9 152 1,9 KTM 33 4500
11,2 126,5 151 3,5 KTM 43 13000
11,7 121,4 173 1,7 KTM 33 4500
12,3 115,0 166 3,5 KTM 43 13000
13,4 106,0 198 1,5 KTM 33 4600
13,6 104,1 184 3,4 KTM 43 13000
14,5 97,9 215 1,7 KTM 33 4600
16,5 86,1 244 1,5 KTM 33 4600
17,7 80,3 238 2,9 KTM 43 13000
18,8 75,5 278 1,4 KTM 33 4600
19,2 73,9 258 2,6 KTM 43 13000
21,6 65,7 320 1,2 KTM 33 4500
22,8 62,2 307 2,2 KTM 43 13000
25,0 56,7 337 2,0 KTM 43 13000
25,2 56,3 373 1,1 KTM 33 4400
27,5 51,6 370 1,8 KTM 43 13000
30,4 46,7 409 1,7 KTM 43 13000
30,7 46,3 413 3,4 KTM 53 12000
33,3 42,6 449 1,5 KTM 43 13000
36,1 39,3 486 3,0 KTM 53 12500
36,2 39,2 487 1,4 KTM 43 13000
39,9 35,6 537 3,6 KTM 63 30000
43,3 32,8 583 1,1 KTM 43 13000
43,9 32,4 590 3,9 KTM 63 30000
44,3 32,1 596 2,3 KTM 53 12500
45,6 31,2 613 3,5 KTM 63 30000
47,7 29,7 643 1,0 KTM 43 13000
49,9 28,5 671 3,6 KTM 63 30000
51,1 27,8 688 1,0 KTM 43 13000
51,5 27,6 693 2,0 KTM 53 13000
54,9 25,8 739 0,9 KTM 43 13000
57,2 24,8 769 3,2 KTM 63 30000
57,8 24,6 778 1,7 KTM 53 13000
60,5 23,5 814 2,8 KTM 63 30000
64,5 22,0 868 2,5 KTM 63 30000
65,2 21,8 878 1,7 KTM 53 13000
70,0 20,3 942 1,4 KTM 53 13000
72,0 19,7 969 1,5 KTM 53 12500
77,2 18,4 1038 1,3 KTM 53 12500
78,8 18,0 1060 2,4 KTM 63 30000
80,6 17,6 1084 2,2 KTM 63 30000
82,6 17,2 1111 1,2 KTM 53 12000
88,8 16,0 1196 2,0 KTM 63 30000
88,9 16,0 1196 1,1 KTM 53 12000
103,6 13,7 1394 1,0 KTM 53 12500
104,8 13,6 1410 1,7 KTM 63 30000
111,1 12,8 1495 1,5 KTM 63 30000
118,7 12,0 1757 2,5 KTM 73 45000
122,4 11,6 1648 1,3 KTM 63 30000
127,9 11,1 1892 2,3 KTM 73 45000
144,4 9,8 1943 1,2 KTM 63 30000
146,3 9,7 2165 2,0 KTM 73 45000
169,7 8,4 2511 1,7 KTM 73 45000
178,0 8,0 2395 1,0 KTM 63 30000
189,8 7,5 2554 0,9 KTM 63 30000

 


Výkon elektromotoru 3.0 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
3,0         KTM  
  5,9 240,7 119 2,0 KTM 33 3800
6,7 211,9 135 1,8 KTM 33 3800
7,7 184,4 155 1,7 KTM 33 3900
7,9 179,0 146 2,5 KTM 43 12100
8,8 161,4 178 1,5 KTM 33 3900
8,6 164,8 159 2,5 KTM 43 12300
10,2 138,5 189 2,5 KTM 43 12600
10,3 137,9 208 1,3 KTM 33 3900
11,2 126,5 207 2,5 KTM 43 12800
11,7 121,4 236 1,2 KTM 33 3900
12,3 115,0 227 2,5 KTM 43 13000
13,4 106,0 270 1,1 KTM 33 3900
13,6 104,1 251 2,5 KTM 43 13000
17,1 82,9 315 4,0 KTM 53 10000
17,7 80,3 325 2,1 KTM 43 13000
18,8 75,5 380 1,0 KTM 33 3600
19,2 73,9 354 1,9 KTM 43 13000
20,7 68,5 382 3,5 KTM 53 10200
22,8 62,2 420 1,6 KTM 43 13000
24,5 58,0 450 3,1 KTM 53 10500
25,0 56,7 461 1,5 KTM 43 13000
27,5 51,6 507 1,3 KTM 43 13000
30,4 46,7 559 1,2 KTM 43 13000
30,7 46,3 565 2,5 KTM 53 11000
33,3 42,6 614 1,1 KTM 43 13000
35,1 40,5 645 3,6 KTM 63 28000
35,4 40,1 651 3,6 KTM 63 28100
36,1 39,3 665 2,2 KTM 53 11500
36,2 39,2 667 1,0 KTM 43 12900
38,6 36,7 711 2,9 KTM 63 28400
39,9 35,6 735 2,6 KTM 63 28500
43,9 32,4 808 2,6 KTM 63 28900
44,3 32,1 815 1,7 KTM 53 11500
45,6 31,2 839 2,5 KTM 63 29000
49,9 28,5 918 2,6 KTM 63 29200
51,5 27,6 948 1,4 KTM 53 11500
57,2 24,8 1052 2,3 KTM 63 29500
57,8 24,6 1063 1,2 KTM 53 11500
60,5 23,5 1113 2,0 KTM 63 29600
64,5 22,0 1187 1,8 KTM 63 29900
65,2 21,8 1201 1,2 KTM 53 11500
70,0 20,3 1288 1,0 KTM 53 11000
72,0 19,7 1326 1,1 KTM 53 10500
77,2 18,4 1420 1,0 KTM 53 10200
78,8 18,0 1450 1,7 KTM 63 29500
80,6 17,6 1483 1,6 KTM 63 29400
82,6 17,2 1520 0,9 KTM 53 10000
88,8 16,0 1635 1,5 KTM 63 29300
89,5 15,9 1805 2,4 KTM 73 45000
102,4 13,9 2066 2,1 KTM 73 45000
104,8 13,6 1928 1,2 KTM 63 28400
111,1 12,8 2044 1,1 KTM 63 28100
118,7 12,0 2396 1,8 KTM 73 45000
122,4 11,6 2254 1,0 KTM 63 27300
127,9 11,1 2580 1,7 KTM 73 45000
144,4 9,8 2658 0,9 KTM 63 25500
146,3 9,7 2952 1,5 KTM 73 45000
169,7 8,4 3424 1,3 KTM 73 45000


Výkon elektromotoru 4.0 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
4,0         KTM  
  7,7 186,6 187 3,7 KTM 63 19300
7,9 181,6 192 1,9 KTM 43 11400
8,1 178,5 196 3,2 KTM 53 7800
8,6 167,1 209 1,9 KTM 43 11500
10,1 143,2 244 3,7 KTM 63 20700
10,2 140,5 249 1,9 KTM 43 11700
10,6 136,0 257 3,2 KTM 53 8400
11,2 128,2 272 1,9 KTM 43 11800
11,8 121,9 287 3,7 KTM 63 21400
12,3 116,6 299 1,9 KTM 43 11900
12,8 112,3 311 3,2 KTM 53 8700
13,0 110,4 316 3,2 KTM 53 8800
13,6 105,6 331 1,8 KTM 43 11900
14,2 101,6 344 2,7 KTM 63 22300
15,1 95,2 367 3,2 KTM 53 9000
15,4 93,5 373 3,7 KTM 63 22600
17,1 84,1 415 3,0 KTM53 9300
17,4 82,9 421 3,7 KTM 63 23200
17,7 81,5 429 1,5 KTM 43 11900
19,1 75,5 463 3,7 KTM 63 23600
19,2 75,0 466 1,4 KTM 43 11800
20,7 69,4 503 2,6 KTM 53 9800
21,7 66,4 526 2,7 KTM 63 24100
22,8 63,0 554 1,2 KTM 43 11500
24,5 58,9 593 2,3 KTM 53 10000
24,9 57,9 603 3,5 KTM 63 24500
25,0 57,5 607 1,1 KTM 43 11300
27,2 53,0 659 3,5 KTM 63 24900
27,5 52,3 667 1,0 KTM43 11000
28,0 51,3 680 3,2 KTM 63 24900
30,4 47,4 737 0,9 KTM 43 10700
30,7 46,9 745 1,9 KTM 53 10200
35,1 41,1 850 2,7 KTM 63 25500
35,4 40,7 858 2,7 KTM 63 25500
36,1 39,9 876 1,6 KTM 53 10500
38,6 37,3 937 2,2 KTM 63 25600
39,9 36,1 968 2,0 KTM 63 25600
43,9 32,8 1064 2,1 KTM 63 25600
44,3 32,5 1074 1,3 KTM 53 10500
45,6 31,6 1105 1,9 KTM 63 25600
49,9 28,9 1210 2,0 KTM63 25600
51,5 28,0 1250 1,1 KTM 53 10000
57,2 25,2 1386 1,7 KTM 63 25300
57,8 24,9 1401 0,9 KTM 53 10000
60,5 23,8 1466 1,5 KTM 63 25100
64,5 22,3 1564 1,3 KTM 63 24900
65,2 22,1 1582 0,9 KTM 53 10000
66,1 21,8 1754 2,5 KTM 73 45000
74,6 19,3 1979 2,2 KTM 73 45000
78,8 18,3 1911 1,3 KTM 63 23700
80,6 17,9 1954 1,2 KTM 63 23500
88,8 16,2 2155 1,1 KTM 63 22700
89,5 16,1 2374 1,8 KTM 73 45000
102,4 14,1 2716 1,6 KTM 73 45000
104,8 13,7 2541 0,9 KTM 63 20700
118,7 12,1 3150 1,4 KTM 73 45000
127,9 11,3 3392 1,3 KTM 73 45000
146,3 9,8 3881 1,1 KTM 73 45000
169,7 8,5 4501 1,0 KTM 73 45000


Výkon elektromotoru 5.5 kW

 

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
5,5         KTM  
  7,7 187,9 256 2,7 KTM 63 18400
7,9 182,8 253 1,4 KTM 43 10400
8,1 179,7 268 2,3 KTM 53 7600
8,6 168,2 286 1,4 KTM 43 10400
10,1 144,2 334 2,7 KTM 63 19500
10,2 141,5 340 1,4 KTM 43 10400
10,6 136,9 351 2,3 KTM 53 8000
11,2 129,1 373 1,4 KTM 43 10400
11,8 122,7 392 2,7 KTM 63 20100
12,3 117,4 410 1,4 KTM 43 10300
12,8 113,0 426 2,3 KTM 53 8200
13,0 111,1 423 2,3 KTM 53 8300
13,6 106,3 452 1,3 KTM 43 10200
14,2 102,3 470 2,0 KTM 63 20700
15,1 95,8 502 2,3 KTM 53 8500
15,4 94,2 511 2,7 KTM 63 20900
17,1 84,7 568 2,1 KTM 53 8500
17,4 83,5 576 2,7 KTM 63 21300
17,7 82,0 586 1,1 KTM 43 9600
19,1 76,0 633 2,7 KTM 63 21500
19,2 75,5 637 1,0 KTM 43 9300
20,7 69,9 688 1,9 KTM 53 8700
21,7 66,8 720 2,0 KTM 63 21700
22,8 63,5 758 0,9 KTM 43 8600
24,5 59,3 812 1,6 KTM 53 9000
24,9 58,3 825 2,5 KTM 63 21800
27,2 53,4 901 2,5 KTM 63 21900
28,0 51,7 930 2,3 KTM 63 21900
30,7 47,2 1018 1,3 KTM 53 9000
35,1 41,4 1163 2,0 KTM 63 21800
35,4 41,0 1174 2,0 KTM 63 21600
36,1 40,1 1199 1,2 KTM 53 9000
38,6 37,5 1282 1,6 KTM 63 21300
39,9 36,3 1324 1,4 KTM 63 21200
41,0 35,5 1479 2,9 KTM 73 45000
43,9 33,0 1456 1,5 KTM 63 20800
44,3 32,7 1469 0,9 KTM 53 9000
45,6 31,8 1512 1,4 KTM 63 20600
46,3 31,5 1670 2,6 KTM 73 45000
48,6 29,9 1756 2,5 KTM 73 45000
49,9 29,1 1655 1,4 KTM 63 20100
52,2 27,9 1884 2,3 KTM 73 45000
55,0 26,5 1984 2,2 KTM 73 45000
57,2 25,4 1896 1,2 KTM 63 19000
60,5 24,0 2006 1,1 KTM 63 18500
64,5 22,5 2139 1,0 KTM 63 17800
66,1 22,0 2387 1,8 KTM 73 45000
74,6 19,5 2693 1,6 KTM 73 45000
78,8 18,4 2613 0,9 KTM 63 15000
89,5 16,3 3230 1,3 KTM 73 45000
102,4 14,2 3696 1,2 KTM 73 45000
118,7 12,3 4286 1,0 KTM 73 45000
127,9 11,4 4616 0,9 KTM 73 45000


Výkon elektromotoru 7.5 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ
převodovky
Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
7,5         KTM  
  7,7 188,6 348 2,0 KTM 63 17300
7,9 183,4 358 1,0 KTM 43 9000
8,1 180,3 364 1,7 KTM 53 7100
8,6 168,8 389 1,0 KTM 43 8900
10,1 144,7 454 2,0 KTM 63 18000
10,2 142,0 463 1,0 KTM 43 8600
10,6 137,4 478 1,7 KTM 53 7400
11,2 129,6 507 1,0 KTM 43 8400
11,8 123,2 533 2,0 KTM 63 18400
12,3 117,8 557 1,0 KTM 43 8200
12,8 113,4 579 1,7 KTM 53 7500
13,0 111,5 589 1,7 KTM 53 7500
13,6 106,7 616 1,0 KTM 43 7800
14,2 102,7 640 1,4 KTM 63 18600
15,1 96,2 683 1,7 KTM 53 7700
15,4 94,5 695 2,0 KTM 63 18700
17,1 85,0 773 1,8 KTM 53 4400
17,4 83,8 784 2,0 KTM 63 18700
19,1 76,2 861 2,0 KTM 63 18700
20,7 70,1 936 1,4 KTM 53 7700
21,7 67,0 980 1,4 KTM 63 18500
24,5 59,5 1104 1,2 KTM 53 7700
24,9 58,5 1122 1,8 KTM 63 18200
27,2 53,6 1226 1,8 KTM 63 17900
28,0 51,9 1266 1,7 KTM 63 17700
30,7 47,4 1386 1,0 KTM 53 7500
34,0 42,7 1676 2,6 KTM 73 43500
35,1 41,5 1582 1,4 KTM 63 16400
35,4 41,1 1597 1,4 KTM 63 16400
36,1 40,3 1631 0,8 KTM 53 7200
38,5 37,8 1893 2,3 KTM 73 44500
38,6 37,6 1744 1,1 KTM 63 15700
39,9 36,5 1801 1,0 KTM 63 15300
41,0 35,5 2017 2,1 KTM 73 45000
43,9 33,2 1980 1,1 KTM 63 14300
45,6 31,9 2057 1,0 KTM 63 13900
46,3 31,5 2277 1,9 KTM 73 45000
48,6 29,9 2395 1,8 KTM 73 45000
49,9 29,2 2252 1,0 KTM 63 12800
52,2 27,9 2659 1,7 KTM 73 45000
55,0 26,5 2705 1,6 KTM 73 45000
57,2 25,5 2580 0,9 KTM 63 10500
60,5 24,1 2729 0,8 KTM 63 9600
66,1 22,0 3254 1,3 KTM 73 45000
74,6 19,5 3672 1,2 KTM 73 45000
89,5 16,3 4405 1,0 KTM 73 45000


Výkon elektromotoru 11.0 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ převodovky Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
11         KTM  
  7,7 189,2 510 1,3 KTM 63 15300
8,1 180,9 533 1,1 KTM 53 6300
10,1 145,2 664 1,3 KTM 63 15400
10,6 137,9 699 1,1 KTM 53 6300
11,8 123,6 780 1,3 KTM 63 15300
12,8 113,8 847 1,1 KTM 53 6300
13,0 111,9 862 1,1 KTM 53 6300
14,2 103,0 936 1,0 KTM 63 15000
15,1 96,5 999 1,1 KTM 53 6300
15,4 94,8 1017 1,3 KTM 63 14700
17,1 85,3 1131 1,0 KTM 53 6200
17,4 84,1 1147 1,3 KTM 63 14200
19,1 76,5 1261 1,3 KTM 63 13800
20,7 70,4 1370 0,9 KTM 53 5800
21,7 67,3 1433 1,0 KTM 63 12900
21,8 67,1 1565 2,8 KTM 73 37500
24,6 59,5 1766 2,4 KTM 73 38000
24,9 58,7 1642 1,2 KTM 63 11700
27,2 53,8 1794 1,2 KTM 63 10900
28,0 52,1 1852 1,1 KTM 63 10500
28,7 50,9 2063 2,1 KTM 73 39000
34,0 42,9 2449 1,8 KTM 73 39500
35,1 41,6 2315 1,0 KTM 63 7400
35,4 41,3 2337 1,0 KTM 63 7300
38,5 38,0 2767 1,6 KTM 73 40000
41,0 35,6 2948 1,5 KTM 73 40000
46,3 31,6 3329 1,3 KTM 73 40000
48,6 30,0 3500 1,2 KTM 73 40000
52,2 28,0 3756 1,1 KTM 73 40000
55,0 26,6 3954 1,1 KTM 73 40000
66,1 22,1 4757 0,9 KTM 73 39500


Výkon elektromotoru 15.0 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ převodovky Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
15         KTM  
  7,7 189,2 695 1,0 KTM 63 13100
10,1 145,2 906 1,0 KTM 63 12500
10,1 145,2 986 2,9 KTM 73 31000
11,8 123,6 1065 1,0 KTM 63 11900
12,1 120,7 1187 3,3 KTM 73 32000
13,5 108,3 1323 3,3 KTM 73 32500
15,4 94,8 1387 1,0 KTM 63 10800
17,4 84,1 1564 1,0 KTM 63 10200
19,1 76,5 1720 1,0 KTM 63 9100
24,9 58,7 2241 0,9 KTM 63 8100
27,2 53,8 2448 0,9 KTM 63 7200
16,0 91,2 1571 2,7 KTM 73 33500
18,1 80,7 1774 2,4 KTM 73 34000
21,8 67,1 2135 2,0 KTM 73 34500
24,6 59,5 2408 1,8 KTM 73 35000
28,7 50,9 2813 1,5 KTM 73 35000
34,0 42,9 3340 1,3 KTM 73 35000
38,5 38,0 3773 1,1 KTM 73 34500
41,0 35,6 4020 1,1 KTM 73 34500
46,3 31,6 4539 1,0 KTM 73 34000
48,6 30,0 4773 0,9 KTM 73 33500


Výkon elektromotoru 18.5 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ převodovky Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
18,5         KTM  
  7,9 196,1 901 2,7 KTM 73 28500
8,9 165,2 1070 2,5 KTM 73 29500
10,1 146,2 1208 2,4 KTM 73 30000
12,1 121,5 1454 2,7 KTM 73 30500
13,5 109,0 1621 2,7 KTM 73 31000
16,0 91,8 1924 2,2 KTM 73 31500
18,1 81,3 2173 2,0 KTM 73 32000
21,8 67,6 2615 1,6 KTM 73 32000
24,6 59,9 2950 1,5 KTM 73 32000
28,7 51,3 3446 1,3 KTM 73 31500
34,0 43,2 4091 1,1 KTM 73 31000
38,5 38,2 4622 0,9 KTM 73 30500


Výkon elektromotoru 22.0 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ převodovky Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
22,0         KTM  
  7,9 196,1 1071 2,2 KTM 73 27500
8,9 165,2 1272 2,1 KTM 73 28000
10,1 146,2 1437 2,0 KTM 73 28500
12,1 121,5 1729 2,3 KTM 73 29000
13,5 109,0 1927 2,2 KTM 73 29500
16,0 91,8 2288 1,9 KTM 73 29500
18,1 81,3 2585 1,7 KTM 73 29500
21,8 67,6 3109 1,4 KTM 73 29500
24,6 59,9 3508 1,2 KTM 73 29000
28,7 51,3 4098 1,1 KTM 73 28500


Výkon elektromotoru 30.0 kW

P1 [kW] Převod „i“ 50 Hz Typ převodovky Fr [N]
n2 [min-1] M2 [Nm] Sf
30,0         KTM  
  7,9 196,1 1461 1,6 KTM 73 25000
8,9 165,2 1734 1,6 KTM 73 25000
10,1 146,2 1959 1,5 KTM 73 25500
12,1 121,5 2357 1,7 KTM 73 25500
13,5 109,0 2628 1,6 KTM 73 25500
16,0 91,8 3120 1,4 KTM 73 25000
18,1 81,3 3525 1,2 KTM 73 25000
21,8 67,6 4240 1,0 KTM 73 24000


Rozměrové parametry [MM]


Provedení s plnou hřídelí

  A1 B1 A2 B2 H1 H2 HA L* I G m[kg]
KTM 3 35 130 55 130 112 71 18 307 4 185 25
KTM 4 30 120 65 160,5 140 90 24 340 15 288 47
KTM 5 40 150 75 200 180 112 27 384(397) 25,88 288 70
KTM 6 55 180 90 232 212 132 32 444(469) 30,42 340 105
KTM 7 75 240 110 300 265 160 35 555 29,00 417 180

 

  AB A V EV Dk6 K1 K2 M F GA Z1
KTM 3 146 120 75 60 30 11 M8 100 8 33,3 M10
KTM 4 173 140 101 80 40 13,5 M10 108 12 43,1 M16
KTM 5 202 165 124 100 50 17,5 M16 142 14 53,5 M16
KTM 6 230 180 150 120 60 22 M16 175 18 64,2 M20
KTM 7 290 240 170 140 70 26,0 M16 215 20 74,9 M20

* – hodnoty v závorce pro typ motoru 160M (11kW), 160S (15kW)


Provedení s dutou hřídelí

  A1 B1 A2 B2 H1 H2 HA L* I G m[kg]
KTM 3 35 130 55 130 112 71 18 307 4 185 24
KTM 4 30 120 65 160 140 90 24 340 15 228 45
KTM 5 40 150 75 200 180 112 27 384(397) 25,88 288 70
KTM 6 55 180 90 232 212 132 32 444(469) 30,42 340 100
KTM 7 75 240 110 300 265 160 35 555 29,00 417 180

 

  AB A V DH7 K1 K2 M F GA C1 C2 C
KTM 3 146 120 15 35 11 M8 100 10 38,3 50 130 150
KTM 4 173 140 20 40 13,5 M10 110 12 43,1 70 156 180
KTM 5 202 165 22,5 50 17,5 M16 142 14 53,5 70 183 210
KTM 6 230 180 30 60 22 M16 175 18 64,2 80 210 240
KTM 7 290 240 30,0 70 26,0 M16 215 20 74,9 100 270 300


Provedení plná hřídel s výstupní přírubou

  L M Nj6 P S T LA EV Dk6 Z1 m[kg]
KTM 33 160 165 130 200 11 3,5 10 25 30 M10 29
KTM 43 193 215 180 250 13,5 4 15 80 40 M16 52
KTM 53 242 265 230 300 13,5 4 16 100 50 M16 78
KTM 63 270 300 250 350 17,5 5 18 120 60 M20 115
KTM 73 290 400 350 450 18,0 5,0 22 140 70 M20 180


Provedení dutá hřídel s výstupní přírubou

  L M Nj6 P S T LA EV D H7 F m[kg]
KTM 33 75 165 130 200 11 3,5 10 25 35 10 27
KTM 43 90 215 180 250 13,5 4 15 23 40 12 50
KTM 53 105 265 230 300 13,5 4 16 37 50 14 75
KTM 63 120 300 250 350 17,5 5 18 30 60 18 110
KTM 73 150 400 350 450 18,0 5,0 22 20 70 20 200


Elektromotory

Montážní polohy motoru – standardní umístění svorkovnice je v poloze 1. Jinou polohu svorkovnice motoru je nutno uvést v objednávce jako zvláštní požadavek.
Kapitola elektromotorů poskytuje základní technické a rozměrové údaje motorů s osovou výškou 56 až 160 dodané výrobcem elektromotorů Siemens Mohelnice. Pro doplňující nebo podrobnější technické informace si vyžádejte samostatný katalog výrobce motorů.

Tvar– přírubový IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT**, IM 3641 FT**)- patkopřírubové IM 2081 (IM B35)- všechny montážní tvary podle IEC 34-7 code I/II

Montážní rozměry– v souladu s IEC 72 / DIN 42673

Krytí– IP 55

Tabulka 8.2 Rozměrové parametry motorů [mm]

 

Typ přírubový motor – rozměry v mm
výška
osy
AC HF HG L LA LB LD LG LK M N P S T D E F G GD
71 139 88,5 111 240 9 210 63,5 75 32 130 110 160 10 3,5 14 30 5 11 5
80  156,5 95,5 120 272,5 10 232,5 63,5 75 32 165 130 200 12 3,5 19 40 6 11 6
90S 173,6 105,5 128 331 10 281 79 75 32 165 130 200 12 3,5 24 50 8 15,5 7
100L 196 78 129 327,5 11 312,5 102 120 42 215 180 250 14,5 4 28 60 8 20 7
112M 219,5 91 142 393 11 333 102 120 42 215 180 250 14,5 4 28 60 8 24 7
132S 259 107 164 454 12 374 128,5 140 42 265 230 300 14,5 4 38 80 10 24 8
132M 259 107 164 454  12 374 128,5 140 42 265 230 300 14,5 4 38 80 10 33 8
160M 314 127 191 588 13 478 160,5 165 54 300 250 350 18,5 5 42 110 12 33 8
160L 314 127 191 588 13 478 160,5 165 54 300 250 350 18,5 5 42 110 12 37 8
180 364,0 81 262 670 13 560 157 152   300 250 350 18,5 5 48 110 14 42,5 9
200 402 164 300 720 15 610 196 260   350 400 18,5 18,5 5 55 110 16 48,8 10

 

 

Typ přírubový motor – rozměry v mm
  Tvar IM B5 Tvar IM B14T.. menší Tvar IM B14T.. větší
výška
osy
vel.př. M N P S T LA vel.př. M N P S T vel.př. M N P S T
71 FF130 130 110 160 10 3,5 9 FF100
80 FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT100 FF130 130 110 160 M8x20 3,5
90S FF165 165 130 200 12 3,5 10 FT115 FF130 130 110 160 M8x20 3,5
100L FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8x20 3,5 FT165 160 130 200 M10x24 3,5
112M FF215 215 180 250 14,5 4 11 FT130 130 110 160 M8x20 3,5 FT165 160 130 200 M10x24 3,5
132S FF265 265 230 300 14,5 4 12 FT165 160 130 200 M10x24 3,5
132M FF265 265 230 300 14,5 4 12
160M FF300 300 250 350 18,5 5 13
160L FF300 300 250 350 18,5 5 13
180 FF300 300 250 350 18,5 5 13
200 FF350 350 300 450 18,5 5 16

Tabulka 8.3 Možnost osazení převodovky motorovou přírubou

motor 71 80 90 100
d.hřídele 14 19 24 28
 IEC B14A B14B B5 B14A B14B B5 B14A B14B B5 B14A B14B B5
rozm.přír. M=85 M=115 M=130 M=100 M=130 M=165 M=115 M=130 M=165 M=130 M=165 M=215
KTM 33    ♦  
KTM 43          
KTM 53          
KTM 63          
KTM 73          

 

 

motor 112 132 160 180 200
d.hřídele 28 38 42 48 55
 IEC B14A B14B B5 B14A B14B B5 B14A B14B B5 B5 B5
rozm.přír. M=130 M=165 M=215 M=165 M=265 M=300 M=300 M=300
KTM 33                      
KTM 43  ♦    ♦          
KTM 53  ♦        ♦    
KTM 63  ♦    ♦      ♦    
KTM 73          ♦      ♦  ♦  ♦

Mazání

Mazání ozubených soukolí a ložisek je nezbytné pro zabezpečení spolehlivé funkce převodovky po celou dobu její životnosti. Vhodným mazáním se dosáhne vysoké účinnosti, podstatné omezení opotřebení a tichý chod. Převodovky KTM jsou standardně plněny kvalitním syntetickým olejem, který tvoří životnostní náplň. Skříně převodovek pak nemusí být opatřeny plnícími, kontrolními a vypouštěcími otvory. Informativní množství mazací náplně pro jednotlivé velikostí udává tabulka 10.1.

Tab. 10.1.

množství oleje [ l ]
typ Poloha 1 Poloha 2 Poloha 3 Poloha 4 Poloha 5 Poloha 6
KTM 33 0,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1
KTM 43 1,6 2,9 2,4 2,2 2,6 2,6
KTM 53 1,8 5,2 4,2 3,9 4,2 4,2
KTM 63 2,5 9,6 8,5 7,6 7,5 7,5
KTM 73 7,5 19,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Doporučujeme použití syntetických maziv, která standardně dodáváme, ale je možné i použití minerálních olejů. Vhodné mazací náplně (rovnocenné ekvivalenty od různých výrobců) jsou uvedeny v Tab. 10.2.

Tab. 10.2.

  minerální oleje syntetické oleje
teplota okolí -10 oC – +50 oC -10 oC – +50 oC
typ zatížení normální těžké normální těžké
Agip Blasia 220 Blasia 320 Blasia S
Aral Degol BG 220 Degol BG 320 Degol GS 220
Castrol Alpha SP 220 Alpha SP 320 Alpha SH 220
ESSO Spartan EP 220 Spartan EP 320  
Klüber Lamora 220 Lamora 320 Syntheco HT 220
Mobil Mobilgear 632 Mobilgear 634 SHC 630
Shell Omala EP 220 Omala EP 320 Omala HD 220
OMV Ole HST 220 EP Ole HST 320 EP Unigear S 75 W-90
Optimol Optigear BM 220 Optigear BM 320 Optigear A 220
Total Carter EP 220 Carter EP 320  
Paramo Paramol CLP 220 Paramol CLP 320  

Pro střední a lehčí provoz a nižší teplotu okolí jsou uváděné minerální oleje ve viskózní třídě ISO-VG 220; pro těžký provoz a vyšší teplotu okolí pak ve viskózní třídě ISO-VG 320.

Výměna mazací náplně se provádí u minerálních olejů po prvních 400 provozních hodinách a pak po každých 4000 provozních hodinách.

Upozornění

Syntetické a minerální mazací prostředky se nesmí míchat. Také míchání syntetických produktů různých výrobců může být problematické. Při změně druhu nebo značky mazacího prostředku, musí být převodovka bezpodmínečně vyčištěna.

Příslušenství

Výstupní hřídel

Do dutého hřídele lze nasunout jedno- nebo oboustrannou výstupní hřídel.

Hřídel jednostranná

Hřídel oboustranná

Typ KTM A A1 Ø Dh7 Ø D1 L L1 EV C Z1 Z2 F
KTM 33 112 216 35 45 178 281 60 5 M12 M12 10
KTM 43 138 260 40 46 228 352 80 10 M16 12 12
KTM 53 165 302 50 58 265 402 90 10 M16 14 14
KTM 63 185 350 60 68 305 470 110 10 M20 M20 18
KTM 73 250 442 77 88 410 602 140 20 M20 M20 20

Hřídelové spojky

Převodovky KTM je na zvláštní požadavek zákazníka možno vybavit na výstupu (popř. na vstupu) vhodným typem hřídelové spojky pro vyrovnání radiálního, axiálního a úhlového přesazení hřídele, prokluzovou spojkou pro omezení přenášeného kroutící momentu, popř. volnoběžkou, nebo i kombinací pružné spojky s prokluzovou a pružné spojky s volnoběžkou.

Reakční rameno

Typ KTM A B C Ø D F G J Ø H Ø E
KTM 33 200 65 298 80 14 24 6 8,4 100
KTM 43 230 65 330 90 14 24 6 11 110
KTM 53 300 85 425 110 16 26 8 17 142
KTM 63 350 105 500 140 25 30 8 17 175
KTM 73

Skladování, uvedení do provozu, údržba

Skladování

Při expedici od výrobce jsou vnější funkční povrchy krátkodobě chráněny před atmosférickou korozí konzervačním nástřikem. Má-li být převodovka uskladněna nebo delší dobu mimo provoz, je nutné, v závislosti na okolním prostředí, ochranu opakovat. Při dlouhodobém skladování musí být převodovka naplněna olejem v množství uvedeném v kapitole „mazání„.

Skladovací prostor musí být pokud možno bezprašný a suchý. Teplota skladovacích prostor má být od 0 do 40 oC. Doporučujeme jedenkrát za 3-4 měsíce pootočit výstupní hřídelí minimálně o jednu otáčku.
Převodovky musí být přepravovány a uskladněny v montážní pozici.

Montáž, uvedení do provozu

Při instalaci převodovky nutno dodržet:

– převodovku montovat na rovnou opracovanou plochu;
– součásti nasunuté na hřídel zajistit proti uvolnění;
– chránit převodovky před extrémními povětrnostními vlivy;
– pravidelnou kontrolu olejové náplně, dle potřeby doplnit;
– při zátěži s rázy použít ochranné spínače a přetěžovací spojky. Při zanedbání tohoto opatření může dojít k poškození převodovky;
– spojované hřídele souosé a spojky montovat podle příslušného návodu k použití od dodavatele spojek;
– odstranit jakékoliv překážky toku vzduchu a zdroje tepla z blízkosti převodovky.

Hřídelové těsnění

Dobrý provoz převodovky ovlivňuje také správná funkce a stav hřídelového těsnění. Životnost hřídelového těsnění je ovlivněna velmi významným způsobem teplotou kontaktního okolí, potenciálními chemickými reakcemi, které se vyskytnou mezi složkami materiáu těsnění a maziva. Náhrada hřídelového těsnění se provádí pokud je poškozeno a nesplňuje svoji funkci.

Fotogalerie