Vytváření PDF souborů

Home   /   CZE   /   O firmě   /   TOS ZNOJMO – Intranet   /   Vytváření PDF souborů

Návod na vytváření PDF souborů

 1. Instalace programu PDFCreator:
  • spustit instalační soubor např. pdfcreator0_8_0.exe;
  • potvrdit výběr jazyka English, OK, Next, potvrdit I accept the agreement;
  • Next, zadat popř. potvrdit instal. adresář např. C:\ProgramFiles\PDFCreator;
  • Next, vybrat Full instalation, Next, Next, Next,
  • Install, Finish … provede se restart PC;
 2. Instalace záplat:
  • spustit instalační soubor např. Patch02_PDFCreator_0_8_0.exe;
  • vše odklikat (postup je podobný jako v bodě 1);
 3. Instalace českého prostředí programu:
  • přesunout soubor czech.ini do instalačního podadresáře …\languages;
  • po spuštění programu a volby Languages zaškrtnout  Czech;
 4. Konfigurace – nastavení programu PDFCreator:
  • spustit program PDFCreator;
  • v okně PDFCreator 0.8.0[2] – Tiskový monitor PDF kliknout na menu Tiskárna a volbu Možnosti;
  • v okně Možnosti PDF lze nastavit parametry programu ve volbách Program a Formáty:
   • 4.1 volba Program a její podvolby; 
    • 4.1.1  podvolba Obecná nastavení;
      lze nastavit asociaci s postscriptovými soubory či nastavení priority. To určuje kolik systémových prostředků má program zabrat při zpracování dokumentu. Zde lze také odebrat či přidat kontextovou nabídku produktu;
    • 4.1.2  podvolba Ghostscript;
      verze aplikace Ghostscript (překladatel pro jazyk PostScript a PDF);
    • 4.1.3  podvolba Dokument;
      lze nastavit zda Používat standardního autora a Pro ´Datum vytvoření´ používat aktuální Datum a čas;
    • 4.1.4  podvolba Uložit;
      lze nastavit údaje o ukládaném dokumentu (jméno autora,datum vytvoření a možnosti uložení;
    • 4.1.5  podvolba Automatické ukládání;
      lze nastavit jména pro automaticky ukládané soubory (existující soubory budou přepsány);
    • 4.1.6  podvolba Složky;
      lze nastavit cestu pro dočasné soubory;
    • 4.1.7  podvolba Písma ;
      lze nastavit údaje o typu písma, znakové sady a velikosti;
   • 4.2 volba Formáty a její podvolby;
     V nejdůležitější první podvolbě PDF lze nastavit na pěti záložkách vlastnosti vytvářeného PDF dokumentu.
     V podvolbách PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS, EPS lze definovat obecné nastavení, které bude použito při konverzi na PDF. Lehce tak lze nastavit např. vlastnosti obrázků použitých v dokumentu, čímž je možné výrazně ubrat na velikosti výsledného archívu.
    • 4.2.1  podvolba PDF;
      na záložce Obecné lze nastavit kompatibilitu PDF  dokumentů (verze 1.2-1.4), způsob automatického otáčení stran rozlišení a přetisk;    
      na záložce Komprese lze určit kvalitu komprese separátně pro textové obhejty a obrázky;
      na záložce Fonty lze nastavit možnost připojení všech fontů a možnost vložit podmnožinu fontů;
      na záložce Barvy je možné vybrat barevný model s možností zachování přetisku, převodní funkce a informace o polotónech,
      na záložce Bezpečnost viz obr4215 lze zvolit šifrování, úroveň šifrování, ochranu heslem a zakázat či povolit akce;
    • 4.2.2  podvolba PNG;
      lze nastavit rozlišení a barvy obrázku;
    • 4.2.3  podvolba JPEG;
      lze nastavit rozlišení, barvu a kvalitu obrázku;
    • 4.2.4  podvolba BMP;
      lze nastavit rozlišení a barvy obrázku;
    • 4.2.5  podvolba PCX ;
      lze nastavit rozlišení a barvy obrázku;
    • 4.2.6  podvolba TIFF;
      lze nastavit rozlišení a barvy obrázku;
    • 4.2.7  podvolba PS;
      lze nastavit formát Postscriptu tj. úrovně jazyka;
    • 4.2.8  podvolba EPS;
      lze nastavit úrovně jazyka zapouzdřeného formátu Postscriptu;
    Nastavení velikosti formátu papíru: Tento počítač, Ovládací panely, Tiskárny, PDFCreator,  klik na pravé tl. myši, záložka Paper, označit A4, OK. Kontrolu lze provést po vytvoření PDF dokumentu viz bod 5.
 5. Vytvoření PDF dokumentu programem PDFCreator:
  • Z libovolné aplikace spustit generátor PDF dokumentů přes volbu SouborTisk a mezi dostupnými tiskárnami vybrat z roletkového menu virtuální tiskárnu PDFCreator.
   Převáděný dokument je aplikací zpracováván. Po chvíli se objeví okno, ve kterém lze zadat Titulek dokumentuDatum vytvořeníDatum úpravyAutoraPředmět a Klíčová slova, zaškrtnout Po uložení dokument otevřít asociovaným programem vytvářeného PDFka. Potom již stačí kliknout na tlačítko Uložit na řádku Uložit do  potvrdit adresář, zkontrolovat Název souboru, řádek Uložit jako typ musí obsahovat Soubory PDF (*.pdf), kliknout na Uložit  a převedený dokument se uloží na disk – provést  kontrolu výstupního PDF dokumentu na obsahovou správnost.
  • PDFCreator je jeden z nejjednodušších programů na tvorbu dokumentů ve formátu PDF, proto od něho nelze očekávat pokročilé funkce jako je převod hypertextů a hlubší
   možnosti zabezpečení či nastavení. Pro jednoduché převody však poslouží velmi dobře. Navíc lze vytvářet dokumenty PDF i pomocí kontextového menu. Stačí kliknout na soubor, který se má převést do formátu PDF pravým tlačítkem myši a z menu vybrat možnost Create PDF with PDFCreator.